haku palaute sivukartta

 

NOPHOn ohjeet CT-tekniikasta lymfoomalapsille

Nordisk Organisation för Pediatrisk Hematologi ach Onkologi (NOPHO):n radiologiryhmä keräsi pari vuotta sitten evaluoitavaksi lymfoomalasten ct-tutkimuksia. Tällöin tule esille tutkimustekniikan valtava kirjavuus ja aivan ilmeinen tarve yhtenäisille ohjeille.

Suositus on mukana lasten onkologeille toimitetussa NOPHOn ohjeistossa (NON-HODGKIN LYMFOM hos barn/Protokoll fört vid NOPHO-NHL gruppens möte i Göteborg den 20-21 oktober 1999) sivut 7-8. Kyseessä on suositus, jota jokainen keskus voi soveltaa omien ohjeidensa/laitteistonsa mukaan.

Jos ohjeita ei kuitenkaan ole yksikköönne toimitettu, referoin niitä lyhyesti, jotta asia tulee kaikkien tietoon. Lisäksi jokunen kommentti.

Leikepaksuus eri ikäryhmissä

Paikka  alle 1 v 1-5 v  5-10 v  yli 10 v 
Kaula  5 mm  5 mm 5 mm  5 mm
Thorax 5 mm 5 mm 7-10 mm 7-10 mm
Abdomen  5 mm 5 mm 7-10 mm 7-10 mm

Tutkimus tehdään yleensä suoraan i.v. tehostettuna. Jos maksassa tai pernassa on uä:llä/muuten todettu fokaalista poikkeavuutta, suositellaan ylävatsan kuvausta myös natiivina.

Peroraalisena varjoaineena suositellaan non-ionista varjoainetta laimennettuna. Näistä saadaan yleensä maultaan sellainen liuos, että lapset juovat sitä riittävästi (10-20 ml/kg 1-3 tunnin aikana ennen tutkimusta). Varjoaineen juottamisesta anestesian yhteydessä kannattaa neuvotella
ohjeisto talon oman kokeneen anestesiologin kanssa. Ohjeet tuntuvat vaihtelevan aika lailla laitoksesta toiseen.
 
NOPHOn radiologiryhmän jäsenenä olen ohjeista osaltani vastuussa ja vastaan mielelläni kysymyksiin.

Raija Seuri, lastenradiologi
Kuopion yliopistollinen sairaala
PL 1777
70211 Kuopio
017-173311
raija.seuri@kuh.fi