haku palaute sivukartta

 

KOULUTUSTARJONTA

Tapahtuman tiedot  
Aika: 21.- 24.08.2018
Tapahtuman nimi: Radiologisen fysiikan ja säteilysuojelun kurssi (RFS) radiologiaan erikoistuville lääkäreille (2018)
Tapahtumapaikka: Kuopio, KYS, Auditorio I
Linkkejä: RFS-kurssiohjelma 2018
Kuvaus: Itä- Suomen yliopisto ja Suomen radiologiyhdistys järjestävät ensisijaisesti radiologiaan erikoistuville lääkäreille radiologisen fysiikan ja säteilysuojelun kurssin 21. -24.8.2018. Kurssi toivotaan suoritettavaksi radiologian erikoistumisen alkuvaiheessa. Kurssi koostuu fysiikan (laajuus 1,4 op) ja säteilysuojelun (laajuus 1,4 op) kokonaisuuksista. Kurssin kolme ensimmäistä päivää soveltuvat erinomaisesti myös kardiologiaan erikoistuville lääkäreille, hammaslääkäreille sekä erikoistuville fyysikoille. Säteilyturvakeskuksen julkaiseman ohjeen ST 1.7 tarkoittamaksi säteilysuojelukoulutukseksi. Kurssi antaa perustiedot radiologiseen kuvantamiseen liittyvästä fysiikasta, tekniikasta ja säteilysuojelusta. Kurssi sisältää luento-opetuksen lisäksi kaksi ennakkotehtävää ja tentin (kts. jäljempänä).

Kuulustelu
Kurssiin liittyy kuulustelu ja kaksi uusintakuulustelumahdollisuutta. Kuulustelut järjestetään yliopistosairaalakaupungeissa, uusintakuulustelut järjestetään erikoislääkäri-kuulustelun yhteydessä. Kuulustelu ei ole pakollinen, mutta vain em. kuulustelun suorittanut henkilö voi toimia vastaavana johtajana säteilyn käyttöorganisaatiossa (säteilylaki 592/91, 18§, ohje ST 1.8, pätevyysala Terveydenhuollon röntgentoiminta). Radiologian erikoislääkärin pätevyys edellyttää sekä fysiikan että säteilysuojelun osuuden suorittamista hyväksytysti.

Ilmoittautuminen ja kurssimaksu
Kurssin johtajana toimii prof. Juha Töyräs (puh. 040 355 2026, Juha.Toyras@uef.fi). Kurssille ilmoittaudutaan sähköpostilla opetushoitaja Taina Airola, Taina.Airola@uef.fi. (puh. 044 711 3316 ). Ilmoittautumisaika päättyy 7.5.2018. Kurssin osallistumismaksu on 550 €, joka tulee suorittaa 15.6.2018 mennessä Suomen radiologiyhdistyksen tilille (Suomen Radiologiyhdistys Nordea IBAN FI72 2001 1800 3796 49, laskuun ehdottomasti viitteeksi osallistujan nimi/RFS-kurssi). Kurssille voi osallistua myös ainoastaan fysiikan osuuteen (22. - 24.8.) tai säteilysuojeluosuuteen (21.-23.8.2018), jolloin osallistumismaksu on 450€. Lisätietoja kurssiin liittyvistä yksityiskohdista antavat Juha Töyräs ja Taina Airola. Ilmoittautumisen yhteydessä on mainittava erikoisala (radiologia, kardiologia, hammaslääketiede ym.) ja mahdolliset ruokarajoitteet.

Kurssin sisältö

Kurssiin kuuluu radiologisen fysiikan osio ja säteilysuojelun osio. Radiologisen fysiikan osuudessa käsitellään kattavasti kuvantamismenetelmiä: perinteinen röntgenkuvaus, läpivalaisu, angiografiat, tietokonetomografiat, hybridikuvausmenetelmät, magneettikuvaus, ultraäänikuvaus. Radiologisen fysiikan osuus on suunniteltu tukemaan säteilysuojelun kurssin asiasisältöä.
Kurssin asiasisältö (sekä radiologinen fysiikka että säteilysuojelu):

