haku palaute sivukarttaUutisarkisto
2004|2005|2011|
  18.11.2018

Suomen päivystys- ja traumaradiologien yhdistys julistaa haettavaksi koulutus- ja tutkija-apurahat

Suomen päivystys- ja traumaradiologien yhdistys julistaa haettavaksi kaksi tutkimusapurahaa ja kaksi matka-apurahaa.

1.     Tutkimusapuraha (2000 euroa)
Apuraha on suunnattu ensisijaisesti yhdistyksen jäsenelle tai päivystysradiologiaan erikoistutuvalle radiologille tutkimukseen, joka liittyy päivystys- ja traumaradiologiaan. Hakemukseen tulee liittää CV ja tutkimussuunnitelman tiivistelmä sekä suunnitelma haetun tutkimusapurahan käytöstä.

2.     Matka-apuraha (1000 euroa)
Apuraha on suunnattu ensisijaisesti yhdistyksen jäsenelle tai päivystysradiologiaan erikoistutuvalle radiologille päivystys- ja traumaradiologiaan liittyvään koulutukseen osallistumista varten. Hakemukseen tulee liittää CV.

Vapaamuotoiset hakemukset osoitetaan yhdistyksen sihteerille sähköisessä muodossa (pirita.tahvonen@lshp.fi). Matka-apuraha tulee käyttää vuoden 2019 aikana.

Hakuaika päättyy 31.12.2018

Mahdolliset tiedustelut:

Suomen päivystys- ja traumaradiologiyhdistyksen pj. Roberto Blanco (roberto.blanco@tyks.fi) tai sihteeri Pirita Tahvonen (pirita.tahvonen@lshp.fi)

07.11.2018

Suomen Radiologiyhdistys julistaa haettavaksi tutkija-apurahat

Apurahat on tarkoitettu väitöskirjan tekijöille, joiden väitöstyön teema kuuluu kiinteästi radiologian tai radiologisen fysiikan piiriin. Tutkija-apurahaan ei ole hakemuskaavaketta, vaan hakemukset tulee laatia vapaamuotoisesti. Apurahahakemuksen liitteenä tulee olla hakijan CV, yksityiskohtainen tutkimussuunnitelma aikatauluineen ja julkaisuluettelo, josta käy ilmi mitkä julkaisuista ovat väitöskirjan osatöitä.

Hakuasiakirjat toimitetaan Suomen Radiologiyhdistyksen sihteerille (Maria Suo-Palosaari, OYS, Radiologian klinikka, Lastenradiologian osasto, PL 50, 90029 OYS tai sähköisesti: sihteeri@sry.fi)

Mahdolliset tiedustelut:

SRY:n pj. Jaakko Niinimäki (puheenjohtaja@sry.fi) tai sihteeri Maria Suo-Palosaari (sihteeri@sry.fi)

Hakuaika on 20.12.2018 - 20.1.2019

07.11.2018

Suomen Radiologiyhdistys julistaa haettavaksi aloittavan tutkijan apurahan

SRY:n hallitus on kokouksessaan 1.11.2018 päättänyt julistaa haettavaksi nuoren lääketieteen/fyysikan opiskelijan stipendin, jonka tarkoituksena on kannustaa aktiivista ja korkeatasoista tieteellistä työtä radiologian alalla. Apuraha on tarkoitettu nuorille (<30-v) väitöskirjaan tähtäävää tutkimustyötä aloittaville lääketieteen ja fysiikan opiskelijoille. Vapaamuotoisessa hakemuksessa pyydetään toimittamaan tiedot tutkimustyön tuloksista, vaiheesta ja tutkimussuunnitelmasta. Hakemukseen tulee liittää stipendiä puoltavan professorin lausunto sekä todistus hakijan rekisteröitymisestä väitöskirjatutkijaksi. SRY:n hallitus päättää stipendin myöntämisestä ja rahallisesta määrästä. Apuraha myönnetään vain kerran.

Hakuasiakirjat toimitetaan Suomen Radiologiyhdistyksen sihteerille (Maria Suo-Palosaari, OYS, Radiologian klinikka, Lastenradiologian osasto, PL 50, 90029 OYS tai sähköisesti: sihteeri@sry.fi)

Mahdolliset tiedustelut:

SRY:n pj. Jaakko Niinimäki (puheenjohtaja@sry.fi) tai sihteeri Maria Suo-Palosaari (sihteeri@sry.fi)

Hakuaika on 20.12.2018 - 20.1.2019

22.10.2018

Kutsu Suomen Päivystys- ja Traumaradiologit (SPTR) yhdistyksen vuosikokoukseen 2018

Suomen Päivystys- ja traumaradiologit yhdistyksen vuosikokous pidetään 1.11.2018 Tampereella Sädeturvapäivien yhteydessä.

Aika: to 1.11.2018 klo 16:15
Paikka. Tampere talo, Opus 3

1§ Kokouksen avaus
2§ Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta
3§ Pöytäkirjantarkastajien (2) valinta
4§ Vuoden 2018 toimintakertomus
5§ Jäsenmaksuista päättäminen
6§ Vuoden 2019 toiminta
7§ Hallituksen jäsenten valinta tulevalle 2-vuotiskaudelle
8§ Muut asiat
9§ Kokouksen päättäminen

Tervetuloa!

Roberto Blanco
SPTR:n puheenjohtaja

Pirita Tahvonen
SPTR:n sihteeri

14.09.2018

Kutsu Suomen Vatsaradiologien yhdistyksen vuosikokoukseen 2018

Suomen Vatsaradiologit -yhdistyksen vuosikokous pidetään 1.11.2018 Tampereella Sädeturvapäivien yhteydessä.

Aika: to 1.11.2018 klo 16

Paikka: Tampere-talo, Vip-huone 3krs.

Esityslista:

 1. Kokouksen avaus
 2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta
 3. Pöytäkirjantarkastajien (2) valinta
 4. Vuoden 2018 toimintakertomus
 5. Tilinpäätöstilanne
 6. Vuoden 2019 toimintasuunnitelma
 7. Hallituksen jäsenet tulevalle kaudelle
 8. Muut asiat
 9. Kokouksen päättäminen

Kokouksessa käsiteltävät muut asiat tulee ilmoittaa sihteerille sähköpostitse (tiina.lehtimaki@hus.fi) 19.10.2018 mennessä.

 

Tervetuloa!

 

Tampereella ja Helsingissä 24.8.2018

   

Irina Rinta-Kiikka
Suomen Vatsaradiologit puheenjohtaja
Tiina Lehtimäki
Suomen Vatsaradiologit sihteeri

05.09.2018

Kutsu Suomen Rintaradiologien vuosikokoukseen 2018

Suomen Rintaradiologien tämän vuoden vuosikokous pidetään perjantaina 21.9.2018 klo 14.30 Oulun Musiikkikeskuksessa Radiologiaa Uutta ja Vanhaa – päivien luentojen jälkeen.

Aika: perjantai 21.9.2018 klo 14.30
Paikka: Oulun Musiikkikeskus, Oulu

Käsiteltävät asiat:

 1. Hallituksen nimeäminen seuraavalle kaudelle
 2. SRR:n jäsenmaksusta päättäminen
 3. Talouskatsaus
 4. Edellisen toimintakauden toimintakertomus
 5. Seuraavan toimintakauden toimintasuunnitelma
  • Rintaradiologien koulutuspäivät 9.-10.5.2019, Helsinki
 6. Muut esille tulevat asiat

Tervetuloa!

 

puheenjohtaja Anna Sutela                           sihteeri Johanna Alanko

28.08.2018

Lääketieteen kandidaatin stipendi ECR-kongressiin

Suomen Radiologiyhdistys julistaa haettavaksi kaksi stipendiä vuoden 2019 ECR kongressiin (27.2-3.3.2019, Wien, Itävalta) osallistumista varten. Stipendiä voi hakea lääketieteen kandidaatti, joka on tehnyt syventävät opinnot radiologialle tai on mukana radiologiaan liittyvässä tutkimusprojektissa. Stipendi kattaa osallistujan kongressimaksun lisäksi matka- ja majoituskulut kuitteja vastaan.

Hakijan tulee laatia vapaamuotoinen hakemus ja hakemukseen tulee liittää kyseisen yliopiston professorin puoltolausunto.

Hakuasiakirjat toimitetaan Suomen Radiologiyhdistyksen sihteerille (Maria Suo-Palosaari, OYS, Radiologian klinikka, Lastenradiologian osasto, PL 50, 90029 OYS tai sähköisesti: sihteeri@sry.fi)

Mahdolliset tiedustelut:

SRY:n pj. Jaakko Niinimäki (puheenjohtaja@sry.fi) tai sihteeri Maria Suo-Palosaari (sihteeri@sry.fi)

Hakuaika päättyy keskiviikkona lokakuun 31. päivä 2018.

28.08.2018

Suomen Radiologiyhdistys julistaa haettavaksi apurahan AIRP-kurssia varten

AIRP-kurssi on USA:ssa Washingtonissa järjestettävä korkeatasoinen radiologiseen ja patologiseen korrelaatioon keskittyvä 4 viikon koulutus. Apuraha on tarkoitettu erikoistuvalle tai nuorelle erikoislääkärille (korkeintaan 2 vuotta erikoislääkärinä).   

Apurahan suuruus on 4000 € (maksetaan kuitteja vastaan). Hakemuksessa tulee selvittää hakijan mahdollisuus saada ainakin osittainen palkallinen virkavapaa omasta yksiköstään kurssin ajaksi.

Vapaamuotoisessa hakemuksessa tulee olla tieto siitä, paljonko hakijalle on kertynyt radiologian palvelua tai kauanko hän on ollut erikoislääkärinä.

Hakuasiakirjat toimitetaan Radiologiayhdistyksen sihteerille (Maria Suo-Palosaari, OYS, Radiologian klinikka, Lastenradiologian osasto, PL 50, 90029 OYS tai sähköisesti: sihteeri@sry.fi)

Mahdolliset tiedustelut:

SRY:n pj. Jaakko Niinimäki (puheenjohtaja@sry.fi) tai sihteeri Maria Suo-Palosaari (sihteeri@sry.fi)

Hakuaika päättyy keskiviikkona lokakuun 31. päivä 2018.

16.04.2018

Suomen Radiologiyhdistyksen vuosikokous

Suomen Radiologiyhdistys - Radiologföreningen i Finland r.y:n sääntömääräinen vuosikokous pidetään perjantaina 18. toukokuuta klo 17.00 Meilahden sairaalan röntgenin luentosalissa D4, Haartmaninkatu 4.

Tervetuloa!

Sauli Savolainen
Suomen Radiologiyhdistyksen puheenjohtaja

Liisa Porra
Suomen Radiologiyhdistyksen sihteeri

13.03.2018

Suomen Vatsaradiologit julistaa haettavaksi tutkimus- ja matka-apurahoja

Suomen Vatsaradiologit on Suomen Radiologiyhdistyksen (SRY) alainen yhdistys, joka on perustettu keväällä 2010. Yhdistykseen voivat kuulua kaikki vatsan alueen radiologiasta kiinnostuneet radiologian erikoislääkärit, radiologiaan erikoistuvat lääkärit sekä kuvantamisyksikössä työskentelevät fyysikot.

Liittyminen yhdistyksen jäseneksi tapahtuu ilmoittautumalla yhdistyksen sihteerille (tiina.lehtimaki@hus.fi) ja maksamalla vuotuinen jäsenmaksu yhdistyksen tilille (20 euroa, FI70 1808 3000 0464 39/Suomen radiologiyhdistys ry). Yhdistyksen jäsenyys edellyttää jäsenyyttä myös SRY:ssä. Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla asiasta yhdistyksen hallitukselle.

Suomen Vatsaradiologien tavoitteena on edistää ja kehittää vatsan alueen radiologian koulutusta ja tutkimusta Suomessa ja edistää yhteistyötä muiden erikoisalojen kanssa. Tätä tavoitetta silmällä pitäen on Suomen Vatsaradiologien hallitus päättänyt julistaa jäsenilleen haettavaksi seuraavat apurahat:

 1. Tutkimusapuraha vatsaradiologian väitöskirjaan tähtäävän artikkelin julkaisuun 2000 euroa jaettavaksi harkinnan mukaan. Hakemukseen tulee liittää tutkimussuunnitelma ja yksityiskohtainen suunnitelma haetun tutkimusapurahan käytöstä.
 2. Matka-apuraha Eurooppaan suuntautuvaan vatsaradiologian koulutukseen, yhteissumma 3000 euroa, korkeintaan 1000 euroa/henkilö. Hakemukseen tulee liittää suunnitelma matka-apurahan käytöstä.

Molemmat apurahat on käytettävä 31.12.2019 mennessä. Samaan ajankohtaan mennessä on vatsaradiologien hallitukselle toimitettava kirjallinen selvitys apurahan toteutuneesta käyttökohteesta.

Hakemukset toimitetaan sähköisessä muodossa liitteineen Suomen Vatsaradiologien hallituksen sihteerille 30.4.2018 klo 12.00 mennessä osoitteeseen tiina.lehtimaki@hus.fi.

20.02.2018

KUTSU VUOSIKOKOUKSEEN SUOMEN THORAXRADIOLOGIT -YHDISTYKSEN JÄSENILLE 2018

Suomen Thoraxradiologit-yhdistyksen vuosikokous pidetään Tampereella 22.3.2018 Thoraxradiologian kurssin yhteydessä

Aika: to 22.3.2018 klo 12.15
Paikka: Finn-Medi 5, Auditorio, 1 krs., Biokatu 12, Tampere

ASIALISTA

1. Kokouksen avaus, puheenjohtaja Airi Jartti

2. Kokouksen puheenjohtajan valinta

3. Kokouksen sihteerin valinta

4. Pöytäkirjantarkastajien (2) valinta

5. Asialistan hyväksyminen

6. Yhdistyksen jäsenmaksun vahvistaminen

7. Yhdistyksen vuosikertomuksen (sihteeri) ja taloustilanteen (rahastonhoitaja) esitteleminen

8. Alkavan kauden toimintasuunnitelmasta päättäminen

9. Thoraxradiologian erikoistumisohjelman tilannekatsaus

10. Muut mahdolliset asiat

08.01.2018

Suomen päivystys- ja traumaradiologien yhdistys julistaa haettavaksi koulutus- ja tutkija-apurahat

Suomen päivystys- ja traumaradiologien yhdistys julistaa haettavaksi kaksi tutkimusapurahaa ja kaksi matka-apurahaa.

 1. Tutkimusapuraha (2000 euroa)
  Apuraha on suunnattu ensisijaisesti yhdistyksen jäsenelle tai päivystysradiologiaan erikoistutuvalle radiologille tutkimukseen, joka liittyy päivystys- ja traumaradiologiaan. Hakemukseen tulee liittää CV ja tutkimussuunnitelman tiivistelmä sekä suunnitelma haetun tutkimusapurahan käytöstä.
 2. Matka-apuraha (1000 euroa)
  Apuraha on suunnattu ensisijaisesti yhdistyksen jäsenelle tai päivystysradiologiaan erikoistutuvalle radiologille päivystys- ja traumaradiologiaan liittyvään koulutukseen osallistumista varten. Hakemukseen tulee liittää CV.

Vapaamuotoiset hakemukset osoitetaan yhdistyksen sihteerille sähköisessä muodossa (pirita.tahvonen@lshp.fi). Matka-apuraha tulee käyttää vuoden 2018 aikana.

Hakuaika päättyy 15.02.2018

Mahdolliset tiedustelut:

Suomen päivystys- ja traumaradiologiyhdistyksen pj. Roberto Blanco (roberto.blanco@tyks.fi) tai sihteeri Pirita Tahvonen (pirita.tahvonen@lshp.fi)

12.12.2017

Suomen Radiologiyhdistys julistaa haettavaksi tutkija-apurahat

Apurahat on tarkoitettu väitöskirjan tekijöille, joiden väitöstyön teema kuuluu kiinteästi radiologian tai radiologisen fysiikan piiriin. Tutkija-apurahaan ei ole hakemuskaavaketta, vaan hakemukset tulee laatia vapaamuotoisesti. Apurahahakemuksen liitteenä tulee olla hakijan CV, yksityiskohtainen tutkimussuunnitelma aikatauluineen ja julkaisuluettelo, josta käy ilmi mitkä julkaisuista ovat väitöskirjan osatöitä.

Hakuasiakirjat toimitetaan Radiologiayhdistyksen sihteerille (Liisa Porra, Meilahden sairaalan röntgen, PL 340, 00029 HUS tai sähköisesti: sihteeri@sry.fi)

Mahdolliset tiedustelut:

SRY:n pj. Sauli Savolainen (puheenjohtaja@sry.fi) tai sihteeri Liisa Porra (sihteeri@sry.fi)

Hakuaika on 1.1 - 31.1.2018

19.10.2017

Kutsu Suomen Päivystys- ja Traumaradiologit (SPTR) yhdistyksen vuosikokoukseen 2017

Suomen Päivystys- ja traumaradiologit yhdistyksen vuosikokous pidetään 2.11.2017 Tampereella Sädeturvapäivien yhteydessä.

Aika: to 2.11.2017 klo 16:15
Paikka. Tampere talo, Opus 1-2, 2. kerros

1§ Kokouksen avaus
2§ Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta
3§ Pöytäkirjantarkastajien (2) valinta
4§ Vuoden 2017 toimintakertomus
5§ Jäsenmaksuista päättäminen
6§ Vuoden 2018 toiminta
7§ Hallituksen jäsenten valinta tulevalle 2-vuotiskaudelle
8§ Muut asiat
9§ Kokouksen päättäminen

Tervetuloa!

Roberto Blanco
SPTR:n puheenjohtaja

Pirita Tahvonen
SPTR:n sihteeri

13.10.2017

Kutsu Suomen Rintaradiologiyhdistyksen vuosikokoukseen 2017

Kokous pidetään Sädeturvapäivien yhteydessä 2.11.17 kello 12, paikkana kokoushuone Opus 1-2 Tampere-talon 2.kerros.

ESITYSLISTA

 1. Kokouksen avaus
 2. Puheenjohtajan ja sihteerin valinta
 3. Pöytäkirjan tarkastajien valinta
 4. Hallituksen nimeäminen seuraavalle kaudelle
 5. SRR:n jäsenmaksusta päättäminen
 6. Talouskatsaus
 7. Edellisen toimintakauden toimintakertomus
 8. Seuraavan toimintakauden toimintasuunnitelma
 9. Muut esille tulevat asiat
 10. Kokouksen päättäminen
   

Tervetuloa!

Anna Sutela,
Suomen Rintaradiologiyhdistyksen puheenjohtaja

Johanna Alanko,
Suomen Rintaradiologiyhdistyksen sihteeri

12.10.2017

the 6th International Day of Radiology, Emergency radiology, 8th November

https://www.internationaldayofradiology.com/help-us-spread-the-word/

www.internationaldayofradiology.com

https://www.internationaldayofradiology.com/expert-interviews/

03.10.2017

Kutsu Suomen Vatsaradiologien yhdistyksen vuosikokoukseen 2017

Suomen Vatsaradiologit -yhdistyksen vuosikokous pidetään 2.11.2017 Tampereella Sädeturvapäivien yhteydessä.

Aika: to 2.11.2017 klo 16

Paikka: Tampere-talo, Vip-huone (3.krs)

Esityslista:

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta
3. Pöytäkirjantarkastajien (2) valinta
4. Vuoden 2017 toimintakertomus
5. Tilinpäätöstilanne
6. Jäsenmaksuista päättäminen
7. Vuoden 2018 toimintasuunnitelma
8. Hallituksen jäsenet tulevalle kaudelle
9. Muut asiat
10. Kokouksen päättäminen

 

Kokouksessa käsiteltävät muut asiat tulee ilmoittaa sihteerille sähköpostitse (tiina.lehtimaki@hus.fi) 19.10.2017 mennessä.

Tervetuloa!

Irina Rinta-Kiikka
Suomen Vatsaradiologit puheenjohtaja

Tiina E Lehtimäki
Suomen Vatsaradiologit sihteeri

28.09.2017

Suomen Radiologiyhdistys julistaa haettavaksi apurahan AIRP-kurssia varten

AIRP-kurssi on USA:ssa Washingtonissa järjestettävä korkeatasoinen radiologiseen ja patologiseen korrelaatioon keskittyvä 4 viikon koulutus. Apuraha on tarkoitettu erikoistuvalle tai nuorelle erikoislääkärille (korkeintaan 2 vuotta erikoislääkärinä).   

Apurahan suuruus on 4000 € (maksetaan kuitteja vastaan). Hakemuksessa tulee selvittää hakijan mahdollisuus saada ainakin osittainen palkallinen virkavapaa omasta yksiköstään kurssin ajaksi.

Vapaamuotoisessa hakemuksessa tulee olla tieto siitä, paljonko hakijalle on kertynyt radiologian palvelua tai kauanko hän on ollut erikoislääkärinä.

Hakuasiakirjat toimitetaan Radiologiayhdistyksen sihteerille (Liisa Porra, Meilahden sairaalan röntgen, PL 340, 00029 HUS tai sähköisesti: sihteeri@sry.fi)

Mahdolliset tiedustelut:

SRY:n pj. Sauli Savolainen (puheenjohtaja@sry.fi) tai sihteeri Liisa Porra (sihteeri@sry.fi)

Hakuaika päättyy tiistaina lokakuun 31. päivä 2017.

28.09.2017

Lääketieteen kandidaatin stipendi ECR-kongressiin

Suomen Radiologiyhdistys julistaa haettavaksi kaksi stipendiä vuoden 2018 ECR kongressiin (28.2-4.3.2018, Wien, Itävalta) osallistumista varten. Stipendiä voi hakea lääketieteen kandidaatti, joka on tehnyt syventävät opinnot radiologialle tai on mukana radiologiaan liittyvässä tutkimusprojektissa. Stipendi kattaa osallistujan kongressimaksun lisäksi matka- ja majoituskulut kuitteja vastaan.

Hakijan tulee laatia vapaamuotoinen hakemus ja hakemukseen tulee liittää kyseisen yliopiston professorin puoltolausunto.

Hakuasiakirjat toimitetaan Radiologiayhdistyksen sihteerille (Liisa Porra, Meilahden sairaalan röntgen, PL 340, 00029 HUS tai sähköisesti: sihteeri@sry.fi)

Mahdolliset tiedustelut:

SRY:n pj. Sauli Savolainen (puheenjohtaja@sry.fi) tai sihteeri Liisa Porra (sihteeri@sry.fi)

Hakuaika päättyy tiistaina lokakuun 31. päivä 2017

13.09.2017

MRI at Sea 2017 –koulutustapahtuman materiaalia ladattavana

MRI at Sea –koulutustapahtuman materiaalia voi ladata seuraavilta sivuilta:

Frank Shellock: On Demand MRI safety lectures

http://app.bwz.se/gehealthcare/b/v/?vid=823&v=1&share=1&ucrc=4E88C1BB

09.05.2017

Suomen Radiologiyhdistyksen vuosikokous

Suomen Radiologiyhdistys - Radiologföreningen i Finland r.y:n sääntömääräinen vuosikokous pidetään 19. toukokuuta klo 17.00 Meilahden sairaalan röntgenin luentosalissa D4, Haartmanink. 4. 

17.03.2017

Kutsu vuosikokoukseen Suomen thoraxradiologit-yhdistyksen jäsenille

Kutsu vuosikokoukseen Suomen thoraxradiologit-yhdistyksen jäsenille 6.4.2017 klo 12.15 Turussa. Vuosikokous pidetään Thoraxradiologian kurssin yhteydessä 'Keuhkoparenkyymin sairauksia', 6.4.2017 os. TYKS Kantasairaala, Hämeentie 11, sisäänkäynti 18A (T-sairaala), Risto Lahesmaa-sali.

20.02.2017

The 62 Nordic Congress of Radiology and 23rd Nordic Congress of Radiography

Iceland June 29 to July 1, 2017.

For a detailed programme please visit webpage www.ncr2017.is/program.

28.12.2016

Suomen päivystys- ja traumaradiologien yhdistys julistaa haettavaksi koulutus- ja tutkija-apurahat

Suomen päivystys- ja traumaradiologien yhdistys julistaa haettavaksi 1000 euron suuruiset apurahat 1. koulutusta ja 2. tutkimusta varten. Apurahat on suunnattu ensisijaisesti päivystysradiologiaan erikoistuville lääkäreille. Vapaamuotoiset hakemukset osoitetaan yhdistyksen sihteerille sähköisessä muodossa (pirita.tahvonen@lshp.fi). Apurahahakemuksiin tulee liittää CV ja tutkimusapurahahakemukseen lisäksi tutkimussuunnitelman tiivistelmä (1 sivu).  Koulutusapuraha tulee käyttää vuoden 2017 aikana.

