haku palaute sivukartta

 

Suomen Muskuloskeletaaliradiologit  - Finlands Muskuloskeletalradiologer
- Musculo-skeletalradiologists of Finland

SÄÄNNÖT

Yhdistyksen nimi: Suomen Muskuloskeletaaliradiologit (SMR) - Finlands Muskuloskeletalradiologer (FMR) - Musculoskeletalradiologists of Finland (MRF). Yhdistys toimii Suomen Radiologiyhdistyksen (SRY) - Radiologföreningen i Finland ry:n jaostona.

SMR:n tarkoituksena on edistää ja kehittää muskuloskeletaaliradiologiaa ja sen koulutusta Suomessa. Yhdistyksen jäsenyyttä voivat hakea muskuloskeletaaliradiologiasta kiinnostuneet lääkärit. Hallitus hyväksyy jäsenet. Seuran jäseniltä edellytetään aktiivista osallistumista seuran tilaisuuksiin. Yhdistys voi kutsua kunniajäseniä. Seura toimii lausunnonantajana asioissa, jotka koskevat muskuloskeletaaliradiologiaa.

SMR:n vuosikokous pidetään huhtikuun loppuun mennessä. Kokouskutsu lähetetään jäsenille näiden ilmoittamaan osoitteeseen viimeistään 2 viikkoa ennen kokouspäivää. Kokouskutsussa tulee ilmetä vuosikokouksessa käsiteltävät asiat.

 4§ Vuosikokouksessa vahvistetaan SMR:n vuosikertomus ja jäsenmaksu sekä valitaan hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja, sihteeri ja 3 jäsentä. Käydään läpi edellisen vuoden tilitapahtumat. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään 3 jäsentä on paikalla. Hallituksen jäsenet valitaan vuodeksi kerrallaan, toimikausi on vuosikokouksesta seuraavaan. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Hallitus valitsee SMR:n varainhoitajan.

SMR:n nimen kirjoittavat puheenjohtaja yhdessä sihteerin taikka varainhoitajan kanssa. Jäsenmaksun perinnästä vastaa varainhoitaja.

Äänestys SMR:n kokouksissa tapahtuu avoimena mikäli ei vähintään kaksi jäsentä vaadi suljettua äänestystä. Äänten jakautuessa tasan ratkotaan asia henkilövaaleissa arpomalla kahden eniten ääniä saaneen kesken. Muissa asioissa puheenjohtajan ääni ratkaisee. Äänestyksessä ratkaisee yksinkertainen enemmistö, mikäli ei kyseessä ole SMR:n lakkautus, jolloin vaaditaan 2/3 enemmistö lakkauttamisen puolesta.

Jos SMR lakkautetaan, sen mahdolliset varat siirtyvät SRY:lle.