haku palaute sivukartta

 

Kerhojen toiminta-avustukset


SRY:n kerhojen toiminta-avustuksien hakeminen muuttuu

Kerran vuodessa myönnettävistä yleisluontoisista kerhojen toiminta-avustuksista luovutaan eikä niitä myönnetä enää vuodelle 2005. Kerhot voivat kuitenkin edelleen anoa toiminta-avustusta. Haku on vuoden 2005 alusta jatkuva eikä siis erillisiä hakuaikoja ole. Hakeminen tapahtuu erillisellä lomakkeella. Kuten lomakkeesta käy ilmi, haettavan avustuksen käyttötarkoitus on yksilöitävä ja summat perusteltava. Tyypillisiä avustettavia kuluja ovat luennoitsijan matka- ja majoituskulut ja luennoitsijapalkkiot, tilavuokrat sekä yhteiskuljetukset. Ravitsemuspalveluihin ei myönnetä avustusta. Kerho voi hakea myös jatkuviin kuluihin avustusta, mutta hakemuksesta tulee käydä tässäkin tapauksessa ilmi, minkälaisia kulut ovat (monistus-, postitus- yms.). Avustusta voi hakea useamminkin kuin kerran vuodessa mutta aiemmat avustukset huomioidaan anomuksen käsittelyssä. Anomuksen käsittely edellytyksenä on, että mukaan on liitetty kerhon edellisen toimintavuoden toimintakertomus. Anomukset lähetetään SRY:n hallituksen sihteerille. Anomukset käsittelee ja päätöksen myöntämisestä tekee SRY:n hallitus.

Hakemuslomake on siirretty SRY:n intranetiin. Kirjaudu intranetiin päästäksesi lataamaan lomakkeet. Mikäli et ole vielä rekisteröitynyt intranetin käyttäjäksi, voit lähettää "Palautelomake"-kohdasta viestiä webmasterille tunnusten saamiseksi.