haku palaute sivukartta

 

OYS:n radiologian klinikan keskiviikkomeeting-esitelmä
5. helmikuuta 2003
Sanna Friman

Elektrinen impedanssikuvaus rintasyövän diagnostiikassa

Elekrinen impedanssikuvaus eli EIS, jota kutsutaan myös nimellä T-scan (tämän lyhenteen alkuperä jäi esitelmän tekijälle hämäräksi) on rintasyövän kuvantamiseen käytetty uusi menetelmä. EIS on ollut kliinisessä käytössä Israelissa jo 1980-luvulta, mutta laajemman kansaivälisen tutkimuksen kohteeksi se nousi 1990-luvun alussa. 1999 FDA (US Food and Drug Administration) hyväksyi menetelmän kliiniseen  käyttöön rintasyövän diagnostiikassa.

Elektrinen impedanssi

Elektrinen impedanssi kuvaa aineen sähkönjohtavuutta. Aine, jolla on matala elektrinen impedanssi, johtaa hyvin sähköä, ja vastaavasti korkean elektrisen impedanssin omaava aine johtaa huonosti sähköä. Elektrinen impedanssikuvaus perustuu siihen, että syöpäkudoksella on matalampi elekrinen impedanssi kuin terveellä kudoksella.

Käytännön suoritus

Potilaaseen johdetaan pieni (1V - 2,5V) vaihtovirta, joko käsivarteen sijoitetulla elektrodilla tai potilaan käteen annetulla kapulalla. Sähkövirta on niin pieni, että se ei aiheuta potilaalle vaaraa eikä kipua. Herkät yksilöt voivat kokea  jonkinlaisia tuntemuksia, kuten kihelmöintiä.

Sähkövirtaa mitataan iholta ultraäänianturia muistuttavalla laitteella, ja tietokone muodostaa näin kerätystä datasta reaaliaikaisen kuvan monitorille. Kuvassa maligni kudos näkyy kirkkaana, koska se johtaa sähköä paremmin kuin ympäröivä kudos.

Tutkimusmenetelmän etuja

EIS:ssa ei käytetä säteilyä. Se ei myöskään vaadi rinnan kompressiota, ja on muutenkin potilaalle miellyttävä ja vaaraton. Nämä tietysti pitävät paikkansa myös ultraäänen suhteen. EIS on kuitenkin UÄ:ä parempi pienten (< 1cm) malignien lesioiden erottamiseen benigneistä.

Virhelähteitä ja rajoituksia

Normaalissa rinnassa vain nänni näkyy kirkkaana. Nännin lisäksi vääriä positiivia voi aiheuttaa tuore arpi, esim. biopsia jälkeen. Estrogeenivaikutus lisää vääriä positiivia, joten tutkimus tulisi ajoittaa kuukautiskierron mukaan. Mikrokalkit eivät näy EIS:ssä.

Tukimustuloksia

Ennen FDA:n hyväksyntää EIS:n osuvuutta j hyödyllisyyttä tutkittiin laajoissa kaksoissokkotutkimusissa. 

Potilaille tehtiin EIS ja mammografia. EIS tehtiin ilman tietoa mammografian tuloksista ja mammografia tulkittiin ensin ilman tietoa EIS:n tuloksista ja sitten yhdistettynä EIS:n tuloksiin. Mammografia+EIS  -yhdistelmä todettiin paremmaksi kuin pelkkä mammografia.

MG EIS MG+EIS p-arvo
Sens. 82% 69% 86% < 0,1
Spes. 39% 45% 51% < 0,001
PPV 43% 42% 49% < 0,01
NVP 80% 78% 87% < 0,1 

Taulukko 1       
PPV=positive predictive value
NPV=negative predictive value

Toisessa tukimuksessa tarkasteltiin kohdennetun EIS:n osuvuutta. Tutkittiin EIS:lla muilla metodeilla löydettyjä leesioita. Löydöstä pidettiin positiivisena, mikäli ne johtivat sähköä ympäristöä paremmin. Tulokset taulukossa 2.

malignit No. TP FN Sens.
IDC 119 98 21 82%
DCIS 45 33 12 73%
muut 20 18 2 90% 
Yht. 184 149 35

81%


benignit
FCC 106 81 25 76%
HA 67 44 23 66%
AH 124 90 34 73%
Muut/mixed 188 115 73 73%
Yht. 520 349 171 71%


Taulukko 2       
IDC=invasive ductal carcinoma, DCIS=ductal ca insitu, FCC=fibrocystic changes, FA=fibroadenoma, HA=hyperplacia, AH=atypical hyperplacia

EIS:n asema
EIS:llä on merkitystä mammografiaa täydentävänä tutkimusena varsinkin nuorilla ja tiivisrintaisilla potilailla. Menetelmä on käytössä 36:ssa sairaalassa maailmassa, näistä 8 Yhdysvalloissa.