haku palaute sivukartta

 

ALARAAJOJEN ATEROSKLEROOSI

Valtimoiden seinämässä on kolme kerrosta

- tunica intima
- tunica media
- tunica adventitia

ALARAAJAVALTIMOIDEN DD-TUTKIMUKSET

Terveiden ALARAAJAVALTIOMOIDEN virtauskuvaaja on terävähuippuinen tri-faasinen tai bi-faasinen   

 • Madaltunut ja/tai lattea ns. monofaasinenvirtauskäyrä femoralis communiksessa viittaa proksimaaliseen aortta-iliaca tason stenoosiin.
 • Arteria femoralis superficialis (SFA), arteria poplitea tutkitaan koko matkaltaan paikallisten ahtautumien poissulkemiseksi. Tavallinen huippuvirtaus nopeus on noin 0.9 - 1.0 m/s arteria femoralis superficialiksessa ja a. popliteassa 0.4 - 0.7 m/s. yli N. 50% stenoosin kohdalla systolinen huippuvirtaus on yli 2 kertainen proksimaaliseen osaan nähden. Merkittävän ahtauman 75% huippuvirtaus on 3.7- 4 kertainen nopeus. Stenoosin tai tukoksen jälkeen (esim. SFA) distaalisesta suonesta (a.poplitea) voidaan saada ns. kollateraalivirtausta eli mono-faasinen virtauskäyrä.

  • Graftien dd-tutkimuksessa selvitetään graftin infolw(grafti tyvi), mahdolliset ahtaumat (virtausnopeus nousee), outflow (graftin dist.osa) ja run-off suonen virtausnopeudet/muodot. Alaraajan Graftin huippunopeus on n.0.45 -1.0 m/s. Alle 0.4m/s nopeus voi olla liian hidas graftin aukipysymiselle. Mahdollisen fistelin aukiolo näkyy graftissa on matalavastuksisena viratuksena vs. ICA. Vena-grafteissa voi olla myös paikallisia ahtaumia muuallakin kuin anastomooseissa, tutkittava koko matkaltaan. Proteesigrafteissa stenoosit ovat anastomooseissa.
  • Doppler -uä on luotettavissa käsissä hyvä non-invasiivinen tutkimusmetodi alaraajan valtimoiden selvittelyssä, joskin aikaa vievä (20-30min/alaraaja)
ALARAAJOJEN ANGIOGRAFIA
 • Esilääkkeinä Atarax 25mg-50mg p.o., Atropin 0.5mg i.m. (HYKS)
 • Nivuspunktio a. femoralis (viggo, metallineula) paikallispuudutuksessa (lidokaiini 10mg/ml) inguinaaliligamentin alapuolelle Seldinger-tekniikka (ks. Kuva )
 • Sisäänviejä 4F - 6F käytetään jokseenkin rutiinisti, helpottaa katetrin vaihtoa ja manipulointia sekä vähentää vuotokomplikaatioita.
 • Aorttaruiskutus yleensä sivureiällisellä Pigtail-katetrilla
 • A. brachialispunktio mikäli pitkät aorttaproteesin lahkeet , femoro - poplite-aalisia/pedaalisia ohituksia (4-5F , i.a heparin 2500, i.a.nitro? p.o. Nifedipiini?) tai jos a. femoralikset tukossa.
 • A. radialiksen kautta lähestymistä voidaan käyttää (esim.koronaariangio)
 • Toimenpiteen pitkittyessä 30-60min voidaan käyttä i.a hepariinia.
 • Komplikaatio a. Femoralis 1.79% (pseudoaneurysma, hematooma, dissekaatio, tromboembolinen, spasmi)
 • Jälkihoitona nivuspunktiossa vähintään 15min painaminen, hiekkapussit 2h ja 6 h vuodelepoa.
ALARAAJAVALTIMOIDEN AHTAUMIEN PTA
 • Soveltuu parhaiten paikallisten ahtaumien hoitoon ( < 5 cm)
 • Laajennuksessa on tavoitteena saada intima plakki säröille, jolloin se voi mukautua venyvää ja osin repeytyvää mediaa vasten. (Ks kuva)
 • Dignostinen angiografian avulla valitaan optimaalinen lähestyminen
 • Ahtauma alue laajennetaan "terveen suonen" läpimittaan, Femoro-popliteaalisesti n. 4-5 (6)mm, infrapopliteaalisesti n. 3mm.
 • Kara pidetään toimenpiteen ja kontrollikuvauksen ajan hoitoalueen distaalipuolella mahdollisten redilataatio varalta.
 • Pta pallokatetri laajennetaan läpivalaisukontrollissa täyteen laajunteen n 30 - 60 sek. ajaksi. Tarvittaessa voidaan käyttää pitkiä ad 2min dilataatioita.
 • Preoperatiivisesti 5000 KY i.a. heparin
 • Infrapopliteaalisesti spasmin ehkäisyyn voidaan antaa nifedipiini (10mg p.o.) tai i.a. nitroliosta (5mg/100ml NaCl) 2-3ml boluksina.
 • Postoperatiivisesti s.c Fragmin 5000KY x3 kaavake (HYKS ks.kaavake)
 • Hoidetun suonen auki pysymiselle on olennaista distaalinen "run-off"
 • Painegradientti-mittausta kannattaa suorittaa lantion suonten ahtauman arvioimisessa (5-20mmHg?? rasitus?)
Pta tuloksia:
primaari onnistuminen 2v. 5v.
Lantio 90% 80% 70% 
Femoralis-poplitea 90% 70%  50% 

Restenoosia ilmaantuu 2kk-1v toimenpiteen jälkeen ja aiheutuu intiman proliferatiivisena responssina. (riskitekijöinä: gradientti 15, matala virtaus, turbulenssi..)

Komplikaatiot 3784 PTA potilaan aineistosta:
Punktio-kohta 4.0%
vuoto  3.4%
pseudoa. 0.5%
A-V fisteli 0.1%
Toimenpidekohde 3.5%
tromboosi 3.2%
ruptuura 0.3%
Distaalinen suoni 2.7%
dissektio 0.4%
embolisaatio 2.3%
Systeemiset komplikaatiot 0.4%
munuaiskompl. 0.2%
AMI 0.2%
fataali aivo 0.5%
Seuraamukset
kirurginen interventio 2.0%
amputaatio + mortaliteetti 0.4%


ALARAAJAVALTIMOIDEN TUKOSTEN REKANALISOINTI

 • Soveltuu parhaiten paikallisten tukosten hoitoon (< 5-10 cm)
 • Tukosalue läpäistään karakatetrikompleksilla " kohtuullista voimaa käyttäen"
 • Varmistetaan ennen laajennusta pallokatetrin intraluminaarinen sijainti
  suoritustekniikka sama kuin Pta:ssa
 • preoperatiivisesti 5000 KY i.a. heparin

TULEVAISUUS

 • Magneettiangio
 • Hiilidioksiidiangio