Hakuaika päättyy 31.01.2017

Mahdolliset tiedustelut:

Suomen päivystys- ja traumaradiologiyhdistyksen pj. Roberto Blanco (roberto.blanco@tyks.fi) tai sihteeri Pirita Tahvonen (pirita.tahvonen@lshp.fi)

 

 

16.12.2016

Suomen Radiologiyhdistys julistaa haettavaksi apurahan AIRP-kurssia varten

AIRP-kurssi on USA:ssa Washingtonissa järjestettävä korkeatasoinen radiologiseen ja patologiseen korrelaatioon keskittyvä 4 viikon koulutus. Apuraha on tarkoitettu erikoistuvalle tai nuorelle erikoislääkärille (korkeintaan 2 vuotta erikoislääkärinä).   

Apurahan suuruus on 4000 € (maksetaan kuitteja vastaan). Hakemuksessa tulee selvittää hakijan mahdollisuus saada ainakin osittainen palkallinen virkavapaa omasta yksiköstään kurssin ajaksi.

Vapaamuotoisessa hakemuksessa tulee olla tieto siitä, paljonko hakijalle on kertynyt radiologian palvelua tai kauanko hän on ollut erikoislääkärinä.

Hakuasiakirjat toimitetaan Radiologiayhdistyksen sihteerille (Nina Brandstack, Meilahden sairaalan röntgen, PL 340, 00029 HUS tai sähköisesti: sihteeri@sry.fi)

Mahdolliset tiedustelut:

SRY:n pj. Sauli Savolainen (puheenjohtaja@sry.fi) tai sihteeri Nina Brandstack (sihteeri@sry.fi)

Hakuaika päättyy perjantaina tammikuun 27. päivä 2017.

08.12.2016

Suomen Radiologiyhdistys julistaa haettavaksi tutkija-apurahat

Apurahat on tarkoitettu väitöskirjan tekijöille, joiden väitöstyön teema kuuluu kiinteästi radiologian tai radiologisen fysiikan piiriin. Tutkija-apurahaan ei ole hakemuskaavaketta, vaan hakemukset tulee laatia vapaamuotoisesti. Apurahahakemuksen liitteenä tulee olla hakijan CV, yksityiskohtainen tutkimussuunnitelma aikatauluineen ja julkaisuluettelo, josta käy ilmi mitkä julkaisuista ovat väitöskirjan osatöitä.

Hakuasiakirjat toimitetaan Radiologiayhdistyksen sihteerille (Nina Brandstack, Meilahden sairaalan röntgen, PL 340, 00029 HUS tai sähköisesti: sihteeri@sry.fi)

Mahdolliset tiedustelut:

SRY:n pj. Sauli Savolainen (puheenjohtaja@sry.fi) tai sihteeri Nina Brandstack (sihteeri@sry.fi)

Hakuaika päättyy maanantaina tammikuun 16. päivä 2017.

28.11.2016

Seulontamammografiakurssi 2017

Suomen Rintaradiologit/ Suomen Radiologiyhdistys ry järjestää seulontamammografiakurssin.

Aika ja paikka: 01.-03.02.2017  Frami B1, Kampusranta 2, 60320 Seinäjoki

Kurssin sisältö:

1.2. luentopäivä

2.2. seulonnan pienryhmäharjoittelua työasemilla

3.2. aamupäivä pienryhmäharjoittelua ja iltapäivällä kuvatentti

Seulonnan pienryhmäopetus ja tentti on tarkoitettu seulonnan erityispätevyyttä hakeville radiologeille, luentopäivä radiologian erikoislääkäreille, radiologiaan erikoistuville ja röntgenhoitajille.

Luentopäivästä on hyväksytty 4 h säteilysuojelukoulutukseksi 6 h teoreettiseksi kurssimuotoiseksi koulutukseksi radiologian alalle.  

Kurssimaksu: 250€ luentopäivä, 600€ koko kurssi, 100€ tentti

Luentopäivään voidaan ottaa 100 osallistujaa, pienryhmäopetukseen 32 ja tenttiin 10 ensiksi ilmoittautunutta. Tarvittaessa järjestetään toinen tentti.

Ilmoittautuminen ja lisätietoa kurssista alla olevan linkin kautta.

https://ilmo.contio.fi/epmilmo/main.aspx?id=376

06.10.2016

Lääketieteen kandidaatin stipendi ECR-kongressiin

Suomen Radiologiyhdistys julistaa haettavaksi kaksi stipendiä vuoden 2017 ECR-kongressiin (1-5.3.2017, Wien, Itävalta) osallistumista varten. Stipendiä voi hakea lääketieteen kandidaatti, joka on tehnyt syventävät opinnot radiologialle tai on mukana radiologiaan liittyvässä tutkimusprojektissa. Stipendi kattaa osallistujan kongressimaksun (alle 30-vuotiaille opiskelijoille 50e) lisäksi matka- ja majoituskulut.

Vapaamuotoinen hakemus, jota kyseisen yliopiston professori on allekirjoituksellaan puoltanut, osoitetaan yhdistyksen sihteerille (Nina Brandstack, Suomen Radiologiyhdistys ry, Meilahden sairaala/ röntgenosasto 1krs, PL 340, FI-00029 HUS. Hakemusten viimeinen jättöpäivä on 31.10.2016.

22.09.2016

The 62 Nordic Congress of Radiology and 23rd Nordic Congress of Radiography

&nbsp;

The 2017 Congress is organized by the Radiological Society of Iceland and the Icelandic Society of Radiographers. The three day meeting will take place June 29 to July 1, 2017. We focus on everyday challenges in Radiology with lecturers from both sides of the Atlantic sharing their experience. The congress venue will be Harpa, the new Reykjavík Concert Hall and Conference Center, splendidly located by the sea in the old city center, close to the congress hotels. Reykjavík is a small city by international standards, yet has everything needed for a successful congress within walking distance - and our beautiful island is at its best during the summer when the midnight sun shines.

We look forward to seeing you in Iceland June 29 to July 1, 2017.

http://www.ncr2017.is

07.09.2016

Seulontamammografiatentti Oulussa 8.10.

Seulontamammografiatentti Oulussa 8.10.2016 Ilmoittautumiset Tarja Rissaselle osoitteeseen Tarja.Rissanen (at) ppshp.fi.

02.09.2016

Lastenradiologikerhon syyskokous

Lastenradiologikerhon syyskokous pidetään Tampere-talossa 10.11. sädeturvapäivien yhteydessä klo 16.15 salissa Opus 4. Tervetuloa. Esityslista nähtävillä kerhon sivuilla.

31.08.2016

Suomen Rintaradiologien Vuosikokouskutsu

Vuosikokous pidetään 28.10.2016 kello 14.15 BIOMEDICUM HELSINKI 1 KOKOUSHUONE 4, P-kerros, Suomen Rintasyöpäryhmä ry:n Syyskokouksen kahvitauolla.

Tervetuloa!

Rintaradiologien hallitus

P.S. Suomen Rintasyöpäryhmän syyskokouksen ohjelma ja ilmoittautumislinkki löytyy osoitteesta:
http://rintasyoparyhma.yhdistysavain.fi/?x118281=178089

 

29.08.2016

Suomen Kardiologisen Seuran koulutuksia

Suomen Kardiologinen Seura järjestää oman alansa koulutusta, josta osa sopii myös radiologian yhdistyksen jäsenille. Tarkempia tietoja kiinnostuneille Kardiologisen Seuran verkkosivuilta:

http://www.fincardio.fi/koulutus/kurssikalenteri_ja_ilmoittautumi/

 

16.07.2016

ESR's Invest in the Youth programme

The ESR will fund 1,000 places at the ECR 2017 once again giving young radiologists, physicists and radiographers from all over the world the chance to participate in the meeting.

Successful applicants for the Invest in the Youth programme will be offered free registration for ECR 2017 and free hotel accomodation.

This offer is available to young radiologist, physicists and radiographers who are:

 • Radiologists-in-training and physicists-in-training under 35 or radiographers-in-training who are 30 or younger
 • Members of the ESR for 2016
 • Submitting authors of an abstract

Application is possible from July 4 to October 15, 2016

More information can be found here

26.04.2016

SRYn talviseminaari v. 2017

SRY:n talviseminaari järjestetään jälleen perinteisesti Alpeilla! Vuonna 2017  matkakohde on ”legendaarinen” St Anton, Itävalta ja matkan ajankohta on viikko 6/2017 eli lähtö Helsingistä la. 4.2.2017 ja paluu la 11.2.2017. Lennot Helsinki-Innsbruck-Helsinki.

St Antonissa majoitus hotellissa Hotel Nassereiner Hof, luokitus kolme+ tähteä. Hotelli sijaitsee keskeisellä paikalla kylän keskustassa ja lähimmälle hissille on etäisyyttä n.100m. Lisätietoa matkan sisällöstä, hinnoista ja huonevarauksista löytyy liitteistä. Hotellissa on käytössä konferenssitilat eli seminaarin luennot pidetään samassa hotellissa kuin majoittuminen. Tarkemmat tiedot St Antonista ja hotellista löytyy Alppimatkojen kotisivuilta.

Koska ryhmän koko on suurehko (n. 60 henk.), vaatii matkan vastuullinen järjestäjä, Alppimatkat, ryhmän varauksen vahvistamisen jo 20.5.2016.

Eli nyt kaikki matkalle halukkaat ilmoittautukaa viim. 18.5. mennessä s-postiin: kariylonen@mail.suomi.net

 

18.04.2016

Suomen Päivystys- ja traumaradiologit julistaa haettavaksi koulutusapurahan

Suomen Päivystys- ja traumaradiologit julistaa haettavaksi koulutusapurahan (1000e). Apuraha on ensisijaisesti tarkoitettu yhdistyksen jäsenille. Apuraha on tarkoitettu käytettäväksi päivystysradiologian koulutukseen. Vapaamuotoinen hakemus osoitetaan yhdistyksen sihteerille. Hakemukseen tulee liittää hakijan ansioluettelo ja selvitys siitä, että mihin koulutukseen apuraha on tarkoitus käyttää. Apurahan saajan tulee esittää selvitys apurahan käytöstä vuoden kuluessa apurahan maksamisesta.

Hakemuksen viimeinen jättöpäivä 13.5.2016.

Roberto Blanco
puheenjohtaja
Roberto.Blanco@tyks.fi

Terhi Nevala
sihteeri
Terhi.Nevala@ppshp.fi

18.04.2016

Lastenradiologikerhon kevätkokous 10.5.2016

Kokous järjestetään MRI-kurssin yhteydessä tiistaina 10.5.2016 klo 16.30-18.00. Paikka Heurekan ryhmätila C, tarjolla lämmintä juotavaa pienen suolaisen purtavan kanssa. Käsiteltäviä asioita voi lähettää sähköpostilla erja.tyrvainen(at)kuh.fi

Tervetuloa!

05.04.2016

KUTSU VUOSIKOKOUKSEEN

Suomen Radiologiyhdistyksen jäsenistön vuosikokous pidetään Meilahden Tornisairaalan (Haartmaninkatu 4) röntgenissä (1. krs, seminaarihuone D4) 27.5.2016 alkaen klo 17:00.

Kaikki yhdistyksen jäsenet ovat tervetulleita kokoukseen.

 

Esityslista:

1§ Kokouksen avaus

2§ Laillisuus ja päätösvaltaisuus

3§ Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja pöytäkirjantarkastajien valinta

4§ Kokouksen esityslistan hyväksyminen

5§ Kertomus yhdistyksen edelliseltä toimintavuodelta 2015

6§ Kerhojen ja alayhdistysten toimintakertomukset 2015

7§ Vuoden 2015 tasekirja ja tulevaisuuden näkymät

8§ Toiminnantarkastajan ja tilintarkastajien kertomus

9§ Tilinpäätöksen vahvistaminen

10§ Vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja tilivapauden myöntäminen tilivelvollisille

11§ Vuoden 2016 tilintarkastajan ja toiminnantarkastajien valinta

12§ Vuoden 2016 jäsenmaksujen vahvistaminen

13§ Tieteellisten stipendien saajat

14§ Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, sihteerin, rahastonhoitajan sekä hallituksen jäsenten valinta

15§ Toimikuntien ja edustajien valinta

16§ Kunniajäsenyydet ja muut huomionosoitukset

17§ Kokouksen päättäminen

 

Lisätietoja: Hanna Matikka, sihteeri@sry.fi, p. 044 7113201.

 

08.03.2016

Suomen thoraxradiologit-yhdistyksen vuosikokous

Kutsu jäsenille Suomen thoraxradiologit-yhdistyksen vuosikokoukseen 14.4.2016. Kokous pidetään thoraxradiologian kurssin yhteydessä, os. Tampereen yliopisto, Lääketieteen yksikkö, ARVO-rakennus, Lääkärinkatu 1, Tre, klo 11.30.

11.02.2016

Apurahoja julistetaan haettavaksi

Suomen Vatsaradiologit on Suomen Radiologiyhdistyksen (SRY) alainen rekisteröity yhdistys, joka on perustettu keväällä 2010. Yhdistykseen voivat kuulua kaikki vatsan alueen radiologiasta kiinnostuneet radiologian erikoislääkärit, radiologiaan erikoistuvat lääkärit sekä kuvantamisyksikössä työskentelevät fyysikot.

Liittyminen yhdistyksen jäseneksi tapahtuu ilmoittautumalla yhdistyksen sihteerille ja maksamalla vuotuinen jäsenmaksu yhdistyksen tilille. Yhdistyksen jäsenyys edellyttää jäsenyyttä myös SRY:ssa. Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla asiasta yhdistyksen hallitukselle.

Suomen Vatsaradiologien alayhdistyksen tavoitteena on edistää ja kehittää vatsan alueen radiologian koulutusta ja tutkimusta Suomessa ja edistää yhteistyötä muiden erikoisalojen kanssa. Tätä tavoitetta silmällä pitäen on Suomen Vatsaradiologien hallitus päättänyt vuosikokouksessaan 28.1.2016 julistaa jäsenilleen haettavaksi seuraavat apurahat:

 1. Tutkimusapuraha Suomen Vatsaradiologien jäsenille vatsaradiologian väitöskirjaan tähtäävän ensimmäisen artikkelin julkaisuun 2000 euroa jaettavaksi harkinnan mukaan. Hakemukseen tulee liittää tutkimussuunnitelma ja yksityiskohtainen suunnitelma haetun tutkimusapurahan käytöstä.

 2. Matka-apuraha Eurooppaan suuntautuvaan vatsaradiologian koulutukseen, yhteissumma 3000 euroa, korkeintaan 1000 euroa/henkilö.

  Molemmat apurahat on käytettävä 31.12.2017 mennessä. Samaan ajankohtaan mennessä on vatsaradiologien hallitukselle toimitettava kirjallinen selvitys apurahan toteutuneesta käyttökohteesta.


Hakemukset toimitetaan sähköisessä muodossa liitteineen Suomen Vatsaradiologien hallituksen sihteerille 29.4.2016 klo 12.00 mennessä osoitteeseen lauri.ahvenjarvi@ppshp.fi

29.01.2016

ESR meets the Nordic Countries

  

Vuoden 2016 Euroopan radiologisessa ECR- kongressissa yhtenä teemana on “ESR meets the Nordic Countries”. Sen tiimoilta:

 • Pohjoismaiset radiologiyhdistykset järjestävät pääaulassa (Entrance Hall) torstain 3.3.2016 lounastauolla (n. klo 12–14) multimedia- ja musiikkiesityksiä, joissa esitellään pohjoismaita ja niiden kulttuuria.
 • Perjantaina 4.3. klo 10:30–12:00 on ”EM 1 Mammography in Nordic countries, screening and new development”- luentosessio, jossa esitellään pohjoismaista rintaradiologista osaamista. Suomen luennoitsijana on dosentti Juhana Hakumäki KYS Kuvantamiskeskuksesta.
 • Suomen, Ruotsin, Tanskan, Norjan ja Islannin radiologiyhdistyksillä on pääaulassa standit, joissa esitellään yhdistyksiä ja tarjoillaan ajoittain pohjoismaisia ”suupaloja”. Pyrimme siihen, että Suomen standilla on radiologiyhdistyksen edustaja kongressin jokaisena päivänä.

 

Toivotamme suomalaiset lämpimästi tervetulleiksi osallistumaan ohjelmaan ja tapaamaan toisianne ja myös pohjoismaisia kollegoja standeille!

 

Perjantain luentosession tarkempi paikka ja ohjelma:
EM 1 Mammography in Nordic countries, screening and new development
Aika ja paikka: Perjantai 4.3.2016, klo 10:30-12:00 , Room B

Welcome by the ESR President
L. Donoso Bach; Barcelona/ES

Introduction
H. Stahlbrandt; Eksjö/SE

Mammography screening in Denmark: implementation and results
I. Vejborg; Copenhagen/DK

Performing MRI preoperatively in all breast cancer patients in Iceland: is it worthwhile?
M. Gardarsdottir; Reykjavik/IS

Breast density, risk for breast cancer and how to personalise screening: what are the future breast imaging modalities?
S. Zackrisson; Malmö/SE

Interval cancers in population based screening programmes
S.R. Hoff; Aalesund/NO

New developments in MRI and MR image analysis of breast cancer
J. Hakumäki; Kuopio/FI

13.01.2016

Suomen Vatsaradiologien vuosikokouskutsu

Vuosikokous pidetään Abdominaalis - gynekologista radiologiaa – koulutuspäivien yhteydessä 28.1.2016 kello 15:30 Folkhälsanin kabinetissa, Topeliuksenkatu 20, Helsinki.

Tervetuloa!

Suomen Vatsaradiologit ry:n hallitus

07.12.2015

SRY:n apurahat haettavana vuodelle 2016

SRY julistaa vuoden 2016 apurahat haettavaksi. Haettavana on tutkija-apurahoja radiologian alan väitöskirjaan tähtäävää tutkimusta varten, vuoden luennoitsija-apuraha ja AIRP -stipendi.

 

Apurahojen hakuaika päättyy 20.1.2016, jolloin hakemukset tulee olla perillä. Hakemukset liitteineen osoitetaan sähköisessä muodossa SRYn sihteerille (sihteeri@sry.fi).

1. Tutkija-apurahat: Tutkija-apuraha on tarkoitettu radiologian alan väitöskirjaan tähtäävää tohtoritutkintoa suorittaville tutkijoille, joilla on vähintään yksi hyväksytty / julkaistu artikkeli. Vapaamuotoiseen hakemukseen laitetaan liitteeksi CV (max. 5 sivua), tutkimussuunnitelma ja julkaisuluettelo. Hakemuksessa tulee olla hakijan koti-osoite, SOTU ja täydelliset tilitiedot. Julkaisuluettelossa tulee mainita JUFO- ja IF-indeksit.

2. Vuoden luennoitsija-apuraha (max. 3000€): Apuraha on tarkoitettu ulkomaalaiselle luennoitsijalle, joka tulee Suomeen luennoimaan tai vastaväittäjäksi väitöstilaisuuteen. Apurahan myöntämiselle edellytyksenä on, että järjestäjä pyrkii järjestämään luentotilaisuuden vähintään kahdella yliopistopaikkakunnalla. Apurahaa anotaan vapaamuotoisella hakemuksella, jossa esitellään luennoitsija ja luentotapahtumat (max. 5 sivua).

3. AIRP-stipendi (max. 4000€): Apuraha loppuvaiheen erikoistuvalle tai äskettäin valmistuneelle erikoislääkärille USA:ssa järjestettävän AIRP-kurssin osallistumisen tukemiseksi. Hakijan tulee olla loppuvaiheen radiologiaan erikoistuva lääkäri tai enintään 2 vuotta erikoislääkärinä toiminut radiologi. Stipendiä anotaan vapaamuotoisella hakemuksella, josta käy ilmi hakijan AIRP -koulutukseen saama muu rahoitus sekä suunniteltu vierailuajankohta. Hakemukseen tulee liittää CV (max 5 sivua). Lisätietoa: http://www.airp.org/

 

02.10.2015

Lastenradiologikerhon syyskokous

Lastenradiologikerhon syyskokous järjestetään Sädeturvapäivien yhteydessä to 29.10 Tamperetalossa, Opus 4, 2 krs.

Tervetuloa!

02.10.2015

Lääketieteen kandidaatin stipendi ECR-kongressiin

Suomen Radiologiyhdistys julistaa haettavaksi kaksi stipendiä vuoden 2016 ECR-kongressiin (2-6.3.2016, Wien, Itävalta) osallistumista varten. Stipendiä voi hakea lääketieteen kandidaatti, joka on tehnyt syventävät opinnot radiologialle tai on mukana radiologiaan liittyvässä tutkimusprojektissa. Stipendi kattaa osallistujan matka- ja majoituskulut (kongressiosallistuminen alle 30-vuotiaille opiskelijoille ilmainen).

Vapaamuotoinen hakemus, jota kyseisen yliopiston professori on allekirjoituksellaan puoltanut, osoitetaan yhdistyksen sihteerille (Hanna Matikka, KYS Kliininen radiologia, RTG1 / Suomen Radiologiyhdistys ry, PL 100, FI-70029 KYS). Hakemusten viimeinen jättöpäivä on 23.10.2015.

01.10.2015

Kutsu Suomen Päivystys- ja traumaradiologit (SPTR) yhdistyksen vuosikokoukseen 2015

Suomen Päivystys- ja traumaradiologit yhdistyksen vuosikokous pidetään 29.10.2015 Tampereella Sädeturvapäivien yhteydessä.

 

Aika: to 29.10.2015 klo 16

Paikka: Tampere talo, Vip-huone, 3 krs.

 

1§ Kokouksen avaus
2§ Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta
3§ Pöytäkirjantarkastajien (2) valinta
4§ Vuoden 2015 toimintakertomus
5§ Jäsenmaksuista päättäminen
6§ Vuoden 2016 toiminta
7§ Hallituksen jäsenten valinta tulevalle 2-vuotiskaudelle
8§ Muut asiat
9§ Kokouksen päättäminen

 

Kokouksessa käsiteltävät muut asiat tulee ilmoittaa sihteerille sähköpostitse (Terhi.Nevala@ppshp.fi) 27.10.2015 mennessä.

 

Tervetuloa!

Roberto Blanco
SPTR:n puheenjohtaja
Terhi Nevala
SPTR:n sihteeri

 

24.09.2015

Suomen Radiologiyhdistyksen fyysikoiden koulutusiltama ja vuosikokous 28.10. Tampereella

Original Sokos Hotel Ilves, Tampere

Sädeturvapäiviä edeltävä keskiviikko 28.10.2015

Koulutus on ilmainen kaikille osanottajille, osanottajien lukumäärä on maksimissaan 30 henkilöä

Ohjelma:

16-17.30
- Kuvan muokkaaminen ja kuvansuodatukset, ½ tuntia (Jyrki Lötjönen, VTT)
- Natiivikuvan luennan muokkaus Philipsin laitteilla, ½ tuntia (Kirsi Miettunen, Philips)
- Natiivikuvan luennan muokkaus Carestreamin laitteilla, ½ tuntia (Aarne Mäkinen tai Renne Kaseva,
Carestream)

17.30-18.15
- vuosikokous + kahvi

18.15-19.45
- GE: Dosewatch, ½ tuntia (Federika Zanca, GE)
- Automaattiset potilasannosdatan keräysohjelmat radiologiassa, ½ tuntia (Mika Kortesniemi, HUS)
- Annoskeräysohjelmat ja niihin yleisesti toivottavat ominaisuudet, ½ tuntia (Antti Kotiaho, OYS)

20.00 alkaen illallinen (sama hotelli, missä kokoustila)
- ilmainen SRY:n fyysikoiden jäsenille, muille maksu 20 e

Sitova ilmoittautuminen iltaan 10. lokakuuta mennessä Heli Larjavalle, heli.larjava@ksshp.fi. Ilmoitathan samalla osallistutko illalliselle, oletko SRY:n jäsen, ja mikäli sinulla on jokin erikoisruokavalio.

Tervetuloa!

15.09.2015

Suomen Rintaradiologien Vuosikokouskutsu

Vuosikokous pidetään 23.10.2015 kello 11.45 BIOMEDICUM HELSINKI 1, Haartmaninkatu 8, KOKOUSHUONE 5-6, 3. kerros, Suomen Rintasyöpäryhmä ry:n Syyskokouksen lounastauolla.

