haku palaute sivukartta

 

Keskiviikko-meeting 6.11.2002
Jukka Perälä, OYS

AORTAN STENTTI-GRAFTI POTILAIDEN KUVANTAMISSEURANTA

MIKSI?

Aortan stentti-graftit ovat vieläkin suhteellisen uusi AAA.n hoitomenetelmä. Tietämys stenttigraftien käyttäytymisestä vuosien saatossa on vielä vajavaista. Kuvantamisseurannalla pyritään toteamaan anatomisista tai stentti-graftista johtuvista syistä uhkaavat komplikaatiot jo siinä vaiheessa kun ne eivät vielä aiheuta kliinisiä ongelmia ja ovat korjattavissa joko endovaskulaarisesti tai kirurgisesti. 

MITÄ?

Kuvantamisen avulla tarkkaillaan aneurysman kokoa ja sen mahdollista muuttumista, stentti-graftin asemaa ja muotoa sekä niiden muutoksia, endoleakin esiintymistä ja stentti-graftin rakenteiden eheyttä. 

MISSÄ?

Ideaalisessa tilanteessa stentti-graftin asentanut yksikkö suorittaa myös kontrollit, koska siellä on myös parhaat valmiudet arvioida poikkeavien löydösten merkitys ja päättää mahdolliset jatkotoimet.  Tämä ei kuitenkaan ole pitkien välimatkojen, sh-piirien välisten maksujen ja lähettävän yksikön työmäärän kohtuuttoman lisääntymisen takia mahdollista.  Sähköisen tai mekaanisen kuvansiirron suomia konsultaatio mahdollisuuksia kannattaa käyttää herkästi. 

MILLOIN?

EUROSTAR rekisterin mukaan CT 3,6,12 ja 18 kk.n kuluttua ja tämän jälkeen vuosittain.  Välinevalmistajat suosittelevat myös natiivikuvauksen liittämistä kontrolleihin stentin rakenteiden arvioimiseksi.
Mikäli stenttirikkoja, endoleakia tai muuta poikkevaa esiintyy, tihennetään kontrolliväliä ellei löydös indisoi re-interventiota.

OYS
p.op.  CTA, natiivi, v-a + ´myöhäissarja´
6 kk CTA v-a + ´myöhäissarja´ ja natiivi rtg 
12 kk  CTA + matiivi rtg 
1 x / 6 kk natiivi rtg
1 x / 1 v. CTA

MITEN?

Keskeiset kuvantamenetelmät seurannassa ovat röntgenkuvaus ja CTA.  DSA.a käytetään epäselvissä tapauksissa täydentävänä tutkimuksena, UÄ.n käyttö on rajoittunut lähinnä tutkimusprojekteihin.

Natiivi rtg: - selinmakuulla
- keskisäde suoliluun harjan korkeudelle

- ap, sivu ja molemmat viistot 45°

CTA - 2mm/5,5/2mm, recon interval 1mm

- 120 kV, 250 mA, 0,5 s/rot

- varjoaine 300 mg I/ml : 6ml/s/30ml + 3,7ml/s/70ml  TAI

- 400mg I/ml:  4,5ml/s/22ml + 3,2ml/s/53 ml
- delay arteriavaiheen ja myöhäissarjan välillä 30 s.
- Reformaatit! MIP 20 tai 40 mm slab hyvät

MITEN PITKÄÄN?

Toistaiseksi seurantaa jatketaan potilaan loppuelämän.  Kokemuksen/tiedon karttuessa on kuitenkin tapahtumassa seurantafrakvenssin harvenemista.  Toivottavaa on, että suositeltava seuranta-aika saadaan määriteltyä loppuelämää lyhyemmäksi.