haku palaute sivukartta

 

Rintasyöpä yleistä:

Mazen Sudahin laatima Rintasyövän diagnostiikkaopas löytyy Rintasyöpäryhmän sivuilta:

http://rintasyoparyhma.yhdistysavain.fi/

http://www.cancer.fi/syoparekisteri/

Rintasyövän seulonta:

Seulonta-asetus:

http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2011/20110339

Terveydenhuoltolaki (pykälä 14):

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2010/20101326

STM:n opas kunnille seulontojen järjestämisestä:

http://www.stm.fi/julkaisut/nayta/-/_julkaisu/1063905

 

Säteilylainsäädäntö:

STM:n asetus säteilyn lääketieteellisestä käytöstä 423/2000 (8. luku pykälät 38 - 42) :

http://www.finlex.fi/fi/laki/smur/2000/20000423

STUK:n ohjeet, erityisesti ST 3.6 (erityisesti luvut 4 - 5):

http://www.stuk.fi/julkaisut_maaraykset/viranomaisohjeet/fi_FI/stohjeet/

- ST 3.6 - ohjeessa myös viitataan mm. THL:n ohjeisiin seulontatietojen keräämisestä.

 

Muuta seulonnoista:

THL:n sivut, muun muassa kutsupohjat

http://www.thl.fi/fi/aiheet/tietopaketit/seulonnat/rintasyovan-seulonta/rintasyovan-seulonnan-jarjestajille

Syöpärekisterin sivut (mm. tilastoja)

http://www.cancer.fi/syoparekisteri/joukkotarkastusrekisteri/ammattilaisille/rintasyovan-seulonta/

Kuntaliiton opas: Syöpäseulontapalvelujen hankinta

http://shop.kunnat.net/product_details.php?p=2869