 

Tervetuloa!

Rintaradiologien hallitus

20.08.2015

Seulontamammografia kuvatentti

Seulontamammografia kuvatentti Helsingissä (Vanha kirurginen sairaala) 7.9 ja 8.9 klo 15.30.

Ilmoittautumiset katja.hukkinen@hus.fi

24.06.2015

Lääketieteen kandidaatin stipendi ECR-kongressiin

Suomen Radiologiyhdistys julistaa haettavaksi kaksi stipendiä vuoden 2016 ECR-kongressiin (2-6.3.2016, Wien, Itävalta) osallistumista varten. Stipendiä voi hakea lääketieteen kandidaatti, joka on tehnyt syventävät opinnot radiologialle tai on mukana radiologiaan liittyvässä tutkimusprojektissa. Stipendi kattaa osallistujan matka- ja majoituskulut (kongressiosallistuminen alle 30-vuotiaille opiskelijoille ilmainen).

Vapaamuotoinen hakemus, jota kyseisen yliopiston professori on allekirjoituksellaan puoltanut, osoitetaan yhdistyksen sihteerille (Hanna Matikka, KYS Kliininen radiologia, RTG1 / Suomen Radiologiyhdistys ry, PL 100, FI-70029 KYS). Hakemusten viimeinen jättöpäivä on 23.10.2015.

12.05.2015

László Tabár’s New Breast Imaging Courses in Arlanda, Sweden

Third announcement for László Tabár’s New Breast Imaging Courses in Arlanda, Sweden.

Newly designed hands-on breast screening and diagnosis courses are starting in 2015. These are specifically designed to teach radiologists at all levels of experience in breast imaging.

Dates: June 3-5th (MRI included), September 21-23 and November 16-19 (MRI incl.), 2015.

Katso lisätietoja koulutustarjonnasta.

03.05.2015

SRY:n vuosikokous 22.5.2015

Suomen radiologiyhdistyksen vuosikokous pidetään 22.5.2015 alkaen klo 16:00.  Paikkana Meilahden sairaala, Röntgen, 1 krs., sali D4 (Haartmanink. 4, Helsinki).

Kokouksessa käsiteltävät sääntömääräiset asiat:

 1. Kokouksen avaus
 2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 3. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja pöytäkirjantarkastajien valinta
 4. Kokouksen esityslistan hyväksyminen
 5. Edellisen toimintavuoden 2014 toimintakertomus
 6. Kerhojen ja alayhdistysten toimintakertomukset 2014
 7. Vuoden 2014 tasekirja ja tulevaisuuden näkymät.
 8. Toiminnantarkastajien ja tilintarkastajien kertomukset
 9. Tilinpäätöksen vahvistaminen
 10. Vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja tilivapauden myöntäminen tilivelvollisille
 11. Vuoden 2015 tilintarkastajien ja toiminnantarkastajien valinta
 12. Vuonna 2015 kannettavien jäsenmaksujen suuruus
 13. Tieteellisten stipendien saajat
 14. Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, sihteerin, rahastonhoitajan sekä hallituksen jäsenten valinta
 15. Toimikuntien ja edustajien valinnat toimikaudelle 2015
 16. Kunniajäsenyydet ja muut huomionosoitukset
 17. Kokouksen päättäminen
19.03.2015

Suomen Thoraxradiologien vuosikokouskutsu

Kutsu Suomen thoraxradiologiyhdistyksen jäsenille vuosikokoukseen, joka pidetään thoraxradiologian kurssin yhteydessä 16.4.2015 Helsingissä

09.01.2015

Apuraha neuroradiologian alan väitöskirjatyöhön

Suomen Neuroradiologit (SNR) julistaa haettavaksi kaksi apurahaa (a" 2000 €), toinen neuroradiologian alan tutkimustyöhön ja toinen parhaasta vuoden 2014 neuroradiologisesta julkaisusta. Apurahat voidaan jakaa useamman hakijan kesken. Vapaamuotoinen hakemus tulee osoittaa Suomen Neuroradiologien hallitukselle ja lähettää 27.2.2015 mennessä osoitteella: ritva.vanninen@kuh.fi .

 

Kuopio 7.1.2015

 

Ritva Vanninen

professori

Suomen Neuroradiologien puheenjohtaja

03.12.2014

Suomen Vatsaradiologien vuosikokouskutsu

 

Suomen Vatsaradiologien sääntömääräinen vuosikokous pidetään Maksakurssin yhteydessä 30.1.2015 klo 16:00. Paikka on Allergiatalon Kongressikeskus, Paciuksenkatu 19, Helsinki. Käsitellään sääntömääräiset vuosikokousasiat. Kokouksessa käsiteltävät muut mahdolliset asiat tulee ilmoittaa sihteerille (lauri.ahvenjarvi@ppshp.fi) viimeistään 16.1.2015 mennessä.

18.11.2014

SRY:n apurahat vuodelle 2015 haettavana

SRY julistaa SRY:n apurahat vuodelle 2015 haettavaksi. Haettavana on tutkija-apurahoja radiologian alan väitöskirjaan tähtäävää tutkimusta varten, vuoden luennoitsija-apuraha ja AIRP -stipendi.

Apurahojen hakuaika päättyy perjantaina 16.1.2015.  Hakemukset liitteineen osoitetaan sähköisessä muodossa SRYn sihteerille (sihteeri@sry.fi).

1. Tutkija-apurahat: Tutkija-apuraha on tarkoitettu radiologian alan väitöskirjaan tähtäävää tohtoritutkintoa suorittaville tutkijoille, joilla on vähintään yksi hyväksytty / julkaistu artikkeli. Vapaamuotoiseen hakemukseen vaaditaan liitteeksi CV (max. 5 sivua), tutkimussuunnitelma ja julkaisuluettelo.

2. Vuoden luennoitsija-apuraha (max 3000€): Apuraha on tarkoitettu ulkomaalaiselle luennoitsijalle, joka tulee Suomeen luennoimaan tai vastaväittäjäksi väitöstilaisuuteen. Apurahan myöntämiselle edellytyksenä on, että järjestäjä pyrkii järjestämään luentotilaisuuden vähintään kahdella yliopistopaikkakunnalla. Apurahaa anotaan vapaamuotoisella hakemuksella, jossa esitellään luennoitsija ja luentotapahtumat ( max. 5 sivua).

2. AIRP-stipendi (max 4000€): Apuraha loppuvaiheen erikoistuvalle tai äskettäin valmistuneelle erikoislääkärille USA:ssa järjestettävän AIRP-kurssin osallistumisen tukemiseksi.

Hakijan tulee olla loppuvaiheen radiologiaan erikoituva lääkäri tai enintään 2 vuotta erikoislääkärinä toiminut radiologi. Stipendiä anotaan vapaamuotoisella hakemuksella, josta käy ilmi hakijan AIRP -koulutukseen saama muu rahoitus sekä suunniteltu vierailuajankohta. Hakemukseen tulee liittää CV (max 5 sivua).
Lisätietoa: http://www.airp.org/

17.10.2014

Suomen Päivystys- ja traumaradiologien (SPTR) kokouskutsu

Suomen Päivystys- ja traumaradiologit yhdistyksen vuosikokous pidetään 30.10.2014 Tampereella Sädeturvapäivien yhteydessä.

 

Aika: to 30.10.2014 klo 16

Paikka. Tampere-talo, Vip-huone (3. krs)

 

1§ Kokouksen avaus

2§ Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta

3§ Pöytäkirjantarkastajien (2) valinta

4§ Vuoden 2014 toimintakertomus

5§ Jäsenmaksuista päättäminen

6§ Vuoden 2015 toiminta

7§ Muut asiat

8§ Kokouksen päättäminen

 

Kokouksessa käsiteltävät muut asiat tulee ilmoittaa sihteerille sähköpostitse (Terhi.Nevala@ppshp.fi) 29.10.2014 mennessä.

 

Tervetuloa!

 

15.10.2014

 

Roberto Blanco                                                 Terhi Nevala

SPTR:n puheenjohtaja                                        SPTR:n sihteeri

 

14.10.2014

Seulontatentti

Seulontamammografia kuvatentti Oulussa lauantaina 15.11.2014 klo 9

Ilmoittautumiset Tarja Rissaselle puh. 08-3153276

02.10.2014

Lääketieteen kandidaatin stipendi ECR-kongressiin

 

Suomen radiologiyhdistys julistaa haettavaksi kaksi stipendiä vuoden 2015 ECR-kongressiin (4-8.3.2015, Wien, Itävalta) osallistumista varten. Stipendiä voi hakea lääketieteen kandidaatti, joka on tehnyt syventävät opinnot radiologialle tai on mukana radiologiaan liittyvässä tutkimusprojektissa. Stipendi kattaa osallistujan matka- ja majoituskulut (kongressiosallistuminen opiskelijoille ilmainen).

 

Vapaamuotoinen hakemus, jota kyseisen yliopiston professori on allekirjoituksellaan puoltanut, osoitetaan yhdistyksen sihteerille (Hanna Matikka, KYS Kliininen radiologia, RTG1 / Suomen Radiologiyhdistys ry, PL 100, FI-70029 KYS). Hakemusten viimeinen jättöpäivä on 24.10.2014.

01.10.2014

Suomen Rintaradiologien kokouskutsu

SRY:n alayhdistyksen Suomen Rintaradiologit (SRR) vuosikokous Tampereella Sädeturvapäivien yhteydessä torstaina 30.10.2014 klo 16 Tampere-talolla Opus 2-3. Käsitellään sääntömääräiset vuosikokousasiat.

11.08.2014

ECR 2014 - esitykset katsottavissa SRY:n jäsenille hintaan 10€

ECR 2014 esitykset katsottavissa SRYn jäsenille ECR On Demand streaming-palvelusta 30 päivän ajan hintaan 10€ (ei jäsen 50€).

Linkki palveluun ipp.myesr.org

30.05.2014

Nuoren radiologin stipendi/kunniamaininta

 

SRY:n hallitus on kevätkokouksessaan 2014 päättänyt julistaa haettavaksi uuden vuosittaisen stipendin, jonka tarkoituksena on edistää radiologian alan tutkimusta ja tuoda huomiota erityisesti alamme nuorille lupauksille. Kyseessä on vuosittain annettava stipendi, joka annetaan ansiokkaasta väitöskirjasta / tutkimustyöstä. Stipendin voi saada nuori erikoislääkäri (<40-v), jonka tutkimustyön ohjaaja tai professori esittää stipendin antamista tutkijalle. SRY:n hallitus päättää stipendin myöntämisestä. Stipendin rahallinen määrä päätetään vuosittain. Stipendi jaetaan Sädeturvapäivillä, ja esitys stipendistä pitää olla lähetettynä elokuun loppuun mennessä SRY:n hallituksen sihteerille (sihteeri@sry.fi).

27.05.2014

SRY:n henkilövalinnat kaudelle 2014-2015

Kokouksessa 16.5.2014 muodostettiin uusi hallitus sekä tehtiin muut henkilövalinnat:

SRY_valinnat_2014

26.05.2014

Suomen muskuloskeletaaliradiologien tutkimusapuraha

Suomen Muskuloskeletaaliradiologit julistaa haettavaksi 1-2 apurahaa (1 x 3000 € tai 2 x 1500 €) tieteelliseen tuki- ja liikuntaelinradiologian tutkimustyöhön. Apuraha on ensisijaisesti tarkoitettu yhdistyksen jäsenille väitöskirjaan tähtäävään tutkimustyöhön. Vapaamuotoinen hakemus osoitetaan yhdistyksen sihteerille. Hakemukseen tulee liittää hakijan ansioluettelo ja tutkimussuunnitelma sekä selvitys siitä, mihin apuraha on tarkoitus käyttää. Apurahan saajan tulee esittää selvitys tutkimuksen edistymisestä ja apurahan käytöstä vuoden kuluessa apurahan maksamisesta.

Hakemusten viimeinen jättöpäivä on 15.09.2014.

Jaakko Niinimäki
puheenjohtaja
jaakko.niinimaki@oulu.fi

Ia Kohonen
sihteeri
ia.kohonen@tyks.fi

09.04.2014

SRY 90 vuotta - symposiumin iltajuhla

%image%Hyvä SRY-väki, juhlasymposiumin iltajuhlaan mahtuu vielä, ilmoittautumiset 18.4. mennessä.

Ohjelma ja info
 
%links%

02.04.2014

Seulontamammografiatentti Oulussa 8.5. klo 15.30.

%image%
Ilmoittautumiset puhelimitse Tarja Rissanen 08 3153276.
 
%links%

13.03.2014

Kutsu thoraxradiologiyhdistyksen jäsenille vuosikokoukseen 2014

%image%
Kutsu thoraxradiologiyhdistyksen jäsenille vuosikokoukseen 10.4.2014 Tampereella, joka pidetään thoraxradiologian kurssin yhteydessä. Kokouksen asialista alla.

Yst. terv. Kirsi Volmonen,
thoraxradiologiyhdistyksen sihteeriSuomen Thoraxradiologit

Vuosikokous 10.4.2014 klo 11.50 , Finn-Medi 5, auditorio, 1 krs., Biokatu 12, Tampere

ASIALISTA


1. Kokouksen avaus, varapuheenjohtaja Timo Kyyrönen

2. Kokouksen puheenjohtajan valinta

3. Kokouksen sihteerin valinta

4. Pöytäkirjantarkastajien (2) valinta

5. Asialistan hyväksyminen

6. Yhdistyksen jäsenmaksun vahvistaminen

7. Yhdistyksen vuosikertomuksen (sihteeri) ja taloustilanteen (rahastonhoitaja) esitteleminen

8. Alkavan kauden toimintasuunnitelmasta päättäminen

9. Thoraxradiologian erikoistumisohjelman tilannekatsaus

10. Muut mahdolliset asiat

 
%links%

13.03.2014

Kutsu Suomen Neuroradiologien vuosikokoukseen 2014

%image%
Suomen Neuroradiologien (SNR) vuosikokous 2014 pidetään

Aika: 21.3.2014 klo 14.00-15.00
Paikka: Ravintola Farang, Ainonkatu 3, Helsinki

1§ Kokouksen avaus
2§ Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta
3§ Vuoden 2013 toimintakertomus
4§ Jäsenmaksuista päättäminen
5§ Hallituksen valinta vuodeksi 2014
6§ Vuoden 2014 toiminta
7§ Muut asiat
8§ Kokouksen päättäminen

Kokouksessa käsiteltävät muut asiat tulee ilmoittaa sihteerille
sähköpostitse (ari.karttunen@ppshp.fi) 20.3.2014 mennessä.

Tervetuloa !

4.3.2014

Ritva Vanninen Ari Karttunen
SNR:n puheenjohtaja SNR:n sihteeri

 
%links%

12.03.2014

Sivutoimisia radiologeja haetaan kliinisiin auditointeihin

%image%
Qualification (ent. Qualitor) on puolueeton ja riippumaton asiantuntijaorganisaatio, joka kuuluu Labquality Oy:n. Labquality on toiminut jo vuodesta 1971 ja sen omistajatahot muodostavat suomalaisen terveydenhuollon ytimen: mm. Lääkäripalveluyritysten yhdistys, yhdeksäntoista sairaanhoitopiiriä, Suomen Kuntaliitto, Suomen Lääkäriliitto ja SPR.

Labqualityn toiminnan lähtökohtana on puolueettomuus ja riippumattomuus. Kaikki auditoijamme ovat terveydenhuolto- ja sosiaalialan ammattilaisia ja laadunhallinnan asiantuntijoita. Labquality Oy muodostaa Suomen laaja-alaisimman laadunhallintayhtiön terveydenhuolto- ja sosiaalisektorille. Qualificationin palveluvalikoimaan kuuluvat sertifiointipalvelut, kuvantamisyksiköiden kliiniset auditoinnit, patologian laatutunnus, henkilösertifiointi, SHQS-laatuohjelma sekä laadunhallinnan koulutukset.

Kliinisten auditointien 3. kierros on käynnistynyt. Qualification tuottaa tällä hetkellä ainoana organisaationa Suomessa kliinisiä auditointeja. Kliinisten auditointien perusteena ovat:

- Säteilylaki (592/1991) ja sen muutos 1142/1998
- Säteilyasetus (1512/1991) ja sen muutos 1143/1998
- Sosiaali- ja terveysministeriön asetus 423/2000
- Säteilyturvakeskuksen ST-ohjeet
- STM:n asiantuntijaryhmän suositukset

Kliinisissä auditoinneissa kuuluu olla aina mukana radiologi. Haemme nyt lisää sivutoimisia radiologiauditoijia palvelukseemme valtakunnallisesti. Auditointityö sopii etenkin laatu- ja kehitystyöstä kiinnostuneille: paitsi että auditoinnit ovat välttämättömiä toiminnassa, auditoijana pääsee luvan kanssa ja käytännönläheisesti näkemään miten asioita on ratkottu muualla.

Yhteydenotot ao. yhteystietoihin

Parhain terveisin

Marja Heikkinen
Asiakkuuspäällikkö, Koulutus ja laadunarviointipalvelut

Labquality Oy
Ratamestarinkatu 11 A
FI-00520 Helsinki, Finland
tel +358 40 749 4858
fax +358 9 8566 8280
marja.heikkinen@labquality.fi
www.labquality.fi
 
%links%

16.01.2014

Muistutus SRY jäsenmaksuista vuodelta 2013

%image%
Ystävällisesti muistutamme vuoden 2013 jäsenmaksun suorittamisesta jäseniämme joilta tämä on päässyt unohtumaan. Lääkäriliitto lähettää keväällä kuluvan vuoden jäsenmaksulaskutuksen yhteydessä myös maksumuistutukset aiemmilta vuosilta.

parhain terveisin
SRY:n hallitus
 
%links%

20.12.2013

Suomen Vatsaradiologit alayhdistyksen vuosikokous pe 31.1.2014.

%image%
Vuosikokous perjantaina 31.1.2014 klo 15:45 alkaen Vatsaa pintaa syvemmältä - koulutuspäivän yhteydessä Helsingissä Allergiatalon Kongressikeskuksessa, Paciuksenkatu 19. Käsitellään sääntömääräiset asiat.
 
%links%

09.12.2013

SRY:n apurahat haettavana vuodelle 2014

%image%
SRY julistaa SRY:n apurahat vuodelle 2014 haettavaksi.
Haettavana tutkija-apuraha tohtoritutkimusta varten, vuoden luennoitsija apuraha ja AIRP stipendi.

Hakuaika päättyy 15.1, hakemukset liitteineen osoitetaan sähköisessä muodossa SRYn sihteerille.

Tutkija-apuraha:
CV (max. 5 sivua), tutkimussuunnitelma ja julkaisuluettelo.
Tutkija-apuraha on tarkoitettu tohtoritutkintoa suorittaville tutkijoille, joilla on vähintään yksi artikkeli hyväksytty / julkaistu.

Vuoden luennoitsija (max 3000€):
Vapaamuotoinen hakemus jossa esitellään luennoitsija ja luentotapahtumat ( max. 5 sivua)

AIRP stipendi (4000€):
CV (max 5 sivua) sekä vapaamuotoinen hakemus, josta käy ilmi hakijan AIRP koulutukseen saama muu rahoitus sekä suunniteltu vierailuajankohta.
Hakijan tulee olla loppuvaiheen radiologiaan erikoituva lääkäri (tentti suoritettuna) tai enintään 2 vuotta erikoislääkärinä toiminut radiologi.
Lisätietoa: http://www.airp.org/
 
%links%

02.10.2013

Suomen Radiologiyhdistys: Puheenjohtajan palsta

%image%Puheenjohtajan palsta,
Suomen Radiologiyhdistyksen jäsenille

Suomen Radiologiyhdistys on vuodesta 1924 lähtien tukenut ja vaalinut suomalaista radiologian alan koulutusta ja tutkimusta. SRY ja sen jäsenistö toimii myös tarvittaessa lausunnonantajana ja asiantuntijaorganisaationa yhteiskunnallisissa, radiologiaa koskevissa asioissa, esimerkkinä tuleva päivystysasetus.

SRY:n järjestämistä koulutustapahtumista merkittävin on jokasyksyinen Sädeturvapäivät, jonka toteuttaa sädeturvapäivien toimikunta osana SRY:tä. Sädeturvapäivien vuosittain uudistuva ohjelma on laadukas ja sen on tehnyt mahdolliseksi Sädeturvapäivien toimikunnan pyyteetön työ.

Radiologista elinalakohtaista koulutusta järjestävät erityisesti SRYn alayhdistykset, joita on tällä hetkellä 10 kappaletta, uusimpana Suomen päivystys- ja traumaradiologian yhdistys, joka perustettiin tänä vuonna pohjoismaisen päivystysradiologian kokouksen yhteydessä Uppsalassa. Elinalakohtainen koulutus on valtakunnallisesti kattavaa ja SRY tukee tätä toimintaa jatkossakin.

Kansainvälinen koulutus on tärkeää, ja SRY toimii mukana suurimmassa eurooppalaisessa radiologisessa tiedeyhteisössä European Society of Radiologyssa, jonka vuosittainen kokous on tuttu ECR Wienissä. ESR järjestää myös kansainvälisiä elinalakohtaisia koulutuksia, ESOR-kursseja, joista muskuloskeletaaliradiologian koulutus oli tänä syksynä Helsingissä 17.-18.9.2013. SRY toimii tapahtuman suomalaisena järjestäjänä.

SRY tukee radiologista tutkimusta jakamalla jäsenilleen apurahoja tutkimustyöhön. Erityisenä kohderyhmänä ovat väitöskirjaansa valmistelevat tutkijat. SRY jakaa myös matka-apurahoja. SRY:n matka-apurahat antavat tutkijoille mahdollisuuden osallistua kansainvälisiin kokouksiin, joissa he voivat esitellä tutkimustuloksiaan ja verkostoitua.

SRY täyttää ensi vuonna 90 vuotta ja tämän johdosta on yhdistyksen hallitus päättänyt järjestää jäsenille suunnatun juhlasymposiumin vuosikokouksen yhteydessä 16.5.2014. Symposiumin aiheena on ajankohtainen päivystysradiologia. Symposiumin tarkempi ohjelma täsmentyy syksyn aikana ja tästä tiedotetaan jäsenkirjeessä.

SRY:n merkkivuoden lähestyessä haluankin kiittää kaikkia yhdistyksen toiminnassa mukana olevia jäseniä, niin koulutuksien järjestäjiä kuin osallistujiakin. Tähän joukkoon kuuluvat lähes kaikki suomalaiset radiologit. Aktiiviset jäsenet, niin radiologit, fyysikot kuin kaupalliset toimijatkin, ovat SRYn toiminnan kulmakivi.

Syysterveisin ja tapaamisiin koulutuksissa,

Roberto Blanco Sequeiros
Puheenjohtaja, SRY

 
%links%

02.10.2013

Traumaradiologian kurssi 16.-18.3.2014 Levillä

%image%
Suomen Muskuloskeletaaliradiologit -jaosto järjestää traumaradiologian kurssin. Päivitä tietosi alaraajavammojen kuvantamisesta. Luennoitsijoina toimivat Suomen eturivin msk-radiologit, ortopedit ja traumatologit.

Alustava ohjelma
 
%links%

27.09.2013

Seulontamammografian kurssi 29.1.-31.1.2014 Seinäjoella

%image%Suomen Rintaradiologit alajaosto järjestää seulontamammografiakurssin 29.1.-31.1.2014 Seinäjoella (Frami B1 Kampusranta 9 B). Luennot ja seulontaharjoittelua työasemilla sekä seulontamammografiatentti.

Linkki: Kurssi-ilmoitus koulutustarjonnassa


 
%links%

27.09.2013

Suomen Rintaradiologit alayhdistyksen vuosikokous pe 25.10.

%image%Vuosikokous perjantaina 25.10.2013 klo 11.15 alkaen Rintasyöpäryhmän kokouksen yhteydessä Helsingissä Metsätalolla Unioninkatu 40 Istuntosali (A-siipi II krs).

Käsitellään sääntömääräiset asiat.
 