- Lääketieteellinen kuvankäsittely – ja analyysi
- Magneettitutkimus
- Ultraäänitutkimus
- Säteilyfysiikka
- Isotooppitutkimus
- Röntgentutkimuslaitteet ja –menetelmät
- Tutkimusindikaatiot ja vaihtoehtoiset tutkimusmenetelmät
- Lainsäädäntöä
- Säteilyaltistus ja sen seuranta
- Käytännön säteilysuojelu ja poikkeavat tapahtumat
- Säteilybiologiaa ja potilasannosten riskit

Koulutuksen tavoitteet: Kurssin hyväksytysti suoritettuaan opiskelijalla on hyvät tiedot kaikista yllä mainituista asiakokonaisuuksista, ja hän pystyy toimimaan säteilyn käytön turvallisuudesta vastaavana johtajana terveydenhuollon röntgentoiminnassa. Säteilysuojelun harjoituksissa sekä ennakkotehtävässä harjoitellaan tyypillisiä vastaavan johtajan käytännön tehtäviä.

Ennakkotehtävät
Kurssiin kuuluu kaksi ennakkotehtävää, jotka kurssille osallistuja palauttaa 1.6.2018. Toinen tehtävistä liittyy fysiikkaan, toinen säteilysuojeluun. Ennakkotehtävät suoritusohjeineen lähetetään ilmoittautuneille ilmoittautumisajan päätyttyä. Ennakkotehtävät on suoritettava hyväksytysti 15.6.2018 mennessä.

 

 
Kotimainen koulutus
Nimi   Paikka   Aika
Radiologisen fysiikan ja säteilysuojelun kurssi (RFS) radiologiaan erikoistuville lääkäreille (2018)   Kuopio, KYS, Auditorio I   21.- 24.08.2018
CT at SEA 2018   Helsinki   06.- 07.09.2018
Radiologiaa - Uutta ja Vanhaa XXXIV   Oulun musiikkikeskus   20.- 21.09.2018
42. Sädeturvapäivät   Tampere-talo, Tampere   01.- 02.11.2018
Verisuonien kuvantamisen ja toimenpideradiologian kurssi   KYS, Kuopio   07.- 08.11.2018
Mehiläinen advanced musculoskeletal ultrasound workshop by Dr. Philippe Peetrons   Docrates Oy, Helsinki   17.11.2018
Päivystys- ja neuroradiologian päivät 2019   Scandic Marina Congress Center, Helsinki   16.- 17.01.2019
Ei traumaattista päivystysradiologiaa erikoistuville   Turku   14.- 15.03.2019
Thoraxradiologian kurssi   GE Healthcare Finland Oy, Kuortaneenkatu 2, 00510 Helsinki   22.03.2019
Rintaradiologian koulutuspäivät   Helsinki, Vuosaari, Hotel Rantapuisto   09.- 10.05.2019
41st Post Graduate Course of the European Society of Paediatric Radiology   Scandic Marina Congress Center, Helsinki   14.- 15.05.2019
55th Annual Meeting of the European Society of Paediatric Radiology   Scandic Marina Congress Center, Helsinki   16.- 18.05.2019
NSFS Conference   Hanasaari (Helsingin ja Espoon rajalla)   10.- 14.06.2019
ESGAR: Acute Abdomen Workshop   Clarion Hotel Helsinki   29.- 30.08.2019
Ulkomainen koulutus
Nimi   Paikka   Aika
Ultrasound Meets Magnetic Resonanace   Paris, France   27.- 29.09.2018
Nordic MRI research - in a changing world   Trondheim, Norway   24.- 25.10.2018
SRY:n talviseminaari 2019   Saalbach, Itävalta   02.- 09.02.2019
NACP CT Optimization   Bergen, Norja   03.- 05.04.2019
EMERGENCY RADIOLOGY, 7th Nordic Course   Oslo, Norja   13.- 16.05.2019
63rd Nordic Congress of Radiology & 24th Nordic Congress of Radiography   Kööpenhamina, Tanska   22.- 24.05.2019
Philips Nordic MR Forum 2019 on whole body MRI in oncology   Biomedicum 1, Karolinska Institutet Stockholm, Sweden   03.- 04.06.2019