haku palaute sivukartta

 

AIVOKASVAIMET

Sairaalalääkäriseminaari
sl Riku Kivisaari
ohj Prof Hannu Aronen

SIJAINTI

- AIVOKUDOS 60%
- HYPOFYYSI 9%
- PINEAALI 1%
- MUU 30%

TYYPPI

- MALIGNI 55%
- BENIGNI 41%
- ? 4%

5-V ENNUSTE

PAD / elossa 5v
- GLIOBLASTOMA 3%
- ANAPLASTINEN ASTROSYTOOMA 30%
- PILOSYYTTINEN ASTROSYTOOMA 87%
- OLIGODENDROGLIOMA 62%
- MEDULLOBLASTOMA 51%
- MENINGEOMA 70%

TUUMORIJAKO

Neuroepiteliaaliset
- ASTROSYTOOMA
- OLIGODENDROGLIOMA
- EPENDYMOMA
- SEKAMUOTOINEN GLIOMA
- CHOROID PLEXUS TUUMORIT
- PINEAALI
- EMBRYONAALI

Hermokalvotuumorit
- SCHWANNOOMA
- NEUROFIBROOMA
- MALIGNIT HERMOKALVOTUUMORIT

Aivokalvojen tuumorit
- MENINGEOMA
- MESENKYMAALI
     - BENIGNIT
     - MALIGNIT
- HEMANGIOPERISYTOMA
- MELANOSYYTTISET

Lymfooma
Germinoma


Cystat
- RATKEN TASKU
- EPIDERMOIDI
- DERMOIDI
- KOLLOIDI

Sellanseudun tuumorit
- HYPOFYYSI ADENOMA
- KRANIOFARYNGEOMA

Metastaasit 
 
KUVAUKSEN TAVOITTEET
ENNEN HOITOA

-D
ifferentiaalidiagnoosit
- Maligniteettiastearvio
- Muutoksen laajuus 
- Suhde ympäröiviin rakenteisiin
     - Motorinen- ja puhealueet
     - Ssuonet
- Tuumorikomplikaatiot
     - Vuoto
     - Herniaatiot
     - Hydrovephalus

Differetiaalidiagnoosit
Ikä
- takakuoppa
     - lapsi 2-10v: pilosyyttinen astrosyooma, medulloblastoma, aivorungon glioma,
       4- ventrikkelin ependymooma
     - aikuinen: metastaasi, hemangioblastoma
- Glioman maligniteettiaste kasvaa iän myötä

Intra vs. ekstra-aksiaali
- Gyrus ekspansio
- Pian materin suonitus
- Likvor tuumorin ja aivon välissä
- Luustomuutokset 

Tehostuminen
- matala-aste => matala tehostuminen
- rengasmainen hyvin epäspesifi
- tehostuva nodulus, jota ympäröi kysta = pilosyyttinen astrocytooma / hemangioblastoma /   pleomorfinen xantoastrocytooma

Kalkkeuma
- intra-aksiaali
     - oligodendroglioma
     - astrocytooma 
- ekstra-aksiaali
     - kraniofaryngeoma
     - meningeoma
     - chordoma
     - teratoma
     - pineaalituumorit
- intraventrikulaari
     - ependymoma
     - choroid pleksus papilloma
     - meningeoma

Vuoto
- glioblastoma
- oligodenroglioma
- melanoma
- munuais ca
- kilpirauhas ca
- keuhko ca
- rinta ca

HOIDON AIKANA

Operaatiokomplikaatiot
- vuoto
- resektio
- ödema

Resektion riittävyys

MEILAHDEN RUTIINI

- T2 - aksiaali ja koronaali
- FLAIR aksiaali
- T1 aksiaali natiivi
- T1- 3 suuntaa varjoaine

SEURANTAKUVAUS

Residuaali
- Kuvattava 3 vrk:n aikana tai sitten 3kk myöhemmin

Residiivi

- MRS
     - korkea koliinipitoisuus (fosfolipidi prekursori) = neoplasia
     - korkea laktaattipitoisuus (anaerobinen metabolia) = neoplasia

KIRJALLISUUS
Neuroimaging Clinics of North America: BRAIN TUMORS