%links%

24.09.2013

Muistutus - Onkologisen toimenpideradiologian päivät 17.-18.10

%image%Ilmoittautuminen 30.9. mennessä osoitteessa:
http://www.sry.fi/index.php?1268

Onkologinen toimenpideradiologia - Ohjelma ja info:
http://www.sry.fi/file.php?709
 
%links%

11.06.2013

Päivystys- ja traumaradiologit - alayhdistys perustettu

%image%Toukokuussa Uppsalassa pidetyn Emergency Radiology 4th Nordic Course -kokouksen yhteydessä perustettiin SRY:lle uusi alayhdistys: Suomen päivystys- ja traumaradiologit.

Alayhdistyksen tarkoituksena on edistää ja kehittää päivystysradiologiaa ja sen koulutusta Suomessa sekä edistää yhteistyötä päivystysradiologiaa sivuavien kliinisten erikoisalojen kanssa. Yhdistyksen jäsenyyttä voivat hakea päivystysradiologiasta kiinnostuneet radiologian erikoislääkärit ja radiologiaan erikoistuvat lääkärit (yhdistyksen jäsenyys edellyttää jäsenyyttä SRY:ssä). Liittyminen yhdistyksen jäseneksi tapahtuu ilmoittautumalla sihteerille.

Ensimmäisenä kaksivuotiskautena yhdistyksen puheenjohtajana toimii Roberto Blanco Sequeiros ja sihteerinä Terhi Nevala Oulusta. Muut hallituksen jäsenet: Seppo Koskinen Helsingistä, Paula Bendel Kuopiosta, Kimmo Mattila Turusta, Tarja Pajula Tampereelta, Pirita Tahvonen Rovaniemeltä ja Ville Mäki Jyväskylästä.
 
%links%

08.05.2013

Stroke Symposium registration deadline: May 31

%image%Dear Colleagues,

We want to remind you about the 6th Kuopio Stroke Symposium.
Please register now on the website:
www.uef.fi/stroke

The registration ends on May 31, 2013.

Looking forward to seeing you at the meeting!

Best regards,

The Organizing Committee
The 6th Kuopio Stroke Symposium
 
%links%

06.05.2013

SRY:n vuosikokous 24.05.2013

%image%
SRY:n vuosikokous pidetään 24.05.2013 klo 16.30 alkaen Meilahden
röntgenin demonstraatiohuoneessa. Kokouksessa käsitellään
sääntömääräiset asiat. Kaikki yhdistyksen jäsenet ovat tervetulleita.
 
%links%

24.04.2013

Suomen Muskuloskeletaaliradiologien tutkimusstipendihakemus

%image%Suomen Muskuloskeletaaliradiologit julistaa haettavaksi 1-2 apurahaa (1 x 3000 € tai 2 x 1500 €) tieteelliseen tuki- ja liikuntaelinradiologian tutkimustyöhön. Apuraha on ensisijaisesti tarkoitettu yhdistyksen jäsenille väitöskirjaan tähtäävään tutkimustyöhön. Vapaamuotoinen hakemus osoitetaan yhdistyksen sihteerille. Hakemukseen tulee liittää hakijan ansioluettelo ja tutkimussuunnitelma sekä selvitys siitä, mihin apuraha on tarkoitus käyttää. Apurahan saajan tulee esittää selvitys tutkimuksen edistymisestä ja apurahan käytöstä vuoden kuluessa apurahan maksamisesta.

Hakemusten viimeinen jättöpäivä on 15.09.2013.

Jaakko Niinimäki
puheenjohtaja
jaakko.niinimaki[a]oulu.fi

Ia Kohonen
sihteeri
ia.kohonen[a]tyks.fi

Stipendi-ilmoitus löytyy myös alayhdistyksen sivulta:
http://www.sry.fi/index.php?1074
 
%links%

05.04.2013

MED-EL sisäkorvaistutteen MRI-ohje

%image%MED-EL sisäkorvaistutteen aiempaan MRI-ohjeeseen on tullut päivitys:

Lupakaavakkeen täyttöä ei enää tarvita, vaan kuvauksen voi suorittaa seuraavan dokumentin ohjeiden mukaisesti

MRI-ohje
 
%links%

08.01.2013

Seulontamammografian tentti

%image%SEURAAVAT TENTTITILAISUUDET

26.01.2013 Helsingissä Naistenklinikan röntgenissä, os. Haartmaninkatu 2, 1. kerros.

9.2.2013 Oulun yliopistollisessa sairaalassa, avohoitotalon röntgenissä,
Kiviharjuntie 9, 90220 Oulu.

SEULONTAMAMMOGRAFIAN ERITYISPÄTEVYYS NYT MYÖS SUOMEN RADIOLOGIYHDISTYKSELTÄ

Tarkemmat tiedot tentistä täältä

 
%links%

13.12.2012

Ilmainen ESR-jäsenyys SRY:n jäsenille!

%image%SRY:n jäsenet saavat edelleen automaattisesti ESR:n jäsenyyden.
ESR:lle on lähetetty SRY:n jäsenlista, jonka mukaan vuoden 2013 ESR:n jäsenyys päivitetään.
Monille jäsenille on tullut ESR:ltä sähköpostiviesti, jossa kehoitetaan jäsenyys uudistamaan, mutta tähän ei tarvitse reagoida.

Mikäli vuoden vaihteeseen mennessä ESR:n jäsenyys ei ole jollakin päivittynyt, SRY:n jäsen voi alla olevasta linkistä käydä aktivoimassa jäsenyytensä. Tästä linkistä saa ESR:n jäsenyyden ilmaiseksi myös ne, jotka liittyvät SRY:n jäseneksi tulevan vuoden aikana.


*ESR membership application system for the year 2013 has been closed on August 28, 2013.*


The current benefits of ESR membership listed below.
•Representation of your speciality on a European level
•Reduced registration rates for ECR 2014
•Coverage of Article Processing Charges for accepted articles in Insights into Imaging

•Free electronic access to:
•European Radiology (incl. a monthly table of contents alert via e-mail)
•Insights into Imaging (incl. a bi-monthly table of contents alert via e-mail)
•EURORAD, the largest peer-reviewed online teaching database of radiology - myESR.org/eurorad
•EPOSTM (Electronic Presentation Online System) - myESR.org/epos
•ESR Self-Assessment
•ESR Job Forum
•MyUserArea

•Exclusive option to participate in:
•European Diploma: examination based on the ESR European Training Curriculum
•All activities of the European School of Radiology (ESOR)

•Free receipt of communications such as:
•ESR@Work - The ESR Members Bulletin (for Full Members only)
•Science Report - The ESR Publications Update (for Full Members only)
 
%links%

29.11.2012

Tietoa kuuloimplanttikäyttäjien MR-kuvantamisesta

%image%MED-EL tiedottaa kuuloistutteidensa magneettikuvantamiseen liittyvistä tiedoista ja kaavakkeesta, jollainen tulisi lähettää laitetoimittajalle ennen kuvausta.

Lataa tiedote ja kaavake tästä
 
%links%

14.11.2012

SRY:n apurahat haettavana vuodelle 2013

%image%SRY julistaa SRY:n apurahat vuodelle 2013 haettavaksi.
Haettavana tutkija-apuraha tohtoritutkimusta varten, vuoden luennoitsija apuraha ja AIRP stipendi.

Hakuaika päättyy 15.1, hakemukset liitteineen osoitetaan sähköisessä muodossa SRYn sihteerille.

Tutkija-apuraha: CV (max. 5 sivua), tutkimussuunnitelma ja julkaisuluettelo

Vuoden luennoitsija (max 3000€): Vapaamuotoinen hakemus jossa esitellään luennoitsija ja luentotapahtumat ( max. 5 sivua)

AIRP stipendi (4000€): CV (max 5 sivua) sekä vapaamuotoinen hakemus, josta käy ilmi hakijan AIRP koulutukseen saama muu rahoitus sekä suunniteltu vierailuajankohta. Hakijan tulee olla loppuvaiheen radiologiaan erikoituva lääkäri (tentti suoritettuna) tai enintään 2 vuotta erikoislääkärinä toiminut radiologi.
Lisätietoa: http://www.airp.org/
 
%links%

29.10.2012

Suomen Radiologiyhdistyksen Fyysikot - vuosikokous 31.10.

%image%Suomen Radiologiyhdistyksen Fyysikot

Vuosikokouskutsu 2012

Aika: 31.10.2012 klo 20.00
Paikka: Hotelli Ilves / Tampere1§ Kokouksen avaus

2§ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3§ Kokouksen sihteerin ja pöytäkirjan tarkastajien valinta

4§ Tilinpäätös ja SRF:n jäsenmaksun vahvistus

5§ Vastuuvapauden myöntäminen SRF:n hallitukselle menneeltä toimikaudelta

6§ Uuden hallituksen jäsenten valinta seuraavalle toimikaudelle

7§ Seuraavan toimintavuoden toimintasuunnitelma

8§ Seuraavan vuosikokouksen ajankohta

9§ Muut asiat

10§ Kokouksen päättäminenTimo Mäkelä

Sihteeri, Suomen radiologiyhdistyksen fyysikotMinna Husso

Puheenjohtaja, Suomen radiologiyhdistyksen fyysikot
 
%links%

08.10.2012

Rintaradiologien vuosikokous

%image%
Rintaradiologien sääntömääräinen vuosikokous Sädeturvapäivien yhteydessä Tampereella 2.11.2012 klo 10 alkaen Tampere-talossa Sonaatti 1 tilassa 0-kerroksessa.
 
%links%

27.09.2012

Sairaalafyysikot 75v - seminaari to 15.11.2012

%image%Hyvät SRYn jäsenet!

Sairaalafyysikot ovat jo 75 vuoden ajan työskennelleet Suomen sairaaloissa. Sairaalafyysikot ovat mukana potilaiden tutkimuksissa ja hoidoissa ja osallistuvat niiden kehittämiseen.
Haluamme kutsua Teidät iltapäiväseminaarin, jossa valotetaan sairaalafyysikoiden työtä ja sen merkitystä.

Tervetuloa!

Toni Ihalainen
puheenjohtaja
Sairaalafyysikot ry

Inkeri Sippo-Tujunen
sihteeri
Sairaalafyysikot ry

To 15.11.2012 klo 12-16
Biomedicum, luentosali 2, Haartmaninkatu 8, Helsinki
Tilaisuus on maksuton.
Ilmoittautuminen kahvitarjoilun vuoksi 6.11.2012 mennessä osoitteella
inkeri.sippo-tujunen@hus.fi
Säteilysuojelukoulutukseksi tilaisuudesta suositellaan kirjattavaksi 2 tuntia.
 
%links%

28.08.2012

Seulontamammografian erityispätevyystentti

%image%Seuraava seulontamammografian tentti järjestetään 6.10. Tampereella, kts. ilmoitus koulutustarjonnan sivulla.
 
%links%

06.08.2012

European Society of Oncologic Imaging (ESOI)

%image%Vasta perustettu Euroopan onkologisen kuvantamisen seura (www.esoi-society.org) hakee näkyvyyttä SRY:n jäsenistön suuntaan ja toivoo yhteistyötä tulevaisuudessa. Seura haluaisi mahdollisten suomalaisten onkologisen kuvantamisen ryhmien/yhdistysten yhteystietoja, puheenjohtajalle osoitetusta kirjeestä löytyy lisätietoja.
 
%links%

26.06.2012

SRY:n TALVISEMINAARI 2013 - muutamia paikkoja vielä jäljellä!

%image%SRY:n talviseminaari järjestetään jälleen perinteisesti Alpeilla! Tällä kertaa kohde on Alppimatkojen uusi kohde Morzine, Ranskassa. Matkan ajankohta on viikko 5/23013 eli lähtö Helsingistä la 26.1.2013 ja paluu la 2.2.2013.

Varsinainen ilmottautumisaika meni jo umpeen, mutta mattimyöhäisille on varattu vielä muutamia 2hh hotellista. Eli nopeimmat jälki-ilmottautujat ehtivät vielä mukaan!

Ilmottautumiset kariylonen@mail.suomi.net
 
%links%

05.06.2012

SRY:n TALVISEMINAARI 2013 - ilmoittautuminen 11.6. mennessä!

%image%SRY:n talviseminaari järjestetään jälleen perinteisesti Alpeilla! Tällä kertaa kohde on Alppimatkojen uusi kohde MORZINE , Ranskassa.
Matkan ajankohta on viikko 5/2013 eli lähtö Helsingistä la. 26.1.2013 ja paluu la 2.2.2013.
Lennot Helsinki-Geneve-Helsinki ja lentoyhtiönä Air Finland.

Morzinessä majoitus, ensimmäistä kertaa talviseminaarien historiassa, yhdessä ja samassa hotellissa eli Hotel Le Petit Dru, luokitus kolme tähteä. Majoitus 2hh, lisämaksusta 1hh tai 3hh huone.

Perushinta matkalle 1250,-/henkilö.
Hinta sis.:
- lennot (H:ki-Geneve-H:ki)
- kohdekuljetukset (Geneve-Morzine, Morzine-Geneve)
- majoitus, Hot Le Petit Dru, 2hh
- aamiainen 7 päivänä
- 3-ruokalajin illallinen 6 päivänä
- 6 päivän hissilippu
- opaspalvelut

Lisämaksusta:
- suksienkuljetus 50,-/henkilö
- mahdolliset 1hh tai 3hh huoneet

Hotellissa on myös käytössämme konferenssitilat eli seminaarin luennot pidetään samassa hotellissa kuin majoittuminen!

Koska ryhmämme koko on suurehko (n. 70 henk) eikä Alppikohteissa normaalisti löydy vastaavan kokoista kohdetta, jossa koko ryhmämme voi majoittua yhdessä hotellissa, vaatii matkan vastuullinen järjestäjä, Alppimatkat , ryhmän varauksen vahvistamisen jo 12.6.2012.
Eli nyt kaikki matkalle halukkaat ilmoittautukaa viim. 11.6. menessä s-postiini:
kariylonen@mail.suomi.net, jotta saamme varauksen kuntoon!


matkaterv.

Kari Ylönen
p. 0407475897
SRY:ltä valtuutuksen saanut matkan puuhamies

 
%links%

14.05.2012

SRY:n vuosikokouksen tunnelmia

SRY:n pro societas mitali myönnettiin dosentti Pauli Hekalille, mitalia luovuttamassa professori Hannu Aronen

SRY:n vuosikokouksen osallistujia

SRY:n toiminnantarkastaja, dosentti Antti Lamminen (HUS)

10.05.2012

Suomen Muskuloskeletaaliradiologien tutkimusstipendihakemus

%image%Suomen Muskuloskeletaaliradiologit julistaa haettavaksi 1-2 apurahaa (1 x 3000 € tai 2 x 1500 €) tieteelliseen tuki- ja liikuntaelinradiologian tutkimustyöhön. Apuraha on ensisijaisesti tarkoitettu yhdistyksen jäsenille väitöskirjaan tähtäävään tutkimustyöhön. Vapaamuotoinen hakemus osoitetaan yhdistyksen sihteerille. Hakemukseen tulee liittää hakijan ansioluettelo ja tutkimussuunnitelma sekä selvitys siitä, mihin apuraha on tarkoitus käyttää. Apurahan saajan tulee esittää selvitys tutkimuksen edistymisestä ja apurahan käytöstä vuoden kuluessa apurahan maksamisesta.

Hakemusten viimeinen jättöpäivä on 31.08.2012.


Seppo Koskinen
puheenjohtaja
seppo.koskinen@hus.fi

Ia Kohonen
sihteeri
ia.kohonen@tyks.fi
 
%links%

26.03.2012

Uroradiologian koulutustilaisuus siirretty tammikuulle 2013

%image%
Kevään koulutus siirretty tammikuulle 2013, perjantaille 25.1.

Alustava ohjelma koulutussivuilla:

Koulutustilaisuus Tampereella FinnMedin tiloissa, järjestäjänä Suomen Vatsaradiologit
 
%links%

07.03.2012

Suomen Toimenpideradiologien vuosikokous

%image%SUOMEN TOIMENPIDERADIOLOGIT - KOKOUSKUTSU VUOSIKOKOUKSEEN 2012

Kokous järjestetään Suomen Toimenpideradiologien ja Verisuonikirurgiyhdistyksen yhteiskokouksen yhteydessä Turussa, Sokos hotelli Caribiassa 29.3.2012 klo 17.30.

Käsiteltävät asiat:
- Toimintakertomuksen hyväksyminen
- Vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle
- Uuden hallituksen valinta
- Tulevaisuuden koulutussuunnitelmasta päättäminen
- Apuraha-asiat
- Muut mahdolliset asiat

tervetuloa!


Riitta Rautio

Suomen Toimenpideradiologien puheenjohtaja

 
%links%

29.02.2012

Suomen Thoraxradiologien vuosikokous

%image%Thoraxradiologien sääntömääräinen vuosikokous pidetään Thoraxradiologian kurssin yhteydessä 28.3.2012 Tampereella klo 12.30 Finn-Medi 5:n auditoriossa. Kokouksen asialista löytyy alayhdistyksen dokumentit-sivulta. Tervetuloa!
 
%links%

27.02.2012

Uroradiologian koulutustilaisuus

%image%Käykää ystävällisesti katsomassa kurssin hyvä ohjelma:

Ohjelma ja kurssitiedot

Ilmoittautumisaikaa 11.4. asti.

Koulutustilaisuus Tampereella FinnMedin tiloissa, järjestäjänä Suomen Vatsaradiologit.
 
%links%

16.02.2012

Lund Virtual School of Diagnostic Imaging: http://www.virtual-school.org/

%image%Welcome to the Lund Virtual School of Diagnostic imaging!

The aim of Lund Virtual School is to broaden the knowledge of diagnostic imaging world wide. We are currently producing a series of CD-ROMs with intructional materials in the field of musculoskeletal radiology.
If you are interested in more information, please contact us at info@virtual-school.org
 
%links%

02.02.2012

Vatsan TT-tutkimusten kuvauskäytäntöihin suositukset

%image%Kansallinen työryhmä on julkaissut vatsan TT-tutkimuksille suositukset omien kuvauskäytäntöjen kehittämiseen.

Suositusdokumentti löytyy SRY:n linkeistä abdominaaliradiologian alta ja tästä linkistä:

Vatsan TT-suositukset
 
%links%

26.01.2012

Uusia jäseniä!

%image%SRY:n hallitus on kokouksessaan 2.9. hyväksynyt seuraavat uudet jäsenet:
Laura Nummijärvi, Suvi Rautiainen, Maria Seesjärvi, Hannele Väistö

3.11. on hyväksytty seuraavat uudet jäsenet:

Erikoistuva sairaalafyysikko FM Tuomas Viren.
Erikoistuva sairaalafyysikko FT Vappu Reijonen.
Erikoistuva sairaalafyysikko DI Miia Pitkonen.
Erikoistuva sairaalafyysikko FM Anna-Leena Manninen.

Radiologiaan erikoistuva lääkäri Johanna Aronniemi.
Radiologiaan erikoistuva lääkäri Meri Linna.
Radiologiaan erikoistuva lääkäri Antero Saviluoto.
Antoon M. van Gaans hyväksyttiin henkilöjäseneksi kaupallisen yrityksen edustajan statuksella.
 
%links%

05.12.2011

Ilmainen ESR-jäsenyys!!

%image%Become a member of the European Society of Radiology (ESR) free of charge!

Due to an agreement between the Radiological Society of Finland and the European Society of Radiology, all practicing Finish radiologists who are active members of the Radiological Society of Finland are entitled to subscribe FREE OF CHARGE to ESR membership 2012, which involves the following benefits (depending on the respective membership type):

Representation of your specialty on a European level
Reduced registration rates for ECR 2013
Free electronic access to:

European Radiology (incl. a monthly table of contents alert via e-mail)

Insights into Imaging (incl. a bi-monthly table of contents alert via e-mail)
EURORAD, the largest peer-reviewed online teaching database of radiology
EPOSTM (Electronic Presentation Online System)

EDIPS Download (ESR's Digital Preview System)

ESR Self-Assessment

ESR Job Forum

MyUserArea

Exclusive option to participate in:
European Diploma: examination based on the ESR European Training Curriculum
All activities of the European School of Radiology (ESOR)

Free receipt of communications such as
ESR@Work - The ESR Members Bulletin (for Full Members only)
Science Report - The ESR Publications Update (for Full Members only)

Simply follow this link and enter your contact details:
https://esociety.netkey.at/esr/nationalsocieties/finland/membership/ 
%links%

22.11.2011

ACTA RADIOLOGICA 2010

%image%Lähetettyjen käsikirjoitusten (517) suhteen vuosi 2010 oli lähes aikaisempien vuosien tasoa (v. 2009; 539 kpl). Eniten käsikirjoituksia lähetettiin Koreasta ja Kiinasta (241kpl), ja seuraavaksi eniten Saksasta (77kpl). Hylättyjen käsikirjoitusten määrä on ollut edelleen huomattavan korkea - 66%. Tapausselostuksia hyväksytään enää tuskin lainkaan, ja tämä selittää osaltaan lähetettyjen käsikirjoitusten määrän alenemisen. Impact factor on jatkanut nousujohteisesti, ja on nyt 1.483 (v.2009 1.27). Tänä vuonna lehteen lähetettyjen artikkelien määrä on ollut selvässä nousussa, +30%.

Julkaistut artikkelit jakautuivat v. 2010 seuraavasti: neuroradiologia 12% (23 kpl), kokeellinen radiologia 12% (23), msk-radiologia 14% (28), kardiovaskulaari- ja interventioradiologia 8% (17), uroradiologia 8% (16), thx 9% (17) lastenradiologia 4% (8), rintaradiologia 10% (20), pääkirjoitukset 4% (9), kirja-arvostelut 14% (27) ja Correspondence/muut 2% (5). Yhteensä julkaistiin 199 eri artikkelia.

Lehteä kustantaa the Royal Society of Medicine Press Ltd, ja lehti on ollut tästä vuodesta (2011) alkaen jäsenille vain on-line –muodossa, Painettu lehti on mahdollista saada vain erikseen SRY:n kautta pyytämällä. Ratkaisu on oluut toimiva, yleisen suuntauksen mukainen, ja tuo kansallisille yhdistyksille myös taloudellista säästöä.

Vuonna 2012 aloittaa uusi julkaisu, Acta Short, joka ilmestyy vain netissä, ja sisältää monipuolista materiaali, jota esim. tilanpuutteen takia ei voi sisällyttää varsinaiseen emojulkaisuun.

Kiitos kaikille asiantuntijatehtävissä toimineille kollegoille ja hyvää loppusyksyä!


22. marraskuuta 2011.


Seppo Koskinen

 
%links%

10.11.2011

Uroradiologian koulutustilaisuus 18.4.2012

%image%18.4.2012 Uroradiologian koulutustilaisuus Tampereella FinnMedin tiloissa. Järjestäjänä Suomen Vatsaradiologit. Lopullinen ohjelma tulee myöhemmin.
 
%links%

13.10.2011

Rintaradiologien vuosikokous

%image%Suomen Rintaradiologien sääntömääräinen vuosikokous pidetään Tampereella Basics of Breast MRI and MR-guided biobsy - magneettikursiin yhteydessä Tampere University Hospital, Finnmedi 5 Auditorio, Biokatu 12 klo 14.30. Kyseisen kurssin ilmoittautumislinkki löytyy 'Koulutustarjonta'- välilehdeltä.
 
%links%

04.10.2011

Suomen vatsaradiologien sääntömääräinen vuosikokous

%image%Vatsaradiologien sääntömääräinen vuosikokous pidetään Sädeturvapäivien yhteydessä to 3.11.2011 klo 16 Tampere-talon pienessä luentosalissa. Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat. Tervetuloa!
 
%links%

30.08.2011

Ilmainen ESR-jäsenyys!!

