haku palaute sivukartta

 

Suomen toimenpideradiologit -Finlands interventionsradiologer yhdistyksen säännöt

Yhdistyksen nimi: Suomen toimenpideradiologit -Finlands interventionsradiologer - Interventional radiologists of Finland. (ST -Fi).
Yhdistys toimii Suomen radiologiyhdistyksen - Radiologforeningen i Finland ry:n jaostona.

ST -Fi:n tarkoituksena on edistää ja kehittää toimenpideradiologiaa Suomessa. Yhdistyksen jäsenenä voivat olIa toimenpideradiologiasta kiinnostuneet lääkärit. Hoitajat ja kaupalliset edustajat voivat anoa liitännäisjäsenyyttä. Yhdistyksellä voi myös olla yhteisöjäseniä. Yhdistys toimii lausunnonantajana asioissa, jotka koskevat toimenpideradiologiaa.

ST -Fi:n vuosikokous pidetään maaliskuun loppuun mennessä. Kokouskutsu lähetetään jäsenille viimeistään 2 viikkoa ennen kokouspäivää. Kokouskutsussa tulee ilmetä vuosikokouksessa käsiteltävät asiat.

Vuosikokouksessa vahvistetaan ST -Fi:n vuosikertomus ja tilinpäätös, vahvistetaan jäsenmaksu ja yhteisöjäsenmaksu sekä valitaan hallitus johon kuuluu puheenjohtaja, sihteeri ja 3 jäsentä. Hallituksen jäsenet valitaan vuodeksi kerrallaan. Toimintakausi on vuosikokouksesta seuraavaan. Hallitus valitsee keskuudessaan varapuheenjohtajan. ST -Fi:n varainhoitajana toimii SRY:n varainhoitaja ja tilintarkastajina SRY:n tilintarkastajat. tilikausi on sama kuin SRY:n tilikausi.

St -Fi:n nimen kirjoittavat puheenjohtaja yhdessä sihteerin taikka varainhoitajan kanssa. Jäsenmaksun perinnästä vastaa varainhoitaja.

Äänestys ST -Fi:n kokouksissa tapahtuu avoimena, mikäli ei vähintään kaksi jäsentä vaadi suljettua äänestystä.
Äänten jakaantuessa tasan ratkotaan asia henkilövaaleissa arpomalla kahden eniten ääniä saaneen kesken. Muissa asioissa puheenjohtajan ääni ratkaisee. Äänestyksessä ratkaisee yksinkertainen enemmistö, mikäli ei kyseessä ole ST -Fi:n lakkautus, silloin vaaditaan 2/3 enemmistö lakkauttamisen puolesta.

Jos St -Fi lakkautetaan, sen mahdolliset varat siirtyvätS5RY:lle.

Suomen toimenpideradiologit - Finlands interventionsradiologer yhdistyksen säännöt