%image%Become a member of the European Society of Radiology (ESR) free of charge!
Due to an agreement between the Radiological Society of Finland and the European Society of Radiology, all practising Finish radiologists who are active members of the Radiological Society of Finland are entitled to subscribe FREE OF CHARGE to ESR membership 2011, which involves the following benefits:
* Representation of your specialty on a European level
* Reduced registration rates for ECR 2012
* Free electronic access to:
o The journals European Radiology and Insights into Imaging
o EURORAD, the largest peer-reviewed online teaching database of radiology - see myESR.org/eurorad
o EPOS (electronic presentation online system) all year long - myESR.org/epos
o EDIPS (download Microsoft® Office PowerPoint Presentations of ECR lectures) - myESR.org/edips
o ESR Job Forum
* MyUserArea
* All activities of the European School of Radiology (ESOR) are offered exclusively to ESR members
* ESR Electronic Newsletter
* ESR Congress Calendar: details of European and international congresses

Simply follow this link and enter your contact details:
https://esociety.netkey.at/esr/nationalsocieties/finland/membership/
 
%links%

13.06.2011

SRY:n uusia jäseniä 20.5. 2011

%image%Radiologiaan erikoistuva lääkäri Emilia Patala
Radiologiaan erikoistuva lääkäri Teemu Långsjö
Radiologiaan erikoistuva lääkäri Antti Marttila
Radiologiaan erikoistuva lääkäri Jan-Erik Strand
 
%links%

13.06.2011

SRY:n uusia jäseniä 1.4. 2011

%image%FT Marianne Maass
LL Topias Allonen

 
%links%

01.06.2011

Suomen Muskuloskeletaaliradiologien tutkimusstipendihakemus

%image%Suomen Muskuloskeletaaliradiologit julistaa haettavaksi 1-2 apurahaa (1 x 3000 € tai 2 x 1500 €) tieteelliseen tuki- ja liikuntaelinradiologian tutkimustyöhön. Apuraha on ensisijaisesti tarkoitettu yhdistyksen jäsenille väitöskirjaan tähtäävään tutkimustyöhön.

Vapaamuotoinen hakemus osoitetaan yhdistyksen sihteerille. Hakemukseen tulee liittää hakijan ansioluettelo ja tutkimussuunnitelma sekä selvitys siitä, mihin apuraha on tarkoitus käyttää. Apurahan saajan tulee esittää selvitys tutkimuksen edistymisestä ja apurahan käytöstä vuoden kuluessa apurahan maksamisesta.

Hakemusten viimeinen jättöpäivä on 31.08.2011.

Seppo Koskinen
puheenjohtaja
seppo.koskinen@hus.fi

Ia Kohonen
sihteeri
ia.kohonen@tyks.fi
 
%links%

01.06.2011

Basics of Breast Mri and MR-guided biobsy

%image%Tampereella, Finnmedi5 Auditoriossa järjestetään 27.10.2011 'Basics of Breast MRI and MR-guided biobsy' -kongressi. Lisätietoja ilmoittautumisesta ja ohjelmasta tulee SRY:n sivuille lähiaikoina.
 
%links%

01.06.2011

Tabarin mammografiakurssi 26.-29.9. 2011!!

%image%This course provides extensive knowledge about
how to find breast cancer in its early stages, about
diagnostic breast imaging, differential diagnosis
of breast diseases using the multimodlaity
approach

LÁSZLÓ TABÁR, M.D.,F.A.C.R (Hon) Course Director
Professor of Radiology
and
PETER B. DEAN, M.D.

Lisätietoja:
Katariina.kortelainen@suomenrontgenhoitajaliitto.fi
+358 400231791

Ilmoittautuminen suoraan:
https://www.webropol.com/P.aspx?id=551335&cid=155539815
 
%links%

03.04.2011

Pohjoismaisen kokouksen halvempaa ilmoittautumista on jatkettu 15.4. asti!

%image%
 
%links%

16.03.2011

Halvempi ilmoittautuminen pohjoismaiseen radiologikokoukseen päättyy 1.4.!

Halvempi ilmoittautuminen Maarianhaminan pohjoismaiseen radiologikokoukseen päättyy 1.4.! Ilmoittautuminen ja ohjelma: www.nordiccongress.fiHalvempi ilmoittautuminen Maarianhaminan pohjoismaiseen radiologikokoukseen päättyy 1.4.! Ilmoittautuminen ja ohjelma: www.nordiccongress.fi

%image%59th Nordic Congress of Radiology: monipuolinen ohjelma käsittää mm. laajan MSK-kuvantamisosion (urheiluvammoja, lasten traumoja, ikääntyneiden liikuntavammoja jne.), syövän kuvantamista käsittelevän päivän, neuroradiologiaa (mm. aivotuumoreiden MRI, degeneratiivisten aivosairauksen kuvantamista jne), radiologian koulutusta käsittelevän session, varjoainesymposiumin ja kattavan katsauksen lääketieteelliseen fysiikkaan.

Iltaohjelma on monipuolinen: kongressimaksuun sisältyy viikinkiteemailta torstaina!

Kokouskieli: englanti

Kokouksen teema: From Prevention to Patient Centered Care


 
%links%

09.02.2011

SRY:n uusia jäseniä 28.1.2011

%image%Radiologiaan erikoistuva lääkäri Elina Varjonen.
Radiologiaan erikoistuvat lääkärit Anastassia Alifanova, Suvi Marjasuo ja Minna Mero.
Radiologiaan erikoistuva lääkäri Tuija Kerttula.
Radiologiaan erikoistuva lääkäri Monica Gretsch.
 
%links%

09.02.2011

SRY:n uusia jäseniä 20.8.2011

%image%Radiologiaan erikoistuva lääkäri Pirita Tahvonen
Radiologiaan erikoistuva lääkäri Jaakko Harju
 
%links%

09.02.2011

SRY:n uusia jäseniä 28.10.2010

%image%Radiologiaan erikoistuva lääkäri Anu Kenttämies
Radiologiaan erikoistuva lääkäri Nina Brandstack
Radiologiaan erikoistuva lääkäri Hanna-Mari Mattila
Radiologiaan erikoistuva lääkäri Ville Tammilehto
Radiologiaan erkoistuva lääkäri Mari Nummela
Radiologian erikoislääkäri Petri Saari
Radiologian erikoislääkäri Jaakko Pietilä
 
%links%

10.01.2011

Ilmainen ESR jäsenyys SRY:n jäsenille

Become a member of the European Society of Radiology (ESR) free of charge!

Due to an agreement between the Radiological Society of Finland and the European Society of Radiology, all practising Finish radiologists who are active members of the Radiological Society of Finland are entitled to subscribe FREE OF CHARGE to ESR membership 2011, which involves the following benefits:

* Representation of your specialty on a European level

* Reduced registration rates for ECR 2012

* Free electronic access to:

o The journals European Radiology and Insights into Imaging
o EURORAD, the largest peer-reviewed online teaching database of radiology - see myESR.org/eurorad
o EPOS (electronic presentation online system) all year long - myESR.org/epos
o EDIPS (download Microsoft® Office PowerPoint Presentations of ECR lectures) - myESR.org/edips
o ESR Job Forum

* MyUserArea

* All activities of the European School of Radiology (ESOR) are offered exclusively to ESR members

* ESR Electronic Newsletter

* ESR Congress Calendar: details of European and international congresses


Simply follow this link and enter your contact details:
https://esociety.netkey.at/esr/nationalsocieties/finland/membership/08.11.2010

Vatsaradiologian kurssi

%image%SRY:n vielä tuore alajaos Suomen Vatsaradiologit
järjestää ensimmäisen koulutustilaisuutensa 13.4.11 Helsingissä. Ohjelma ja tarkemmat tiedot koulutussivuilla.
 
%links%

18.10.2010

Suomen Neuroradiologien stipendi haettavana

%image%Suomen Neuroradiologit julistavat haettavaksi 12.12.2010 mennessä 2 kpl a'1000 €:n suuruista stipendiä meneillään olevaa, neuroradiologian alaan kuuluvaa väitöskirjatyötä varten. Hakemukset lähetetään osoitteella Ari.Karttunen@ppshp.fi. Liitteeksi väitöskirjasuunnitelma ja mahdolliset väitöskirjatyön osajulkaisut ja valmiit käsikirjoitukset.
 
%links%

13.10.2010

Acta Radiologica 2009-2010

%image%Lähetettyjen käsikirjoitusten (539) suhteen vuosi 2009 oli lähes aikaisempien vuosien tasoa (v. 2008; 576 kpl). Eniten käsikirjoituksia lähetettiin Aasian maista (185kpl), ja seuraavaksi eniten Euroopasta (85kpl). Hylättyjen käsikirjoitusten määrä on ollut edelleen huomattavan korkea - 62%. Tapausselostuksia hyväksytään enää tuskin lainkaan, ja tämä selittää osaltaan lähetettyjen käsikirjoitusten määrän alenemisen. Impact factor on jatkanut nousujohteisesti, ja on nyt 1.27.

Julkaistut artikkelit jakautuivat v. 2009 seuraavasti: neuroradiologia 12% (23 kpl), kokeellinen radiologia 12% (23), msk-radiologia 14% (28), kardiovaskulaari- ja interventioradiologia 8% (17), uroradiologia 8% (16), thx 9% (17) lastenradiologia 4% (8), rintaradiologia 10% (20), pääkirjoitukset 4% (9), kirja-arvostelut 14% (27) ja Correspondence/muut 2% (5). Yhteensä julkaistiin 199 eri artikkelia.

Suurimpana muutoksena on v. 2010 tapahtunut kustantajan vaihdos. Lehteä kustantaa jatkossa the Royal Society of Medicine Press Ltd. Lehti on v. 2011 alkaen jäsenille vain on-line –muodossa ja painettu lehti on mahdollista saada vain erikseen SRY:n kautta pyytämällä. Ratkaisu on yleisen suuntauksen mukainen, ja tuo kansallisille yhdistyksille myös taloudellista säästöä.

Neuroradiologisen sektorin pitkäaikainen editori Tapani Tikkakoski vetäytyi tehtävästään keväällä 2010, ja tilalle valittiin Per Nakstad Norjasta. Taina Autti valittiin kuitenkin neuroradiologisen sektorin apulaiseditoriksi (Associate Editor), joten Suomella on jatkossakin kaksi edustajaa Actan toimituskunnassa.

Kiitos kaikille asiantuntijatehtävissä toimineille kollegoille ja hyvää alkanutta syksyä!20. syyskuuta 2010.

Seppo Koskinen

 
%links%

11.10.2010

ECR-stipendit

%image%ECR on huolestunut suomalaisten abstraktien pienestä määrästä Euroopan suurimmassa radiologian alan kokouksessa, ja on lähestynyt yhdistystä. Hallitus jakaa ECR:n huolen, ja päätti kehottaa jäseniä lähettämään kokoukseen enemmän abstrakteja.

Lisäksi hallitus päätti kahden vuoden koeajaksi erityisestä stipendistä, joka kohdistetaan ECR:ssä esitettäviin abstrakteihin ja postereihin. Kyseistä stipendiä voivat hakea tohtorikoulutettavat, erikoistuvan vaiheen lääkärit ja alle 4 vuotta erikoislääkärin oikeudet omistaneet. Hakemukset toimitetaan sihteerille, sihteeri@sry.fi.
 
%links%

11.10.2010

Acta Radiologican kustantaja muuttuu

%image%Acta Radiologica-lehden uusi kustantaja on The Royal Society of Medicine Press Limited. Lehden jäsentilaus tulee jatkossa olemaan pääsääntöisesti sähköinen, sillä kustannusero painettuun versioon on huomattava.

Tiedotamme asiasta jatkossa lisää tällä palstalla.

SRY:n hallitus
 
%links%

01.10.2010

Esitelmäpankki avattu intranetissä

%image%SRY on avannut sivuilleen esitelmäpankin, johon jäsenet voivat ladata radiologisia esitelmiä. Näitä voivat olla esim. meetingesitelmät, esitelmät koulutuspäivillä jne. Toiminto tukee yhdistyksen pyrkimystä edistää lääketieteellisen radiologian tieteellistä ja käytännöllistä kehitystä ja soveltamista.

Esitelmiä on mahdollista tallentaa joko erikoisaloittain kaikkien jäsenien nähtäväksi (suositeltavampi vaihtoehto) tai vain alayhdistysten/kerhojen käyttöön. Esitelmäpankkiin pääsee kirjautumalla intranetiin ja valitsemalla navigointipalkista Esitelmät-sivu.

Yhdistys kannustaa kaikkia jäseniä talkoisiin mahdollisimman kattavan esitelmäkokoelman luomiseksi!
 
%links%

27.09.2010

Suomen Rintaradiologien vuosikokous

%image%Suomen Rintaradiologien (SRR)vuosikokous Sädeturvapäivien yhteydessä perjantaina 29.10.2010 klo 11 (pieni sali). Käsitellään sääntömääräiset asiat.

Pj Tarja Rissanen OYS.

Ilmoittautuminen sihteerille:
marja.berg(at)savonultramammat.fi

 
%links%

15.09.2010

Suomen Vatsaradiologien vuosikokous

%image%Suomen Vatsaradiologien vuosikokous pidetään Sädeturvapäivien yhteydessä to 28.10 klo 16 pikkusalissa maksasession jälkeen. Käsitellään sääntömääräiset asiat.

Tervetuloa!

pj Eija Pääkkö
 
%links%

01.09.2010

Sädeturvapäivien sähköinen ilmottautuminen on avattu

%image%Ilmottautuminen syksyn Sädeturvapäiville on avattu osoitteessa http://www.sadeturvapaivat.fi

Uutta Sädeturvapäivillä v. 2010 on pienryhmätyöskentelyyn perustuvat työpajat, aiheina monitorien laadunvalvonta, tomosynteesi mammografiassa ja varjoaineen käyttö ultraäänessä. Lisätietoa päivien ohjelmasta em. web-osoitteessa.

Sädeturvapäivät järjestetään Tampereella 28. - 29.10.2010.

Tervetuloa!
 
%links%

01.07.2010

Itsearviointi-posterikilpailu

Kliinisen auditoinnin asiantuntijaryhmä järjestää kansallisen itsearviointi-posterikilpailun. Kilpailu päättyy 10.9.2010Kliinisen auditoinnin asiantuntijaryhmä järjestää kansallisen itsearviointi-posterikilpailun. Kilpailu päättyy 10.9.2010

%image%Itsearviointi-posterikilpailu 1.6.-10.9.2010

Tarkoitus
Itsearvioinnilla tarkoitetaan tässä yhteydessä säteilyn lääketieteelliseen käyttöön osallistuvien henki-löiden omatoimista arviointia toiminnan kehittämiseksi (STM:n asetus 423/2000 19 §). Kilpailun tarkoituksena on:
- Edistää itsearviointien toimeenpanoa ja kannustaa niiden toteuttamiseen
- Koota ehdotuksia sopiviksi itsearviointiaiheiksi
- Tehdä tunnetuksi itsearviointimenetelmiä
- Koota ja julkaista esimerkkejä itsearvioinneista

Kilpailuohjeet
- Valmistele enintään kahden sivun pituinen (max 600 sanaa) kuvaus toimipaikassasi tehdystä säteilyn käyttöön liittyvän toiminnan (röntgendiagnostiikka, toimenpideradiologia, isotooppi-lääketiede tai sädehoito) itsearvioinnista. Kuvauksesta tulisi ilmetä itsearvioinnin aihe ja pe-rustelut sen valinnalle, tavoitteet, menetelmä, itsearvioinnin tekijät, tulokset ja tulosten poh-jalta tehdyt johtopäätökset ja mahdolliset korjaus- tai kehitystoimenpiteet.
- Lähetä kuvaus 10.9.2010 mennessä osoitteeseen
Hannu Järvinen
Säteilyturvakeskus
PL 14
00881 Helsinki
tai sähköpostilla:
hannu.jarvinen@stuk.fi

Kuvausten arvostelu ja palkitseminen
- Kuvaukset arvostelee Kliinisen auditoinnin asiantuntijaryhmä. Arvostelussa kiinnitetään eri-tyistä huomiota
o Itsearvioinnin toteutustapaan
o Oivalluksiin ja ideoihin aiheen valinnassa, arvioinnin toteutuksessa ja tulosten käsitte-lyssä
o Itsearvionnista saatuun hyötyyn.
- Määräaikaan mennessä saaduista kuvauksista valitaan kymmenen parasta ja niistä pyydetään tekijöitä valmistelemaan posterit Sädeturvapäiville 28.-29.10.2010. Ohjeet posterien tekemi-seen lähetetään valituille valinnan jälkeen.
- Sädeturvapäivillä esillä olevista postereista valitaan 2 parasta, osaksi yleisön suorittaman ar-vostelun avulla. Parhaiden postereiden (itsearviointien) tekijät palkitaan tilaisuudessa kunnia-kirjalla ja kahden henkilön vapaalla sisäänpääsyllä vuoden 2011 sädeturvapäiville tai STUKin järjestämille Säteilyturvallisuus ja laatu-röntgendiagnostiikassa koulutuspäiville. Lisäksi pos-terien sisältö julkaistaan Kliinisen auditoinnin asiantuntijaryhmän valmisteilla olevan itsear-viointi-suosituksen liitteinä (käytännön esimerkkeinä).

Järjestäjät:
Kilpailun järjestävät yhteistyössä
- STUK (www.stuk.fi)
- Suomen Radiologiyhdistys (www.sry.fi)
- Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) asettama Kliinisen auditoinnin asiantuntijaryhmä (www.clinicalaudit.net)

Lisätietoja tarvittaessa: hannu.jarvinen@stuk.fi, p. 09 75988447.


 
%links%

23.06.2010

Luento- ja hiihtomatka Bad Gasteiniin

%image%SRY järjestää jäsenilleen luento- ja hiihtomatkan Bad Gasteiniin 29.1.-5.2.2011. Matkasta on tiedotettu SRY:n Koulutustarjonta-sivulla. Ilmottautumiset 2.7. mennessä Heikki Kolehmaiselle (p. 050-5236247 tai etunimi.sukunimi@tampere.fi)
 
%links%

08.06.2010

SRY:n uusi hallitus

%image%SRY:n vuosikokous valitsi kokouksessaan 12.5. 2010 yhdistykselle uuden hallituksen ja toimihenkilöt:

pj prof. Hannu Aronen
hannu.aronen@helsinki.fi
Varsinais-Suomen kuvantamiskeskus
TYKS
Kiinamyllynkatu 4-8
FI-20520 TURKU

varapj prof. Roberto Blanco-Sequeiros
roberto.blanco@oulu.fi
OYS
PL 50
FI-90029 OYS

rahastonhoitaja Antti Mustonen
rahastonhoitaja@sry.fi
HUS-Röntgen
Töölön sairaala
Topeliuksenkatu 5
PL 266
FI-00029 HUS

sihteeri Sami Kajander
sami.kajander@tyks.fi
PET-yksikkö
PL 52
20521 TURKU

jäsen Seppo Koskinen
seppo.koskinen@hus.fi
Röntgenosasto
Töölön sairaala
PL 266
00029 HUS

jäsen Eila Lantto
eila.lantto@phsotey.fi
Radiologian yksikkö
Keskussairaalankatu 7
15850 Lahti


jäsen Juhana Hakumäki
juhana.hakumaki@kuh.fi
Kaikukatu 27
70600 Kuopio

jäsen Irina Rinta-Kiikka
irina.rinta-kiikka@pshp.fi
Tervakukankuja 7
36240 Kangasala


jäsen Simo Saarakkala
simo.saarakkala@oulu.fi
OYS
PL 50
90029 OYS


jäsen Timo Tukeva
timo.tukeva@terveystalo.com
Keskuskatu 23 A 23
48100 Kotka
 
%links%

01.06.2010

SRY:n uusia jäseniä

%image%SRYn hallitus on kokouksessaan 28.5. 2010 hyväksynyt seuraavat uudet jäsenet:

sl Mervi Tiihonen (Kainuun keskussairaala), ryhmä D
sl Matti Vähäkari (Lapin keskussairaala), ryhmä D

 
%links%

30.05.2010

Suomen vatsaradiologit perustettu

%image%SRY:n alaisen uuden yhdistyksen Suomen Vatsaradiologit perustamiskokous pidettiin Helsingissä 28.4.2010. Puheenjohtajaksi valittiin Eija Pääkkö Oulusta ja sihteeriksi Johanna Vuorte Vaasasta. Kokouksessa vahvistettiin yhdistyksen säännöt ja valittiin hallitus tulevalle 2-vuotiskaudelle. Kaikki vatsaradiologian parissa työskentelevät ja aihepiiristä kiinnostuneet radiologit ja fyysikot ovat tervetulleita yhdistykseen. Yhdistyksen jäseneksi voi ilmoittautua sihteerille: johanna.vuorte(at)vshp.fi
 
%links%

04.05.2010

Pekka Vuoria/Johan Gadolin-symposium

%image%Suomen Radiologiyhdistys järjestää 15.6.2010 'Third European IRPA Congress' –tapahtuman yhteydessä Finlandiatalon Helsinki-salissa (sisäänkäynti M3) lääketieteellistä säteilysuojelua kehittäneelle Pekka Vuorialle nimetyn symposiumin sekä Johan Gadolin–symposiumin juhlistaen hänen syntymänsä 250-vuotispäivää.

Nämä symposiumit ovat avoimia yleisölle, tilarajoituksien vuoksi suositetaan ilmoittaumista etukäteen osoitteeseen sihteeri@sry.fi.

Pekka Vuoria–symposium alkaa klo 9,30 (pj. prof. Roberto Blanco Sequeiros).
FL Olavi Pukkila käsittelee säteilyturvallisuuden kehitystä Suomen terveydenhuollossa.
Prof. Esa Saarinen ja varatuomari Matti Vuoria valottavat Pekka Vuorian toimintaa.

Johan Gadolin–symposium alkaa klo 13,30 (englanninkielinen, pj. prof. Hannu Aronen).
Prof. Lauri Niinistö käsittelee Johan Gadolinin elämäntyötä kemistinä.
Prof. Anto Leikola käsittelee akateemista toimintaympäristöä 18. vuosisadalla.
Prof. Robert Brasch (USA) käsittelee Johan Gadolinin löytämän alkuaineen, gadoliniumin käyttöä lääketieteellisessä kuvantamisessa.
Prof. Peter Dean käsittelee Johan Gadolinin elämää tiedemiehenä.

Kahvitarjoilu. Tervetuloa!

 
%links%

27.04.2010

ESR membership for full members of the SRY

%image%Radiologist members of the Radiological Society of Finland in good standing are entitled to subscribe to ESR Membership 2010 free of charge thanks to an agreement between the ESR and the SRY. Please renew your membership via the country-specific link to the ESR online tool, which you can find on the website of the SRY: http://www.sry.fi/index.php?id=6&page_id=6&archive=&cat_ids=x1x&news_id=173
 
%links%

27.04.2010

Etelän Radiologien 10-vuotisjuhlasymposium

%image%Etelän Radiologit järjestävät 10-vuotisjuhlasymposiumin Haikon kartanossa 21.5.2010. Kutsu on nähtävissä Koulutustarjonta-sivulla.
 
%links%

05.04.2010

SRY:n vuosikokous

%image%Suomen Radiologiyhdistys r.y./Radiologföreningen r.f. vuosikokous pidetään 12.5.2010 klo 17.00 alkaen osoitteessa Töölön luentosali 1, Topeliuksenkatu 5, 00260 Helsinki. Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat. Kaikki yhdistyksen jäsenet ovat tervetulleita.
Lisätietoja: sihteeri Antti Paakkala, antti.paakkala@pshp.fi tai puhelin 0400628248.

 
%links%

19.03.2010

SRY:n uusia jäseniä

%image%SRY:n hallitus hyväksyi 17.3 kokouksessaan uusiksi jäseniksi sl Timo Paanasen, sl Sara Protton, sl Tina Pursiaisen ja sl Silja-Riitta Villenheimon.
 
%links%

16.03.2010

Ilmainen ESR-jäsenyys SRY:n radiologijäsenille

%image%We are pleased to inform you that as full member of the Radiological Society of Finland, you are entitled to register free of charge for ESR 2010 full membership thanks to an agreement between SRY and the European Society of Radiology (ESR).

Please click on the link below and enjoy all the benefits of ESR membership right away and completely free of charge:

https://esociety.netkey.at/esr/nationalsocieties/finland/membership

- free electronic access to European Radiology, one of the most prestigious publications in the field of imaging

- reduced registration rates for the European Congress of Radiology (ECR 2011) from ECR 2010 onwards if registered as member before October 31, 2010

- free electronic access to EURORAD, the largest peer-reviewed teaching database of radiology on the internet

- free electronic access to EPOS™, the Electronic Presentation Online System which comprises more than 6,300 electronic presentations shown during ECR, ESCR, ESGAR, ESMRMB, SIR or CIRSE that can be viewed and downloaded

- free electronic access to eECR which contains over 350 recorded lectures from ECR, ESGAR or ESMRMB that can be viewed

- free electronic access to EDIPS Download, ECR's Digital Preview System which enables you to download 1,099 Microsoft® Office PowerPoint Presentations of ECR lectures throughout the year

- all activities of the European School of Radiology (ESOR) are offered exclusively to members of the ESR

- free access to the ESR online Job Forum

Take advantage of this generous offer and subscribe now!
 
%links%

16.03.2010

Suomen abdominaaliradiologikerhon perustamiskokous

%image%SRY:n alaisen Suomen abdominaaliradiologikerhon perustamiskokous pidetään ke 28.4.2010 GE Healthcaren tiloissa Kuortaneenkatu 2, Helsinki, klo 16 alkaen. Toivomme ilmoittautumisia 15.4 mennessä (eija.paakko@ppshp.fi). Tervetuloa!

Eila Lantto Eija Pääkkö
phsotey.fi ppshp.fiSuomen Abdominaaliradiologikerhon perustamiskokous ja koulutustilaisuus

Paikka: GE Healthcare, Kuortaneenkatu 2, Helsinki
Aika: 28.4.2010, klo 16


1. Kokouksen avaus
3. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja pöytäkirjan tarkastajien valinta
4. Suomen Radiologiyhdistyksen alaisen abdominaaliradiologikerhon perustaminen. Perustettavan kerhon nimi, tarkoitus ja säännöt.
5. Kerhon puheenjohtajan, sihteerin, rahastonhoitajan ja kolmen (määrä?) hallituksen jäsenen valinta
6. Toiminnan suunnittelu
7. Abdominaaliradiologian lisäkoulutusohjelman esittely, Eija Pääkkö
8. Kokouksen päättäminen

Esitelmät:

Potilasvahinkolaki ja sen soveltaminen. Ongelmatapauksia, Tapio Vehmas

TT- ja MK-urografia, Eila Lantto

 
%links%

05.02.2010

IRPA 2010 Helsinki

%image%Kolmas kansainvälinen IRPA (International Radiation Protection Association) kongressi järjestetään Helsingissä Finlandia talossa 14-18.6.10. Kongressin yhteyteen on suunnitteilla 15.6 radiologinen symposium johon kutsutaan kansainväliset luennoitsijat. IRPA-kongressissa on 16.6 myös radiologista ohjelmaa. Kun symposium ohjelma on valmis se ilmoitetaan SRY:n sivuilla.
 
%links%

05.02.2010

Tohtoristipendit

%image%SRY:n hallituksen kokouksessa 29.1.10 myönnettiin kolme tohtoristipendiä. Stipendin saivat FT Erna Kaleva (väitöskirjan aihe: Optimization of quantitative high-frequence ultrasound imaging of articular cartilage), LT Jaakko Niinimäki (väitöskirjan aihe: Diffusion-weighted MRI and delayed gadolinium enhancement of degenerated intervertebral disc) ja LT Ilkka Martikainen (väitöskirjan aihe: Brain dopamine and serotonin receptors in the perception of pain. Positron emission tomography studies in healthy subjects).

 
%links%

27.01.2010

Toimenpideradiologihdistys tiedottaa

%image%Toimenpideradiologihdistyksen vuosikokous on pe 26.3.2010 Rovaniemellä Sky Hotel Ounasvaarassa. Tarkempi aika ja paikka ilmoitetaan myöhemmin.

Toimenpideradiologiyhdistyksen ja Suomen verisuonikirurgiyhdistyksen yhteinen koulutustilaisuus on 25.3.-27.3.2010 samoin Sky Hotel Ounasvaarassa. Tämänkin tarkka ohjelma ilmoitetaan myöhemmin.
 
%links%

10.11.2009

Abdominaaliradiologia kerho

%image%SRY:n hallituksen kokouksessa 5.11 keskusteltiin abdominaaliradiologia kerhon perustamisesta. Kerho on tarkoitus perustaa 28.4.10 Hanasaaren MRI kurssin yhteydessä, tarkemmat tiedot perustamisajasta ja paikasta ilmoitetaan SRY:n sivuilla myöhemmin. Kerhon perustamisasioista on lähetetty kirje yliopistosairaaloiden abdominaaliradiologiasta vastaaville henkilöille. Kerhon perustamista ovat lähteneet käynnistämään Eija Pääkkö ja Eila Lantto. Asiasta kiinnostuneet voivat ottaa yhteyttä edm. henkilöihin, yhteystiedot eija.paakko@ppshp.fi, eila.lantto@phsotey.fi.
 
%links%

10.11.2009

Dosentti- ja tohtoristipendit

%image%SRY:n hallituksen kokouksessa 5.11 myönnettiin dosenttistipendit dosentti Roberto Blancolle sekä dosentti Simo Saarakkalalle. Tohtoristipendit myönnettiin LT Ronald Borralle, LT Antti Mustoselle ja LT Heli Silvennoiselle.
 
%links%

10.11.2009

SRY:n uusia jäseniä

%image%SRY:n hallitus hyväksyi 5.11 kokouksessaan uusiksi jäseniksi sl Antti Olan (Seinäjoen keskussairaala), sl Pieta Ipatin (Keski-Pohjanmaan keskussairaala), tutkija Erna Kalevan (KYS) ja erikoistuva fyysikko Tuomo Starckin (OYS).
 
%links%

02.11.2009

Suomen Rintaradiologit

%image%SRY:n alaisen uuden yhdistyksen Suomen Rintaradiologit perustamiskokous pidettiin Helsingissä Hotelli Presidentissä 30.10.09. Puheenjohtajaksi valittiin dos. Tarja Rissanen Oulusta ja sihteeriksi LT Marja Berg Kuopiosta. Kokouksessa vahvistettiin yhdistyksen säännöt ja valittiin hallitus tulevalle 2-vuotiskaudelle. Kaikki rintaradiologian parissa työskentelevät ja aihepiiristä kiinnostuneet radiologit ovat tervetulleita yhdistykseen. Yhdistyksen jäseneksi voi ilmoittautua SRY:n kautta tai suoraan sihteerille marja.berg@kuh.fi.

 
%links%

26.10.2009

Suomen Rintaradiologit perustamiskokous

%image%SRY:n uuden alajaoksen Suomen Rintaradiologit perustamiskokous pidetään 30.10.09 klo 10-12 hotelli Presidentin auditoriossa osoitteessa Eteläinen Rautatienkatu 4, Helsinki.
Tervetuloa kaikki rintaradiologian parissa työskentelevät ja aihepiiristä kiinnostuneet.
Suomen Rintasyöpäryhmä ry:n syyskokous on samassa tilassa klo 13 alkaen, syyskokoukseen ilmoittautuneille lounastarjoilu klo 12-13.
 
%links%

17.09.2009

SRY:n matkastipendisivut ovat avautuneet

%image%SRY:n hallitus päätti 21.8.09 kokouksessa muuttaa jonkinverran matkastipendien jakoperusteita. Myöntämisperusteissa ehtona on nyt hakijan tieteellinen osallistuminen tapahtumaan. Matkastipendi on näinollen ikäänkuin kannustusapuraha tehdystä työstä.
 
%links%

26.08.2009

SRY:n matkastipendien jakoperusteet muuttuvat

%image%SRY:n hallitus päätti 21.8.09 kokouksessa muuttaa jonkinverran matkastipendien jakoperusteita. Myöntämisperusteissa tullaan painottamaan hakijoita, jotka osallistuvat tieteellisesti tapahtumaan. SRY:n matkastipendisivut on suljettu muutoksen ajaksi.
 
%links%

26.08.2009

Dosenttistipendi

%image%SRY: hallitus myönsi 21.8.09 kokouksessa dosenttistipendin dosentti Mika Koivikolle.
 
%links%

26.08.2009

SRY:n uusia jäseniä

%image%SRY:n hallitus hyväksyi 21.8.09 kokouksessa uusiksi jäseniksi sl Tero Hinkan (Kanta-Hämeen keskussairaala) ja sl Sami Kiiskisen (Peijaksen sairaala).
 
%links%

27.05.2009

SRY:n uusia jäseniä

%image%SRY:n hallitus hyväksyi 22.5.09 kokouksessaan uusiksi jäseniksi sl Petri Jokirannan (HUS-Rtg/Jorvin sairaala), sl Hannu-Pekka Kettusen (Iisalmen sairaala), sl Ilkka Martikaisen (Hatanpään sairaala/Tampere), sl Niko Sillanpään (AKU/Tays) ja sl Niina Vikstedtin (TYKS).
 
%links%

12.05.2009

Stani saanut ACR:n huomionosoituksen

Helsingin yliopiston emeritusprofessori Carl-Gustaf Standertskjold-Nordenstam on nimitetty yhdysvaltalaisen American College of Radiologyn kunniajäseneksi (honorary fellow). Hän oli yksi kolmesta (myös Maximilian F. Reiser, Munchen ja Adrian Dixon, Cambridge) tämän kunnianosoituksen saaneesta tilaisuudessa, joka järjestettiin Washington DC:ssä 3. 5. 2009. Järjestö edustaa 30 000 radiologia ja sairaalafyysikkoa ja sen historiassa Stani on ensimmäinen suomalainen, joka on tällä tapaa palkittu. Onneksi olkoon Stani!

Valokuvia tapahtumasta täällä.04.05.2009

Stipendit SRY:n edelliselle puheenjohtajalle ja sihteerille

%image%SRY:n hallitus myönsi stipendit 24.4.09 SRY:n edelliselle puheejohtajalle Kaarina Partaselle sekä sihteerille Ville Haapamäelle. Kaarina Partaselle myönnettiin myös Societas Radiologiae Fennicae 1924 mitali kiitokseksi SRY:n hyväksi tehdystä työstä.
 
%links%

04.05.2009

Tutkija-apurahat

%image%SRY:n hallitus päätti vuosikokouksessaan 24.4.09, stipenditoimikuntaa kuultuaan, vuoden 2009 tieteellisten stipendien jakamisesta seuraaville henkilöille.
Paula Bendel
Ilkka Hannila
Pekka Jartti
Juho Kariniemi
Salla-Maarit Kokkonen
Mari Kuisma
Antti Mustonen
Terhi Nevala
Jaakko Niinimäki
Tiina Pöyhiä
Anni Suomalainen
Päivikki Tanskanen
Paula Toroi
 
%links%

24.03.2009

Tohtoristipendit

%image%SRY:n hallituksen kokouksessa 13.3.09 myönnettiin tohtoristipendit FT Mikko Nissille ja LT Sanna-Maria Toiviainen-Salolle.
 
%links%

24.03.2009

SRY:n uusia jäseniä

%image%SRY:n hallitus hyväksyi 13.3.09 kokouksessa sl Riikka Lauhan (HUS-Rtg/Jorvin sairaala) yhdistyksen jäseneksi.
 
%links%

24.03.2009

SRY:n vuosikokous

%image%Suomen Radiologiyhdistys r.y./Radiologföreningen r.f. vuosikokous pidetään 24.4.2009 klo 17.00 alkaen Helsingissä osoitteessa Biomedicum, Seminaarihuone 1-2, Haartmaninkatu 8, 00290 Helsinki.
Kaikki yhdistyksen jäsenet ovat tervetulleita.
Lisätietoja: sihteeri Antti Paakkala, antti.paakkala@pshp.fi tai puhelin 0400628248.

 
%links%

16.03.2009

Suomen Thoraxradiologit perustettu

SRY:n alainen yhdistys, Suomen Thoraxradiologit, perustettiin tammikuussa 2009. Sen tarkoituksena on kehittää diagnostista thoraxradiologiaa sekä järjestää thoraxradiologian koulutusta Suomessa. Yhdistyksen tarkoituksena on myös edistää yhteistyötä muiden kliinisten erikoisalojen kanssa. Suomen Thoraxradiologit -yhdistykseen voivat kuulua kaikki thoraxradiologiasta kiinnostuneet radiologian erikoislääkärit, radiologiaan erikoistuvat lääkärit sekä radiologian alalla työskentelevät fyysikot.02.02.2009

Sädeturvapäivien luentotiivistelmät netissä

Vuoden 2008 Sädeturvapäivien luentotiivistelmät on nyt luettavissa sähköisessä muodossa osoitteessa www.sadeturvapaivat.fi -> Abstraktit20.01.2009

AFIP-stipendi

%image%SRY:n hallituksen kokouksessa 16.1.09 AFIP-stipendi päätettiin myöntää Juhana Hakumäelle.
 
%links%

20.01.2009

Dosentti- ja tohtoristipendit 2008

%image%SRY:n hallituksen kokouksessa 16.1.09 myönnettiin dosenttistipendi dosentti Yawu Liulle. Tohtoristipendit myönnettiin FT Petro Julkuselle ja LT Anna Sutelalle.
 
%links%

20.01.2009

SRY:n uusia jäseniä

%image%SRY:n hallituksen kokouksessa 16.1.09 yhdistykseen hyväksyttiin 10 uutta jäsentä.
1) sl Maria Hirn (HUS-Rtg/Porvoon sairaala), ryhmä D
2) sl Mikko Jousi (Päijät- Hämeen Keskussairaala), ryhmä D
3) erikoistuva sairaalafyysikko Jukka Järvinen (TYKS), ryhmä F
4) sl Tommi Kiekara (TAYS/Aku), ryhmä D
5) erikoistuva sairaalafyysikko Eini Niskanen (KYS), ryhmä F
6) sl Jarkko Oksanen (TAYS/Aku), ryhmä D
7) sl Venera Palmu (HUS-Rtg/Porvoon sairaala), ryhmä D
8) sl Arja-Riitta Pauna (HUS-Rtg), ryhmä D
9) sl Liisa Simonen (Varsinais-Suomen kuvantamiskeskus/Salo), ryhmä D
10) sl Juha-Sampo Suomalainen (KYS), ryhmä D


 
%links%

14.12.2008

Talviseminaarin ohjelma

%image%SRY:n Cervinian talviseminaarin ohjelma on julkaistu Koulutustarjonta-sivulla.
 
%links%

14.12.2008

SRY hakee henkilöä Sädeturvapäivien koordinointiin

%image%Sädeturvapäivien järjestelytoimikunnan nykyinen puheenjohtaja prof. Soimakallio on luopumassa tehtävästään. Sädeturvapäivät-tapahtuma on pohjoismaiden suurin säteilyä työssään käyttävien vuosittainen kokoontuminen, joka järjestetään Tampere-talossa. Toimikunnan apuna käytännön järjestelyissä ovat kaupallinen kongressijärjestäjä, sihteeri ja webmaster. Päivien koordinointiin SRY hakee henkilöä, joka nykyisen pj:n ohella ja hänen väistyttyään voisi toimia järjestelytoimikunnan puheenjohtajana. Lisätietoja antavat prof. Seppo Soimakallio (050-321 0658) ja Veikko Kähärä (03-311 64502).
 
%links%

14.12.2008

Acta Radiologica 2008

%image%Jo kolmen vuoden ajan Acta Radiologica on ilmestynyt 10 kertaa vuoden aikana eli kaikkina muina kuukausina paitsi tammi- ja elokuussa. Tarjottujen käsikirjoitusten suhteen vuodesta 2008 tulee ennätysvuosi lehteen: tätä kirjoitettaessa (10.12.08) on lehteen vastaanotettu ainakin 622 käsikirjoitusta. 1990-luvulla tarjottujen käsikirjoitusten määrä oli 200-250 vuosittain, mutta elektronisen internetpohjaisen Manuscript Centralin käyttöönoton jälkeen vuonna 2003 tarjottujen käsikirjoitusten määrä ylitti jo 300. Vuonna 2005 käsikirjoitusten määrä oli noin 450. Nettipohjainen Manuscript Centralin käyttöönotto on mahdollistanut käsikirjoitusten ja hyväksyttyjen julkaisujen aiempaa selvästi nopeamman käsittelyn.

Hylättyjen käsikirjoitusten määrä on ollut huomattavan korkea - yli 75%, mutta pohjoismaisten artikkeleiden kohdalla luku on ollut selvästi pienempi. Tapausselostuksia hyväksytään enää ani harvoin. Hyväksyttyjen käsikirjoitusten taso on pyritty pitämään mahdollisimman korkeana ja viimeisen 6-7 vuoden ajan Actan impact factori on noussut ollen 1.18 vuonna 2004, vuonna 2006 se on ollut 0.9 luokkaa ja 2007 hieman vajaa 1.

Katsausartikkelien suhteen toimituksen asenne on edelleen myönteinen. Lukijat toivovat niitä lehteen enemmän. Kannustamme väitöskirjan tekijöitä ja varttuneempiakin tieteen tekijöitä laatimaan katsausartikkeleita Actaan. Kutsutusta katsauksesta saa pienen korvauksen. Useita suomalaisia katsauksia on jo julkaistukin viime vuosien aikana. Ottakaa tämä asian puheeksi klinikassanne.

RSNA:n yhteydessä 1.12. 2008 Actan toimituksen vapaamuotoinen kokous pidettiin McCormick place Lakeside Centerissä. Paikalla olivat päätoimittaja Arnulf Skjennaldin lisäksi
Henrik Thomsen, Baldur Sigfusson ja allekirjoitaneet. Päätoimittaja informoi editoreita ajankohtaisista asioista. Vuoden 2008 aikana tai vuodenvaihteessa 2008/2009 tapahtuu mm. kaksi toimituksen jäsenen vaihdosta. Prof Richard Nymanin tilalle tulee Prof. Cwiekel ja Ulf Thylenin tilalle kollega Ruotsista ilmeisesti Göteborgin Yliopistosairaalasta

Kiitos kaikille asiantuntijatehtävissä toimineille kollegoille ja hyvää talven jatkoa !


10. joulukuuta 2008


Seppo Koskinen Tapani Tikkakoski

 
%links%

30.11.2008

Vuoden luennoitsijastipendi myönnetty

%image%Vuoden luennoitsijastipendi on myönnetty prof. Leena Ketoselle. Hän luennoi Valtakunnallisilla Neuroradiologiapäivillä 15.-16.01.2009 Helsingissä.
 
%links%

30.11.2008

Suomen edustaja Radiology Trainee's forumiin valittu

%image%Sannamari Lepojärvi on valittu Suomen edustajaksi Radiology Trainee's forumiin. Kyseessä on radiologiaan erikoistuvien lääkärien oma yhdistys Euroopan emojärjestön alla.
 
%links%

29.10.2008

SRY:n uusia jäseniä

%image%SRY:n hallitus hyväksyi 23.10.08 kokouksessaan seuraavat jäsenet:
El Petri Heimonen, HUS-Röntgen Peijas
Evl Saara Tenhunen, HUS-Röntgen Meilahti
 
%links%

19.08.2008

Nordic Mammography Screening Symposium

%image%Nordic Mammography Screening Symposium n:o VII pidetään Turussa 27-29.8.09.
 
%links%

19.08.2008

SRY:n hiihtomatka Italian Cerviniaan

%image%SRY:n hiihtomatka Italian Cerviniaan on 24-31.1.09. Ilmoittautuneita on 12.8.08 mennessä 57 kpl. Lentopaikkoja on 70 joten sitä osallistujamäärä ei voi ylittää. Sponsoreiksi on lupautunut GE Amersham, WL Medical ja Oriola. Tieteellinen ohjelma laaditaan myöhemmin. Tiedustelut Heikki.Kolehmainen@tampere.fi
 
%links%

19.08.2008

Sädeturvapäivät

%image%Sädeturvapäivät pidetään Tampereella 23-24.10.08. Lisätietoja SRY:n koulutustarjonta sivuilta.
 
%links%

19.08.2008

Kaksi uutta jäsentä Acta Radiologican Advisory Boardiin

%image%Acta Radiologican advisory boardin aikaisemmat jäsenet professori Seppo Soimakallio ja professori Carl-Gustaf Standertskjöld-Nordenstam eroavat. Heidän tilalleen SRY:n hallitus nimitti professori Hannu Arosen sekä ylilääkäri Juha Halavaaran.
 
%links%

19.08.2008

SRY:n uusia jäseniä

%image%SRY:n hallitus hyväksyi 15.8.08 kokouksessaan seuraavat jäsenhakemukset:
DI, fyysikko Petro Julkunen, KYS-kuvantamiskeskus
erikoistuva sairaalafyysikko Virve Lepomäki, Turun PET keskus
 
%links%

25.06.2008

Dosentti Kaj Tallrothille professorin arvonimi

%image%Tasavallan Presidentti Tarja Halonen on 16.6.2008 myöntänyt radiologian dosentti Kaj Tallrothille professorin arvonimen. Kaj Tallroth on toiminut sairaala Ortonin röntgenylilääkärinä 25 vuoden ajan. Hän on myös toiminut vt. professorina Helsingin yliopistossa sekä University of Michiganissa, USA:ssa. Suomen tuki- ja liikuntaelinradiologian kehittämisessä hän on ollut avainhenkilö. Hän on tehnyt satoja tieteellisiä julkaisuja ja hänen koti- ja ulkomailla järjestämäänsä koulutusta ovat arvostaneet kollegat monista eri maista. Kaj Tallroth on eurooppalaisen tuki- ja liikuntaelinradiologiayhdistyksen perustajajäseniä. Hänen aloitteestaan perustettiin myös Suomeen alan oma yhdistys. Hänen laaja ammattitaitonsa on johtanut useisiin asiantuntijatehtäviin, ja hän on toiminut vastaväittäjänä useissa tohtorinväitöstilaisuuksissa, niin koti- kuin ulkomaillakin.
 
%links%

03.06.2008

SRY:n hiihtomatka Italian Cerviniaan 24.1-31.1.2009

%image%Perinteinen SRY:n talvikoulutusmatka suuntautuu Italian Cerviniaa 24.1-31.1.2009.

Huoneita on varattu hotelleista:
Meuble Joli 710€/hlö
Miravidi 820€/hlö
Meuble Furggen 745€/hlö
Da Compagnoni 820€/hlö
Excelsior Planet 1135-1235 €/hlö

Nämä hinnat sisältävät ryhmäalennuksen 80€, kun varaa matkan 15.8. mennessä. Lennot ja hotellit voi katsoa tarkemmin Sunski esitteestä (www.sunski.fi).

Tieteellinen ohjelma laaditaan syksyllä, tarkoituksena on pitää yleisradiologisia luentoja periaatteella neuro/body/muskuloskeletaali/ lastenradiologia päivä.

Tiedustelut: Heikki.Kolehmainen[a]tampere.fi. Puhelin työhön 03-565 73500, gsm 050-5236247.

 
%links%

03.06.2008

Thorax radiologian kerhon perustaminen

%image%SRY:n hallituksen kokouksessa 27.5.08 Kaarina Partanen piti alustuksen thorax radiologian merkityksestä ja ehdotti kerhon perustamista asian ympärille. Puheenjohtajaksi ehdotettiin Ritva Järvenpäätä (TAYS). Hän on asiasta jo alustavasti keskustellutkin Anneli Piilosen (HUS) ja Airi Jartin (OYS) kanssa. Kerhoon on toivottu myös fyysikko edustusta, Jyrki Ruohonen on alustavasti lupautunut mukaan. Kerhon perustamiskokous järjestetään lähiaikoina. Asiasta kiinnostuneet voivat olla yhteydessä em. henkilöihin. Tavoitteena on saada thorax radiologian erityispätevyys.
 
%links%

02.06.2008

SRY:n uusia jäseniä

%image%SRY:n hallitus hyväksyi 27.5.08 kokouksessaan seuraavat jäsenhakemukset:
sl Laura Martelius, HUS-röntgen
sl Henna Heldt, HUS-röntgen
sl Susanna Kiviharju, HUS/Hyvinkään röntgen
sl Anu Koskela, HUS-röntgen
sl Walter Koskinen, Suun erikoishoidon yksikkö, Helsingin kaupunki
sl Milja Holstila, Varsinais-Suomen Kuvantamiskeskus
erikoistuva sairaalafyysikko Mikko Nissi, KYS-Kuvantamiskeskus
 
%links%

31.05.2008

Eurooppalaisen lääkärikoulutuksen apurahat

%image%Lääkärijärjestöjen koulutusrahasto myöntää hakemuksesta matka-apurahoja eurooppalaisen lääkärikoulutuksen harmonisointia käsitteleviin kokouksiin. Tiedote apurahoista on nähtävissä osoitteessa:

http://www.sry.fi/file.php?228
 
%links%

27.04.2008

SRY:n vuosikokous pidettiin Helsingissä 25.4.08

%image%Vuosikokouksessa jaetutut tieteelliset stipendit:
Apurahojen jakamisella haluttiin tukea nimenomaan väitöskirjatöitä ja kriteerinä pidettiin väitöskirjan nykyvaihetta (= hakemusta tehdessä) ja lisäksi apurahan saajalla tuli olla vähintään yksi väitöskirjaan hyväksytty osajulkaisu. SRY:n hallituksen esittämänä, stipenditoimikuntaa kuultuaan, vuoden 2008 tieteelliset stipendit jaettiin väitöskirjatyöprojektin vaiheen mukaan seuraavasti:

1. Anna Sutela 3500 euroa

2.-3. Antti Mustonen, Lauri Ahvenjärvi 2500 euroa

4.-7. Paula Bendel, Pekka Jartti, Anni Suomalainen, 2000 euroa
Sanna Toiviainen-Salo

8.-9. Lauri Mattila, Päivikki Tanskanen 1500 euroa


Lisäksi vuosikokouksessa valittiin SRY:lle uusi hallitus :

Veikko Kähärä, puheenjohtaja, Tampere
Hannu Aronen, varapuheenjohtaja, Turku
Antti Paakkala, sihteeri, Tampere
Antti Mustonen, rahastonhoitaja, Helsinki
Roberto Blanco Sequeiros, Oulu
Jyrki Ruohonen, Seinäjoki, fyysikkojen ja keskussairaaloiden edustaja
Petri Sipola, Kuopio
Jaakko Kinnunen, Turku
Ritva Järvenpää, Tampere

Kokouksessa myönnettiin myös Dosentti Martti Pamilolle Societas Radiologiae Fennicae 1924 mitali hänen mammografian alan hyväksi tekemästään työstä Suomessa.


 
%links%

27.04.2008

European Society of Radiology (ESR) jäsenyystarjous

%image%Suomen Radiologiyhdistyksen jäsenet voivat halutessaan nyt rekisteröityä European Society of Radiologyn (ESR) jäseniksi maksutta (ESR:n jäsenmaksu sisältyy SRY:n jäsenmaksuun). Tutustu ensin ESR:n jäsenetuihin, jonka jälkeen voit tehdä jäsenhakemuksesi oheisen linkin kautta.

ESR 2008 membership:

https://esociety.netkey.at/esr/nationalsocieties/finland/membership/

After the registration, you will immediately benefit from the following advantages:
- free electronic access to European Radiology, one of the most prestigious publications in the field of imaging;
- reduced registration rates for the European Congress of Radiology (ECR) from 2009 onwards (i.e. not for the ECR 2008);

- free electronic access to EURORAD, the largest peer-reviewed teaching database of radiology on the internet;
- free electronic access to EPOS™, the Electronic Presentation Online System which comprises more than 6,300 electronic presentations shown during ECR, ESCR, ESGAR, ESMRMB, SIR or CIRSE that can be viewed and downloaded;

- free electronic access to eECR which contains over 350 recorded lectures from ECR, ESGAR or ESMRMB that can be viewed;

- free electronic access to EDIPS Download, ECR's Digital Preview System which enables you to download 1,099 Microsoft® Office PowerPoint Presentations of ECR lectures throughout the year;

- all activities of the European School of Radiology (ESOR) are offered exclusively to members of the ESR.
- free access to the ESR online Job Forum

 
%links%

22.04.2008

Suomen Neuroradiologien vuosikokous 5.5.08

%image%Suomen Neuroradiologien (SNR) vuosikokous 2007 pidetään Helsingissä
Folkhälsanin auditoriossa (osoite: Topeliuksenkatu 20) maanantaina
5.5.2008 klo 16.30. Käsitellään sääntömääräiset asiat.
 
%links%

02.04.2008

Vuosikokousseminaari 25.4.08 Digitaalisen radiologian työympäristö. SRY:n jäsenille maksuton ilmoittautuminen kurssille.

%image%SRY:n vuosikokousseminaari 25.4.2008 Digitaalisen radiologian työympäristö on SRY:n hallituksen päätöksen mukaisesti nyt maksuton yhdistyksen jäsenille (ilmoittautumismaksun jo maksaneille palautetaan maksettu ilmoittautumismaksu).

Vuosikokousseminaari pidetään Helsingissä Kalastajatorpalla 25.4.2008 klo 9-16 ja SRY:n sääntömääräinen vuosikokous seminaarin jälkeen n. klo 16.30.

SRY:n vuosikokousseminaarin aiheena on tänä vuonna Digitaalisen radiologian työympäristö, jota varten anottu hallinnon koulutuspisteet.
Koulutuspäivä on suunnattu sekä hallinnon että johdon koulutukseen mutta myös sairaalalääkäreille ja erikoislääkäreille.

Aiheina mm.
-Radiologian työergonomia digitaalisessa työympäristössä
-Laadunvalvonta osana työympäristöä
-Teleradiologian pelisäännöt.
Seminaarin aiheena digitaalisen työympäristön tuomat haasteet radiologin työssä. Hallinnon koulutuspisteet anottu.

Katso kurssiohjelma ja ilmoittautumisohjeet koulutus-sivulta (ilmoittautuminen 11.4.08 mennessä: sihteeri@sry.fi).

 
%links%

02.04.2008

SRY:n hallituksen kokous 2.4.2008

%image%SRY:n hallituksen kokouksen 2/08 päätöksiä
Uusiksi Suomen Radiologiyhdistyksen jäseniksi hyväksyttiin:
sl Mikko Nyman (VSKK)
sl Maria Korhonen (HUS-Röntgen)
sl Erno Peltola (HUS-Röntgen)
el Hannele Jolma (HUS-Röntgen)

Tohtoritutkintostipendi 2000 euroa myönnettiin LT Katja Hukkiselle, HUS-Röntgen (tohtoritutkinto helmikuu 2008 HY: Early diagnosis of breast cancer)
 
%links%

27.02.2008

SRY:n sääntömääräinen vuosikokous 2008

%image%SRY:n sääntömääräinen vuosikokous pidetään perjantaina 25.4.08 Helsingissä Hotelli Kalastajatorpalla n. klo 16.30 heti vuosikokousseminaarin jälkeen.

Vuosikokoksen jälkeen Suomen Radiologiyhdistyksen jäsenille mahdollisuus osallistua illalliselle (osallistumismaksu 20 euroa). Ilmoittautuminen sihteerille ja osallistumismaksu SRY:n tilille 11.4.08 mennessä.

Ilmoittautuminen: sihteeri@sry.fi
Illallismaksu 20 euroa SRY:n tilille: NORDEA 200118-379649
 
%links%

27.02.2008

SRY:n hallituksen kokous 27.2.08

%image%Hallituksen kokouksen päätöksiä:

Uudet jäsenet:
sl Sanna Hagman (Seinäjoen KS)
sl Kristofer Nyman (PHKS rtg osasto)
sl Pekka Virtanen (PHKS rtg osasto)

Dosentuuristipendi 3000 euroa myönnetty Ritva Järvenpäälle (TAYS)

Vuoden luennoitsijastipendin saaja Professori Fernando Gutierrez (Washington University School of Medicine, Dept of radiology, Thoracic Imaging Section) on lupautunut saapumaan Suomeen luennoimaan 28.8. Helsingissä ja 29.8. Turussa.

Hallituksen esityksen mukaisesti myönnettiin Radiologiae Fennicae 1924 mitalit dos Martti Pamilolle mammografiaseulontakoulutuksen hyväksi tehdystä työstä ja dos Juhani Ahovuolle julkisen sektorin radiologian alan hyväksi tehdystä työstä.

 
%links%

26.02.2008

Grant Nordic Society

%image%Grant Nordic Society now available for the members of the Nordic national radiological societies:

Every year when there is no Nordic Radiological Congress, the Nordic Society of Medical Radiology announces a grant to be given to a Nordic research or educational project. At least two Nordic countries must be involved in the project.

Applications with a short description of the project may be sent to the General Secretary of the Nordic Society, Dr. Ola Björgell, Diagnostiskt Centrum, Ing 44 UMAS, Röntgen, Plan 3, SE 205 02 Malmö, e-mail: ola.bjorgell@med.lu.se

The deadline is October 1, 2008.

 
%links%

04.02.2008

SRY:n vuosikokousseminaari 25.4.2008: Digitaalisen radiologian työympäristö

%image%Vuosikokousseminaari Helsingissä Kalastajatorpalla 25.4.2008 klo 9-16 ja SRY:n sääntömääräinen vuosikokous seminaarin jälkeen n. klo 16.30.

Seminaarin aiheena digitaalisen työympäristön tuomat haasteet radiologin työssä. Hallinnon koulutuspisteet anottu.

Katso kurssiohjelma ja ilmoittautumisohjeet koulutus-sivulta.
 
%links%

07.01.2008

SRY:n hallituksen kokouksen 1/08 päätöksiä

%image%Uusiksi Suomen Radiologiyhdistyksen jäseniksi hyväksyttiin:
sl Markku Haajanen (KYS)
sl Esa Tuominen (HUS)
sl Teemu Magga (Iisalmen srla)
sl Timo Kauppinen (OYS)
EL Kaj Sahipakka

Vuoden 2008 AFIP-stipendi 3000 euroa päätettiin myöntää EL Aki Kotipellolle (HUS-Röntgen) suosittua USA:n Armed Forces Institute of Pathology -kurssia varten.

Vuoden luennoitsija stipendi 3000 euroa myönnettiin Mallinckrodtin Instituutissa ja Washington University School of Medicine, Department
of Radiologyssä St.Lousissa Yhdysvalloissa työskentelevälle M.D. Sanjeev Bhallalle, joka luennoi 28.8.08 Helsingissä Töölön sairaalassa ja 29.8.08 Turussa.

Dosentti- ja tohtoristipendihakemukset:
Dosentti Mika Kortesniemelle myönnettiin dosentuuristipendi (3000 e). Tutkimusaihe: Kuvanlaatu ja dosimetria digitaalisessa röntgenkuvantamisessa. Dosentuuri myönnetty 21.11.2007 (HY).

FT Simo Saarakkalalle myönnettiin tohtoritutkintostipendi (1500 e). Väitöskirjan aihe: Experimental and theoretical approach for optimization of quantitative ultrasound imaging of articular cartilage. Tohtorintutkinto suoritettu 2.10.2007 (KY).

LT Eveliina Lammentaustalle myönnettiin tohtoritutkintostipendi (1500 e). Väitöskirjan aihe: Nivelruston kvantitatiivinen magneettikuvantaminen. Tohtorintutkinto suoritettu 23.10.2007 (KY).

LT Petri Sipolalle myönnettiin tohtoritutkintostipendi (1500 e). Väitöskirjan aihe: Magnetic resonance imaging in hypertrophic cardiomyopathy. Tohtorintutkinto suoritettu 20.12.2005 (KY).

SRY:n vuosikokous 2008 päätettiin järjestää Helsingissä perjantaina 25.4.

 
%links%

12.11.2007

Tutkija-apuraha-, AFIP- ja vuoden luennoitsijastipendit nyt haussa

%image%Tutkija-apuraha-, AFIP- ja vuoden luennoitsijastipendit ovat jälleen haussa ja hakulomakkeet täytettävissä SRY:n intranetissä. Hakuaika päättyy 31.12.2007.
 
%links%

29.10.2007

Mahdollisuus Acta Radiologican sähköiseen (on-line) versioon vuoden 2008 alusta

%image%Acta Radiologica -lehdestä on nyt mahdollista saada sähköinen (on-line) versio paperiversion lisäksi vuoden 2008 alusta lähtien. Lisäksi on mahdollista luopua Actan paperiversiosta kokonaan ja siirtyä pelkän sähköisen version lukemiseen (Actan jokaiselle jäsenelle erikseen antaman salasanan ja linkin välityksellä).

Actan sähköisen version saamiseksi tulee Acta Radiologica -lehteen oikeutetun SRY:n jäsenen (Diagnostiikkajäsenet, Fyysikkojäsenet ja Terapiajäsenet) ilmoittaa SRY:n sihteerille (sihteeri@sry.fi) seuraavat tiedot edelleen Actalle välitettäväksi: titteli, etunimi, sukunimi, maa, sähköpostiosoite. Lisäksi tulee ilmoittaa mikäli haluaa luopua Acta Radiologican paperiversiosta kokonaan (paperinen versio tulee normaalisti vastakin mikäli ei ilmoita siitä luopuvansa).

Huom! Tietosuojanäkökulma huomioiden jokainen jäsen antaa siis käytännössä suostumuksensa sähköpostiosoitteensa välittämisestä Actalle ilmoittaessaan em. tiedot SRY:n sihteerille (mikäli sähköisen version lehdestä haluaa). Acta Radiologica on käytännön syistä johtuen pyytänyt radiologiyhdistyksiä keräämään ja välittämään nämä maakohtaiset tiedot tilaajien sähköpostiosoitteista.
 
%links%

27.10.2007

SRY:n ylimääräinen yhdistyskokous Sädeturvapäivien yhteydessä

%image%SRY:n ylimääräinen yhdistyskokous pidettiin Sädeturvapäivien yhteydessä Tampereella 25.10.07 ja kokouksessa käsiteltiin seuraavat asiat:

1.Hallitukselle oli esitetty 10 SRY:n jäsenen aloitteesta Kiinan Radiologiyhdistyksen puheenjohtaja professori Ji Qi:n kutsumista SRY:n kunniajäseneksi. Hallitus puolsi esitystä ja se hyväksyttiin myös yhdistyskokouksessa yksimielisesti.

2. Käsiteltiin ja yksimielisesti hyväksyttiin yhdistyksen sääntömuutos (2. esitys sääntömuutoksen hyväksymisestä)

Yleisperusteluna oli saada yhdistyksen säännöt vastaamaan nykyajan vaatimuksia.

1.pykälä: Uuteen tekstiin on kirjattu se, miten yhdistys on toiminut viime vuosikymmeninä tarkoituksensa toteuttamiseksi. On myös haluttu korostaa sitä, että yhdistys toimii nimenomaan suomalaisen radiologian hyväksi.

2.pykälä: On lisätty sana laillistettu lääkäri, jottei tule epäselvyyttä siitä, mikä on lääkärin käsite. ”Röntgenteknisen alan” on vanhahtava termi, joka on korvattu paremmin kattavalla ”radiologian alaan liittyvä”-termeillä.

5.pykälä: On katsottu, että yhdistyksen vuosikokousta on turha rasittaa jäsenmaksuasioilla. Siihen liittyvät toimenpiteet hallitus voi päättää ja viimeiseksi on lisätty lause “Lisäksi hallitus voi katsoa eronneeksi jäsenen, joka jättää jäsenmaksunsa maksamatta kahtena vuotena”. Aiempi teksti erottamisasiasta kuulosti vanhanaikaiselta ja se haluttiin muotoilla väljemmin kuitenkin pitäytyen siinä, että yhdistys päättää erottamisesta.

7.pykälä: Yhdistyksen kokous pidetään 1-2 kertaa vuodessa. Käytännössä yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, jonka tehtäväkenttää on haluttu kirjata sääntöihin kuvaamaan nykykäytäntöä. Viimeinen lause “Hallitus voi harkintansa mukaan kutsua asiantuntijoita kokouksiinsa tai yhdistyksen järjestämiin tilaisuuksiin” on haluttu kirjata sääntöihin, koska asiantuntijoiden osallistumisesta kokouksiin voi aiheuta kuluja, jotka yhdistys kantaa.


 
%links%

27.09.2007

Acta Radiologica 2006 ja 2007

%image%Vuodesta 2006 lähtien Acta Radiologica on ilmestynyt 10 kertaa vuodessa, eli kaikkina muina kuukausina paitsi tammi- ja elokuussa. Lisääntynyt käsikirjoitustarjonta on mahdollistanut julkaisumäärän lisäämisen. 1990-luvulla tarjottujen käsikirjoitusten määrä oli 200-250 vuosittain, mutta elektronisen Manuscript Centralin käyttöönoton jälkeen vuonna 2003 käsikirjoitusten määrä ylitti 300. Vuonna 2005 käsikirjoitusten määrä oli jo noin 450, ja 2006 yli 580 käsikirjoitusta lähetettiin lehteen arvioitavaksi. Nouseva suuntaus näyttää edelleen jatkuvan, ja tätä kirjoitettaessa (syyskuu-07) on käsikirjoituksia on tullut 60 enemmän kuin vastaavana aikana viime vuonna. Tästä johtuen hylättyjen käsikirjoitusten osuus on ollut huomattavan korkea - yli 50%.

Tapausselostuksia hyväksytään enää ani harvoin. Hyväksyttyjen käsikirjoitusten taso on pyritty pitämään mahdollisimman korkeana, ja viimeisen 6-7 vuoden ajan Actan impact factor on noussut joka vuosi ollen 1.18 vuonna 2004, mutta vuonna 2006 se on ollut 0.9 luokkaa. Tämä on päätoimittaja Prof. Arnulf Skjennaldin mukaan ollut odotettavissa huomioiden lehden lisääntyneet julkaisumäärät.

Nettipohjainen Manuscript Centralin käyttöönotto on mahdollistanut käsikirjoitusten ja hyväksyttyjen julkaisujen aiempaa selvästi nopeamman käsittelyn.

Katsausartikkelien suhteen toimituksen asenne on edelleen myönteinen. Lukijat toivovat niitä lehteen enemmän. Kannustamme väitöskirjan tekijöitä ja varttuneempiakin tieteen tekijöitä laatimaan review-artikkeleita Actaan. Kutsutusta katsauksesta maksetaan pieni korvaus.

Useita suomalaisia katsauksia on jo julkaistu, ja osa ehtinee painoon vuoden 2007/8 aikana.

Ottakaa tämä asian puheeksi klinikoissanne.


Vuoden 2007 aikana muskuloskeletaaliartikkelista vastannut Prof. Kjell Jonsson luopuu tehtävistään Actassa ja Seppo Koskinen aloitti tässä tehtävässä 1.9. 2007 Suomesta on siten tällä hetkellä kaksi editoria Actassa.

Acta Radiologica säätiön talous on myös kehittynyt suotuisasti johtuen lähinnä Tukholman ja Oslon pörssin myönteisestä vireestä. Kustannussopimus Taylor ja Francis kanssa päättyy kuluvan vuoden aikana ja jatkossa kustantaja tulee olemaan Informa Healthcare. Lääketieteen lehtien toimituspaikka on keskitetty Tukholmaan, jonne siis Actankin asiat siirtyvät muutaman Oslo vuoden jälkeen. Vuoden 2008 aikana ilmeisesti Actan tilaajille tulee mahdollisuus valita joko online- tai paperiversio.


Kiitos kaikille asiantuntijatehtävissä toimineille kollegoille ja hyvää syksyn jatkoa !9. syyskuuta 2007
Tapani Tikkakoski Seppo Koskinen

 
%links%

14.09.2007

Ennakkotietoja toukokuun 2008 Magneettikurssista

%image%MAGNEETTIKUVANTAMISEN KURSSI toukokuussa 2008
Aika: 5.-9.5.2008
Paikka: Folkhälsanin auditorio, Topeliuksenkatu 20, 00250 Helsinki
Järjestäjä: Suomen Radiologiyhdistys ry
Ohjelma
ma 5.5.08 neuro-MK
ti 6.5. neuro aamup+selkä MK iltapäivä
ke 7.5. ortopedinen MK
to 8.5. body-MK
pe 9.5. lasten magneettitutkimukset
Ohjelma julkaistaan 12/07
Ilmoittautuminen alkaa 1.1.2008 ja loppuu 15.4.2008 helena.lustig@hus.fi
 
%links%

21.08.2007

SRY:n ylimääräinen yhdistyskokous

Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään syksyllä 2007 Sädeturvapäivien yhteydessä yhdistyksen sääntömuutosasian käsittelemiseksi toisen kerran (ensimmäinen käsittely oli vuosikokouksessa keväällä 2007, jossa sääntömuutosehdotus hyväksyttiin ensimmäisen kerran).

Lisäksi käsitellään SRY:n hallitukselle toimitettu 10 SRY:n jäsenen tekemä aloite Kiinan Radiologiyhdistyksen pj:n, professori Ji Qi:n, kutsumisesta SRY:n kunniajäseneksi.

Kokous pidetään Sädeturvapäivien yhteydessä Tampereella Tampere talossa torstaina 25.10.07 klo 10.40 luentotauolla isossa salissa heti Wegelius luennon jälkeen.
 

Tiedostoliite: saantouudistus0.doc

21.08.2007

SRY:n uusia jäseniä

%image%SRY:n hallitus hyväksyi 21.8.07 kokouksessaan seuraavat jäsenhakemukset:

-sl Maria Hellesvuo, Varsinais-Suomen Kuvantamiskeskus
-sl Tanja Valmunen, Varsinais-Suomen Kuvantamiskeskus
-sl Leena Niemelä, HUS-Röntgen

 
%links%

30.07.2007

Auditoinnista kiinostuneita radiologeja kaivataan

%image%Hyvä radiologi

Sosiaali- ja terveysministeriön antaman asetuksen (säteilyn lääketieteellisestä käytöstä 423/2000 / kliininen auditointi) auditointihaaste jatkuu. Tavoitteena on että toiminnan harjoittajan säteilylle altistava toiminta tulisi kaikilta olennaisilta osiltaan auditoiduksi vähintään viiden vuoden välein. Asetuksen mukaan kliinisen auditoinnin suorittavat toiminnan harjoittajasta riippumattomat, pätevät ja kokeneet asiantuntijat. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että jokaisessa auditointitiimissä on mukana myös radiologi.

Ns.”toisen kierroksen” auditointiurakka on edessä. Tarvitsemme mukaan auditointitoiminnasta kiinnostuneita radiologeja. Mikäli asia kiinnostaa, vastaamme mieluusti kysymyksiinne ja annamme lisätietoja yrityksestämme. Yhteystiedot Nordic Healthcare Auditing Oy Pirjo Berg GSM 050 553 5320 pirjo.berg@nhaudit.fi
 
%links%

21.06.2007

ECR 2008 preliminary program

ECR 2008 alustava ohjelma saatavilla linkistä http://www.myesr.org/cms/website.php?id=/en/congress/pre-programme-08.htm
 

Lisää tietoa webissä: http://www.myesr.org/cms/website.php?id=/en/congress/pre-programme-08.htm

06.06.2007

Matkaraportti Junioriradiologien kokouksesta ECR 2007:n yhteydessä

%image%Matkaraportti, RTF:n vuosikokous

Edustin junioriradiologina Suomea tämän vuotisessa RTF:n (Radiology Trainee's Forum) kokouksessa, joka järjestetään vuosittain ECR:n yhteydessä. Kokoukseen osallistui radiologiaan erikoistuvia edustajia yli 20 euroopan maasta.

Kokouksen aluksi käytiin hyvin nopeasti läpi edellisen vuoden pöytäkirja.
Tämän jälkeen ESR:n puheenjohtaja kertoi meille EAR:n ja ESR:n yhdistymisestä. Hän myös kartoitti RTF:n asemaa ESR:n alaisena ryhmänä. Tärkeänä pidettiin yhteistyötä koulutuksen kehittämiseksi ja tasa-arvoistamiseksi.
Ensi kesäksi ja syksyksi on yhteistyönä suunnitteilla ainakin neljä koulutustilaisuutta eri euroopan maissa, nämä kulkevat nimellä european school of radiology = ESOR. Näistä löytyy myöhemmin keväällä lisää informaatiota yhdistysten internetsivuilta. RTF:n internetsivut löytyvät osoitteesta http://ear-online.org

Aiemmin oli tehty esitys, että erikoistuvat lääkärit voisivat liittyä ESR:n jäseneksi alennettuun hintaan tai ilman jäsenmaksua. koska jäsenmaksu ESR:n ja EAR:n yhdistymisen myötä laski 10 euroon, tämän katsottiin olevan kaikkien maksettavissa ja asia jätettiin sikseen.

Invest in the Youth-programme jatkuu. Kyseessä on ohjelma, jonka avulla halutaan tehdä ECR:ään osallistuminen mahdolliseksi mahdollisimman monelle radiologiaan erikoistuvalle. Ohjelmaan hyväksytyille korvataan osallistumismaksu, lennot ja majoitus 4 vrk:n ajaksi. Ohjelmaan hakeminen tapahtuu ECR:n internetsivujen http://www.ecr.org kautta. Ohjelmaan on maakohtaiset yläikärajat, joka tällä hetkellä on Suomessa 32 vuotta.

RTF kehittää koko ajan vaihto-ohjelmaa. Tarkoitus on tehdä lyhyt, 1-2 vkoa, vierailu toiseen sairaalaan. Täällä pyrkimys on tutustua eri paikkojen toimintatapoihin ja käytännön työhön. Lisäksi vaihtoon menijöiden toivottiin valmistelevan tieteellinen esitys kohdemaassa pidettäväksi. RTF voi avustaa matkakuluissa rajallisesti, mikäli budjetissa on siihen varaa. Majoitus on tähän mennessä järjestetty kollegan luona.Viikon mittaisesta vierailustaan Englantiin, Newcastleen kertoi belgialainen Miraude Adriaensen. Kokemukset olivat olleet pelkästään positiivisia.

Oli aika valita RTF:lle uusi hallitus. Edellisestä hallituksesta kaksi ilmoitti halukkuutensa jatkaa, lisäksi uutena viiden maan edustajat. Äänestyksen jälkeen uuteen hallitukseen valittiin edellisestä hallituksesta Englannin ja Irlannin edustajat sekä Espanjan, Hollannin ja Turkin edustajat.

Kokouksen päättämisen jälkeen ilta jatkui vapaa-muotoisella illallisella.

ECR:ssä oli tuttuun tapaan monipuolinen ja –tasoinen luentotarjonta. Minä keskityin pääsääntöisesti rintakuvantamiseen keskittyviin luentoihin sekä kertausluontoisiin luentoihin mm. traumakuvantamisesta.
Matka oli kovin antoisa ja mukava.
Kiitos SRY:lle luottamuksesta lähettää minut edustajaksi kokoukseen!

Sanna Keränen
erikoistuva lääkäri
kl. radiologia, KYS

 
%links%

06.06.2007

SRY:n hallitus tiedottaa

%image%SRY:n uusia jäseniä ovat:
sl Timo Tuunanen
sl Tiina Ketonen
fyysikko Jani Saunavaara

European Society of Radiologyn(ESR) jäsenyys:
EAR:n ja ECR:n yhdistymisen kautta on syntynyt Euroopan radiologien kattojärjestö European Society of Radiology (ESR). Nyt tarjoutuva ESR:n jäsenyys on henkilökohtainen ja tarjoaa lukumahdollisuuden European Radiologyn elektroniseen julkaisuun sekä lisäksi alennuksen jokavuotisen ECR:n osallistumismaksuun.

SRY:n websivujen kautta (Radiologisia yleislinkkejä -> Eurorad (EAR)) pääsee tutustumaan tähän Euroopan radiologien järjestöön ja hakemaan halutessaan sen jäsenyyttä täyttämällä nettihakemuksen.

 
%links%

29.04.2007

SRY:n vuosikokouksen satoa

%image%Eestin Radiologiyhdistyksen presidentti Peeter Ross kutsuttiin SRY:n kirjeenvaihtajajäseneksi.

Vuosikokous myönsi Societas Radiologiae Fennicae 1924 mitalin SRY:n pitkäaikaiselle tilintarkastajalle Hannu Suorannalle sekä SRY:n historiikkiprojektin toimituskunnan jäsenille professori Carl-Gustaf Standertskjöld-Nordenstamille, professori Erkki Koivistolle, professori Erkki Laasoselle, professori Seppo Soimakalliolle, professori Ilkka Suramolle, dosentti Erkki Svedströmille ja projektisihteeri Heidi Taimille sekä toimittajille dosentti Ossi Korholalle, professori Leena Kivisaarelle, dosentti Leena Laasoselle, professori Timo Paakkalalle ja professori Osmo Tervoselle.

 
%links%

29.04.2007

SRY:n vuosikokouksessa myönnetyt tieteelliset stipendit

%image%Apurahojen jakamisella haluttiin tukea nimenomaan väitöskirjatöitä ja kriteerinä pidettiin väitöskirjan nykyvaihetta (= hakemusta tehdessä) ja lisäksi apurahan saajalla tuli olla vähintään yksi väitöskirjaan hyväksytty osajulkaisu. Hallitus esitti, stipenditoimikuntaa kuultuaan, vuoden 2007 tieteellisten stipendien jakamista väitöskirjatyöprojektin vaiheen mukaan seuraavasti:
2300 e Johanna Ronkainen; 1800 e Katja Hukkinen, Anna Koskela ja Antti Mustonen; 1300 e Juho Kariniemi, Salla-Maarit Kokkonen, Mari Kuisma, Eveliina Lammentausta, Auli Malinen ja Tiina Pöyhiä; 800 e Timo Mustonen, Paula Bendel ja Ilkka Hannila

 
%links%

26.04.2007

SRY:n sääntöuudistus

Jäsenet voivat tutustua sääntöuudistusehdotukseen ennen vuosikokousta oheisesta linkistä.
 

Tiedostoliite: saantouudistus.doc

01.04.2007

Dosentuuri- ja tohtoristipendejä myönnetty

%image%SRY:n hallitus on kokouksessaan 27.3.2007 myöntänyt seuraavat stipendit:

Dosentuuristipendien saajat:
dos Jari Heikkinen, Kuopion Yliopisto, dosentuuri syyskuu 2005
dos Miika Nieminen, Oulun Yliopisto, dosentuuri maaliskuu 2007

Tohtorintutkintostipendin saaja:
LT Antti Korvenoja, Helsingin Yliopisto, tohtorintutkinto helmikuu 2007
 
%links%

01.04.2007

SRY:n uudet jäsenet

%image%SRY:n hallitus on kokouksessaan 27.3.2007 ottanut yhdistyksen uusiksi jäseniksi seuraavat henkilöt:

sl Dos Juhana Hakumäki (KYS)
sl Tuomas Hulkko (Lapin KS)
sl Hannu Pitkänen (Iisalmen sairaala)
sl Jyri Järvinen (Raahen sairaala)
sl Kim Lemberg (HUS-Röntgen)
 
%links%

08.03.2007

SRY:n vuosikokousilmoitus

%image%Suomen Radiologiyhdistyksen (SRY) vuosikokous pidetään Hotelli Kalastajatorpalla 27.4.2007 klo 16.00 heti PET-/SPET-TT:n perusteet -kurssin jälkeen. Vuosikokouksessa käsitellään sääntömääräisten asioiden lisäksi SRY:n sääntöuudistus. Kokouksen jälkeen tarjotaan vuosikokoukseen osallistuville SRY:n jäsenille illallinen Hotelli Kalastajatorpalla, johon myös PET-/SPET-TT perusteet -kurssille osallistujat ovat tervetulleita. Illalliselle osallistujia pyydetään ilmoittautumaan yhdistyksen sihteerille (sihteeri@sry.fi) 13.4.2007 mennessä. Illallisen isäntänä toimii Oriola Oy.
 
%links%

01.02.2007

Tutkimus harmaakaihin esiintyvyydestä radiologeilla

%image%Viime aikoina on esitetty että pienetkin säteilyannokset saattaisivat aiheuttaa harmaakaihia. Säteilyturvakeskus tutkii Työsuojelurahaston tuella linssin samentumien esiintyvyyttä radiologeilla. Pilottitutkimukseen kutsutaan 50-100 Uudellamaalla asuvaa 45-70 -vuotiasta radiologia. Tutkimushenkilöt identifioidaan Säteilyturvakeskuksen annosrekisteristä ja heidät kutsutaan tutkimuksen kirjeitse. Heille tehdään oftalmologinen tutkimus HUS Silmätautien klinikassa ja sen osana määritetään mahdollisten linssin samentumien koko ja sijainti EAS-kuvauksella. Tutkimuksen yhteydessä määritetään myös näöntarkkuus ja silmänpaine. Tutkimus edellyttää ammatillista säteilyaltistusta ja muita kaihiin vaikuttavia tekijöitä koskevan kyselylomakkeen täyttämistä sekä osallistumista noin tunnin kestävään silmätutkimukseen. Koska siihen sisältyy pupillien laajennus, välittömästi tutkimuksen jälkeen ei voi ajaa autoa. Tutkimukset pyritään tekemään maaliskuun aikana arkisin klo 14-18 välillä. Osallistujien matkakulut korvataan julkisten kulkuvälineiden taksojen mukaan. Mikäli radiologeilla havaitaan linssin samentumia, jatkossa pyritään tekemään kattavampi vertaileva tutkimus. Tutkimuksesta vastaavat tutkimusprofessori Anssi Auvinen (STUK) ja prof. Tero Kivelä (Silmäklinikka).
Lisätietoja antaa prof. Anssi Auvinen (Anssi.Auvinen[at]uta.fi).

 
%links%

01.02.2007

Qualisan tiedottaa

%image%Qualisan Oy tuottaa Suomessa toteutettavat STM:n asetuksen 423/00 – mukaiset kliiniset auditoinnit ja nyt on alkamassa ns. toisen kierroksen käytännön toteutus. Auditointien onnistumisen edellytys on kokeneiden asiantuntijoiden auditoijatyö. Suosituksena on, että kaikissa kohteissa auditointiryhmään kuuluu radiologi. Jotta tavoite olisi toteutettavissa, tarvitaan auditoijayhteistyöhön lisää radiologiauditoijia.

Qualisan järjestää koulutusta uusille auditoijille17 -18.4.2000 asian tiimoilta. Lisätietoja Qualisanista ja auditoinneista löydät sivuilta www. qualisan.fi. Voit myös soittaa Pirjo Bergille asian tiimoilta p. 050 553 5320.

 
%links%

16.01.2007

Radiologiehdokas Duodecimin valtuuskuntaan

%image%Duodecimin valtuuskunnan vaaleissa on yksi radiologiehdokas: dos Leena Valanne.
 
%links%

15.01.2007

SRY:n vuosikokous

%image%SRY:n vuosikokous pidetään Suomen Radioisotooppiyhdistyksen kanssa yhteisesti järjestettävän PET-CT koulutustapahtuman yhteydessä 27.4.2007 Hotelli Kalastajatorpalla Helsingissä.
 
%links%

15.01.2007

Dosentuuristipendejä myönnetty

%image%SRY:n hallitus on kokouksessaan 10.1.2007 myöntänyt dosentuuristipendit seuraaville henkilöille:

Mikko Hiltunen, molekulaarisen ja kokeellisen radiologian dosentuuri, Kuopion yliopisto 1.7.2006.

Kimmo Mattila, diagnostisen radiologian dosentuuri, Turun Yliopisto 31.3.2004.
 
%links%

15.01.2007

Vuoden luennoitsijastipendi myönnetty

%image%Vuoden luennoitsijastipendi 2007 myönnettiin Prof. Heywang-Köbrunnerille, joka toimii rintadiagnostiikan professorina Münchenissä (Institut für Röntgendiagnostik der Technischen Universität München) sekä Hallen yliopistossa. Hän on alallaan tunnettu opettaja ja tutkija, ja on julkaissut yli 100 pääasiassa rintadiagnostiikkaa käsittelevää alkuperäisartikkelia sekä useita alan oppikirjoja.
 
%links%

15.01.2007

AFIP-stipendi myönnetty

%image%SRY:n AFIP-stipendi on myönnetty
el Margareta Antilalle.
 
%links%

15.01.2007

SRY:n uudet jäsenet

%image%SRY:n hallitus on kokouksessaan 10.1.2007 ottanut yhdistyksen uusiksi jäseniksi seuraavat henkilöt:

1.Myyntipäällikkö Kari Sora (Herimed Oy), ryhmä K (kaupalliset jäsenet)
2. Ylifyysikko Keijo Saali (KHKS), ryhmä F
3. sl Lauri Mattila (E-PKS), ryhmä D
4. sl Franc Bench (HUS-Röntgen), ryhmä D
 
%links%

01.11.2006

SRY:n apurahat ja stipendit haettavana

SRY julistaa haettavaksi seuraavat apurahat/stipendit:

- tutkija-apuraha
- vuoden luennoitsija -stipendi
- AFIP-stipendi

Lisätietoa hakemuksista allaolevasta linkistä. Hakuaika em. avustuksille päättyy 31.12.2006.
 

Lisää tietoa sivulla: Hakemukset

31.10.2006

Radiologian historiikki julkaistu

SRY:n kokoama radiologian historiikki julkaistiin Sädeturvapäivillä Tampereella 26.10.2006. Historiikki jaetaan kaikille SRY:n jäsenille kotiin vuoden loppuun mennessä.

Lisätietoa teoksesta ja linkki historiikkikeskusteluun allaolevasta linkistä.
 

Lisää tietoa sivulla: Historiikki

31.10.2006

ECR matkatarjous

Suomen matkatoimiston tarjous ECR:n kokoukseen Wieniin 9.-13.3.2007.

Matkavaraukset 21.12.2006 mennessä.
 

Tiedostoliite: ECR_tarjous.doc ECR_varauskaavake.doc

29.10.2006

Scheringin tutkimussäätiön apurahat jaettu

%image%Scheringin tutkimussäätiön apurahan saivat LT Petri Sipola (12000e) tutkimuksestaan 'Embolialähtöisen aivoverenkiertohäiriön tietokonetomografinen diagnostiikka sekä kliinis-kemialliset ja geneettiset tekijät' sekä LL Sami Soljanlahti (8000e) tutkimuksestaan 'Ateroskleroosin kuvantaminen'. Apurahat jaettiin Sädeturvapäivillä Tampereella 26.10.2006.
 
%links%

26.10.2006

Hannu Manninen piti Carl Wegelius -luennon

%image%Tampereella järjestetyillä Sädeturvapäivillä 26.10.2006 vuotuisen Carl Wegelius-luennon piti prof. Hannu Manninen toimenpideradiologian alueelta. SRY:n hallitus valitsee luennon pitäjäksi alallaan erityisesti ansioituneen asiantuntijan. Luennoitsijalle myönnetään stipendi ja Carl Wegelius-mitali.
 
%links%

08.06.2006

Radiological Training Programmes in Europe

EAR Education Survey - Analysis of Results
 

Tiedostoliite: Analysis_of_Education_Survey.pdf

08.06.2006

European Training Charter for Clinical Radiology

Detailed Curriculum for the Initial Structured Common Programme, Detailed Curriculum for Subspecialty Training

 

Tiedostoliite: Charter_and_Curricula.pdf

31.03.2006

Jäsenille pääsy Acta Radiologican e-lehteen

%image%SRYn jäsenet pääsevät nyt lukemaan Acta Radiologican elektronista versiota. Lehteen pääsee kirjautumalla intranetiin ja klikkaamalla lehden kuvaketta intranetin etusivulla.
 
%links%

22.03.2006

Schering-tutkimussäätiön apurahat

Schering-tutkimussäätiö jakaa vuonna 2006 onkologian ja kliinisen radiologisen
tutkimukseen apurahoja yhteensä 40.000 euroa yhteistyössä Suomen
Onkologiayhdistyksen ja Suomen Radiologiyhdistyksen kanssa.

Hakuaika 31.5.2006 mennessä. Lisätietoa allaolevasta linkistä.
 

Lisää tietoa webissä: http://www.schering.fi/scripts/FI/70_Tutkimussaatio/72_Apurahat/index.php

01.03.2006

SRY:n sääntömääräinen vuosikokous

%image%Suomen Radiologiyhdistys r.y.:n sääntömääräinen vuosikokous pidetään perjantaina 7.4.2006 Hotelli Hilton Helsinki Kalastajatorpalla (Kalastajatorpantie 1, 00330 Helsinki). Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat. Kokous pidetään Suomen Angiologiayhdistyksen kanssa yhdessä järjestettävän aorttadissekaatiota käsittelevän koulutustapahtuman yhteydessä luentojen jälkeen klo 18.00 alkaen. Illalliselle jääviä pyydetään ilmoittautumaan SRY:n sihteerille 24.3.2006 mennessä sähköpostitse osoitteeseen sihteeri@sry.fi


Ohjelma:

14.30 Suomen Angiologiayhdistys ry:n vuosikokous

Tieteellinen ohjelma (alustava): Aortan dissektio

15.00-15.20 Aortan dissektion luokittelu ja patofysiologia, Pekka Jaakkola
15.20-15.40 Marfan-oireyhtymän periytyminen, Ilkka Kaitila
15.40-16.00 Aortan dissektion kuvantaminen, Marja Berg

Kahvitauko

16.30-17.00 Endovascular repair of aortic dissection, John Reidy
17.00-17.20 Aortan dissektion kirurginen hoito, Leo Ihlberg
17.20-17.40 Verisuonikirurgin rooli aortan dissektiossa, Ilkka Kantonen
17.40-18.00 Massiivin verenvuodon aiheuttaman koagulopatian hoito, Elina Armstrong

18.00-19.00 Suomen Radiologiyhdistys ry:n vuosikokous

19.00 Cocktailit ja illallinen (avec-tilaisuus)

Illalliseen liittyen peritään mahdollisesti kohtuullinen avec-maksu.

Koulutuspisteitä anotaan seuraaville erikoisaloille: kardiologia, neurologia, radiologia, sisätaudit, sydän- ja rintaelinkirurgia, verisuonikirurgia.


 
%links%

28.02.2006

Viimeinen paperimuotoinen jäsenkirje

SRY:n viimeinen paperimuotoinen jäsenkirje on ilmestynyt.

Jäsenkirjeen lukemiseen (ks. linkki alla)tarvitset intranet-tunnukset.
 

Lisätietoja: Helmikuu 2006

07.02.2006

ECR abstraktit netissä

Maaliskuun ECR-konferenssin esitelmäabstraktit on nähtävänä allaolevassa osoitteessa.
 

Lisää tietoa webissä: http://www.abstractsonline.com/viewer/?mkey=%7B6748FA35%2DD7A5%2D44B0%2DB8D4%2D4E2E51850B06%7D

27.01.2006

Säteilyaltistuksen vertailutasot lasten röntgentutkimuksissa ja kardiologisessa radiologiassa

STUK on julkaissut potilaan säteilyaltistuksen vertailutasot lasten röntgentutkimuksissa ja kardiologisessa radiologiassa.
 

Lisää tietoa webissä: http://www.stuk.fi/julkaisut_maaraykset/viranomaisohjeet/fi_FI/stohjeet/

11.01.2006

Lasten röntgentutkimusohjeisto

Säteilyturvakeskus on julkaissut ohjeiston lasten röntgentutkimuksista. Ohjeiston voi ladata oheisesta linkistä.
 

Lisää tietoa webissä: http://www.stuk.fi/julkaisut/katsaukset/pdf/lasten_rontgentutkimusohjeisto.pdf

22.12.2005

Lääketieteellisen fysiikan asiantuntijatehtävät radiologisessa yksikössä

SRY:n ja Sairaalafyysikot ry:n edustajista koottu työryhmä on esittänyt näkemyksensä fyysikon roolista radiologian alalla.
 

Tiedostoliite: SF-laaket-fys-asiantunt-radiol.pdf

10.11.2005

Marraskuun jäsenkirje

Viimeisimmän jäsenkirjeen voit lukea allaolevasta linkistä. Jäsenkirjeen lukemiseen tarvitset intranet-tunnukset.
 

Lisätietoja: Jäsenkirje marraskuu 2005

16.08.2005

Kotisivujen ulkoasu ja muut uudet palvelut

%image%SRY:n web-sivujen ulkoasu on muuttunut ja saanut portaalimaisen ilmeen. Muita uusia ominaisuuksia ovat mm. sähköinen uutiskirje ja yritysrekisteri.

Lue lisää uusista ominaisuuksista Intranetin puolelta ja pian ilmestyvästä jäsenkirjeestä.
 
%links%

30.05.2005

Haittavaikutusten ilmoittaminen

Miksi, milloin ja miten esim. röntgenvarjoaineiden haittavaikutuksista ilmoitetaan.
 

Tiedostoliite: haittavaikutukset.doc

15.05.2005

Palautekysely Meribelin talviseminaarista

Palautekysely Meribelin talviseminaaristaPalautekysely Meribelin talviseminaarista

%image%Vastauksia 12

Kaikki vastanneet olivat tyytyväisiä kokouksen järjestelyihin ja ohjelmaan
Aurinkomatkojen toiminta sai myös kiitosta, ainoastaan hotellien tasoa yleisesti sekä Le Rocin meluisuutta erityisesti moitittiin.

Toiveet seuraavasta kohteesta:

Itävalta 6 vastaajaa ( 2.lla Itävalta poislukien Ischgl )
Meribel 4
Italia 1
pois Meribelistä 1

 
%links%

30.03.2005

Haettavana RSNA stipendi

RSNA jakaa vuodelle 2006 Derek Harwood-Nash International Fellowship -stipendejä radiologeille 6-12 viikon radiologian koulutukseen Yhdysvaltalaisessa opetuslaitoksessa.

Hakuaika päättyy 1.7.2005

 

Lisää tietoa webissä: http://www.rsna.org/international/CIRE/dhnash

25.01.2005

Tarinoita röntgenistä- kirjoituspyyntö

Keräämme radiologeihin ja röntgenosastoihin liittyviä kuvaavia henkilöhistorioita, mieluiten hupaisia tapahtumia ja sattumuksia, joista ehkä on tullut tarinoita, sekä vanhoja valokuvia.Keräämme radiologeihin ja röntgenosastoihin liittyviä kuvaavia henkilöhistorioita, mieluiten hupaisia tapahtumia ja sattumuksia, joista ehkä on tullut tarinoita, sekä vanhoja valokuvia.

Tarkempia ohjeita ja esimerkkejä jo kerätystä materiaalista on nähtävissä kotisivulla www.rontgentarinat.net.

Samalla pyydämme tarinoiden julkaisulupaa, julkaisuforum on vielä avoin.

Ossi Korhola, Hannu Suoranta ja Matti Valle
 

Lisää tietoa webissä: http://www.rontgentarinat.net

18.01.2005

Säteilyturvallisuus ja laatu röntgendiagnostiikassa -seminaari

Säteilyturvallisuus ja laatu röntgendiagnostiikassa -seminaari

Helsinki-Tukholma-Helsinki risteily 6.-8.4.2005

Järjestäjä: Säteilyturvakeskus
 

Lisää tietoa webissä: http://www.stuk.fi/sateilyn_kayttajille/koulutus/fi_FI/rontgenlaatupaivat/

17.12.2004

Elektroniset hakemuskaavakkeet

SRY:n jäsenet voivat nyt jättää elektronisesti stipendi-, apuraha- ja toiminta-avustushakemuksensa intranetissä.

Kaikki lomakkeet on siirretty intranetiin.
 

Lisää tietoa sivulla: Hakemukset

29.11.2004

Intranet-rekisteröityminen avattu

Rekisteröityminen SRY:n intranetiin on avattu. Tarkemmat ohjeet rekisteröitymiseen löydät vasta ilmestyneestä jäsentiedotteesta.
 

Lisää tietoa sivulla: Kirjaudu/rekisteröidy

24.11.2004

Orphanet – Verkostoitumisesta vauhtia Euroopan harvinaisten sairauksien tutkimuksiin, diagnostiikkaan ja hoitoon

Orphanet on yhteiseurooppalainen harvinaisten tautien ja harvinaislääkkeiden tietokanta (http://www.orpha.net). Tietokannan käyttö on ilmaista ja kaikkien ulottuvilla. Orphanet-projektin tarkoitus on edistää harvinaisten perinnöllisten, autoimmuuni- ja infektiotautien, sekä harvinaisten syöpien diagnostiikkaa ja hoitoa, ja lisätä verkostoitumista keräämällä yhteen harvinaisten tautien tutkimuksia, potilasrekistereitä, erikoispoliklinikoita, diagnostisia laboratorioita, lääketutkimuksia ja potilasyhdistyksiä. Tiedot ovat internetissä vapaasti käytettävissä, ja palvelevat niin potilaita, omaisia, lääkäreitä, tutkijoita kuin muitakin harvinaisista taudeista kiinnostuneita.
 

Lisää tietoa webissä: http://www.orpha.net
Tiedostoliite: Orphanet-tiedote.doc

15.09.2004

Keskustelusivut avattu

SRY:n web-sivustojen keskustelusivut on avattu.SRY:n web-sivustojen keskustelusivut on avattu.

Keskusteluryhmiä on luotu erikoisalojen mukaan. Erikoistuville radiologeille on oma keskusteluryhmä.

Kuka tahansa voi lisätä uuden keskustelun aiheen. Ehdotukset uusista keskusteluryhmistä voi lähettää webmasterille.

SRY:n intranetin valmistuttua keskusteluryhmät siirretään sinne.
 

Lisää tietoa sivulla: Keskustelu

30.06.2010

Suomen Rintaradiologit perustamiskokous

%image%SRY:n uuden alajaoksen Suomen Rintaradiologit perustamiskokous pidetään
30.10.09 klo 10-12. Paikkana on Hotelli Presidentti, auditorio, Eteläinen Rautatienkatu 4, Helsinki.
Tervetuloa kaikki rintaradiologian parissa työskentelevät ja aihepiiristä kiinnostuneet!
Suomen Rintasyöpäryhmä ry:n syyskokous on samassa tilassa klo 13 alkaen, syyskokoukseen ilmoittautuneille lounastarjoilu klo 12-13.

 
%links%